Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (0)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (1)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (0)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (0)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (3)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Аналіз управління прибутку на макрорівні

 

Фінансовим результатом розуміють кінцевий результат — чистий прибуток (збиток) від діяльності суб’єкта господарювання. Як свідчить практика, велика кількість порушень допускається в ході здійснення операцій, пов’язаних з формуванням доходів та фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання.

Отже проведемо аналіз фінансового результату діяльності підприємств України за 2006 р. – січень-жовтень 2007 р.. Розглянемо на прикладі сільського господарства, мисливства і лісового господарства; промисловості; фінансової діяльності та освіти України. [Додаток 4]

Сільське господарство, мисливство і лісове господарство  включає вирощування рослинних і тваринних природних ресурсів. Вона включає діяльність з рослинництва, тваринництва, лісівництва, лісозаготівлі, заготівлі лісових дикорослих продуктів і продукції розведення, мисливства чи відлову тварин у природному середовищі. Фінансовий результат діяльності в сільському господарстві, мисливстві і лісовому господарстві  за 2006 рік склав 2941,3 тис. грн. а за 2007 84,5 тис. грн., отже іде зменшення фінансової результативності діяльності підприємств в сільському господарстві, мисливстві і лісовому господарстві. А саме за прибутками 2006 рік 4013,8 тис. грн. і 2007 рік 114,7 тис. грн. таким чином іде зменшення прибутковості підприємств. У відсотковому відношенні будуть наступні показники за 2006 рік 71,8 %, а за 2007 85,5 %. За збитками фінансовий результат в 2006 році становив 1072,5 тис. грн. в 2007 році 30,2 тис. грн.. В відсотковому відношенні 2006 рік  28,2 %, а 2007 рік 14,5 %. Збитковість також зменшилась за рахунок зменшення кількості даних господарств.

Фінансовий результат діяльності в промисловості за 2006 рік склав 33656,8 тис. грн. а за 2007 – 36784,5 тис. грн., отже іде збільшення фінансової результативності діяльності промислових підприємств. А саме за прибутками: 2006 рік 42847,4 тис. грн. і 2007 рік 46130,9 тис. грн. таким чином іде збільшення прибутковості підприємств. У відсотковому відношенні будуть наступні показники за 2006 рік 64,5 , а за 2007 62,9 %. За збитками фінансовий результат в 2006 році становив 9190,6 тис. грн. в 2007 році 9346,4 тис. грн.. В відсотковому відношенні 2006 рік  35,5 %, а 2007 рік 37,1 %.

Фінансова діяльність підприємства – у вузькому розумінні діяльність, яка веде до змін розміру і складу власного та позичкового капіталу, тобто діяльність, пов’язана з фінансуванням підприємства. У широкому розумінні під фінансовою діяльністю розуміють усі заходи, пов’язані з мобілізацією капіталу, його використанням, примноженням (збільшенням вартості) та поверненням. Отже фінансовий результат фінансової діяльності за 2006 рік  склав 12220,8 тис. грн. а за 2007 рік – 13033,7 тис. грн., отже іде збільшення фінансової результативності фінансової діяльності підприємств. А саме за прибутками: 2006 рік 13002,4 тис. грн. і 2007 рік 13879,1 тис. грн. таким чином іде збільшення прибутковості. У відсотковому відношенні будуть наступні показники за 2006 рік 76,3% , а за 2007 - 76,7%. За збитками фінансовий результат в 2006 році становив 781,6 тис. грн. в 2007 році 845,4 тис. грн.. В відсотковому відношенні 2006 рік  35,5 %, а 2007 рік 37,1 %.

Фінансовий результат діяльності в освіті України за 2006 рік склав 69,5 тис. грн. а за 2007 - 53,4 тис. грн., отже іде зменшення фінансової результативності освіти. А саме за прибутками 2006 рік 80,0 тис. грн. і 2007 рік 69,7 тис. грн. таким чином іде зменшення прибутковості. У відсотковому відношенні будуть наступні показники за 2006 рік 75,3%, а за 2007 - 72,7 %. За збитками фінансовий результат в 2006 році становив 10,5 тис. грн. в 2007 році 16,3 тис. грн.. Збитковість збільшилась, це ми можемо побачита в відсотковому відношенні 2006 рік  24,7%, а 2007 рік 27,3%.

Всього фінансовий результат за 2006 рік склав 70236,8 тис. грн. а за 2007 102618,4 тис. грн.. Отже іде підвищення фінансової результативності діяльності підприємств. А саме за прибутками 2006 рік 91074,4 тис. грн. і 2007 рік 124390,7 тис. грн. Отже іде зростання прибутковості підприємств. У відсотковому відношенні будуть наступні показники за 2006 рік 69,1 %, а за 2007 66,6%. За збитками фінансовий результат в 2006 році становив 20837,6 тис. грн. в 2007 році 21772,3 тис. грн.. В відсотковому відношенні 2006 рік 30,9 %, а 2007 рік 33,4 %.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров