Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Удосконалення логістичної системи підприємства шляхом запровадження нових методів

 

Особливість більшості підприємницьких систем, в тому числі і ТОВ „Фірма” в тім, що товари замовляються в кількостях, надлишкових стосовно необхідного на даний момент обсягу. Тому є ряд причин: затримка з одержанням замовлених товарів у повному обсязі, що змушує підприємство зберігати якийсь час ті або інші товари на складі; знижки, надавані підприємству при продажі йому товарів купленими партіями; оподатковування торговельних угод з мінімальним розміром партій, що робить невигідною відправлення замовникові товарів  у кількостях менше встановленого розміру, і деякі інші.

При цьому існують певні обмеження на розмір товарно-матеріальних запасів. Обмежником виступають витрати їхнього зберігання. Тому виникає необхідність досягнення балансу між перевагами й недоліками, з одного боку, замовлення, а з іншого боку - зберігання товарів.

Деякою мірою послуги, пропоновані тією або іншою компанією, являють собою функцію її резервних запасів, і навпаки: резервні запаси компанії є функцією її послуг. Ясно, що компанія буде намагатися мінімізувати рівень своїх резервних запасів відповідно до декларованої нею стратегії обслуговування замовників. І тут знову виникає необхідність компромісу - цього разу між витратами зберігання резервних запасів, призначених для пристосування до несподіваних коливань попиту, і вигодами, одержуваними компанією при підтримці такого рівня обслуговування своїх клієнтів.

Отже, визначення точного рівня необхідних резервних запасів на ТОВ „Фірма” залежить від трьох факторів, а саме:

1.                  можливого коливання строків відновлення рівня запасів;

2.                  коливання попиту на відповідні товари протягом строку реалізації замовлення;

3.                  здійснюваною даною компанією стратегії обслуговування замовників.

Коефіцієнти оборотності капіталу характеризуються значною мінливістю й істотно відрізняються не тільки в процвітаючих і не процвітаючих компаній, але й у фірм різного типу. Останнє пояснюється в основному специфікою структури витрат, що існує в галузях народного господарства, сезонними коливаннями збуту, нормами конкурентної боротьби, прийнятими в тій або іншій галузі економіки, рівнем рентабельності, стилем керівництва підприємствами й характером ділових операцій. Таким чином, перераховані обставини варто віднести до досить важливих факторів, що здійснюють серйозний вплив на ефективність політики ТОВ „Фірма” в області створення й реалізації запасів.

Успіху в конкурентній боротьбі може досягти та організація, яка  найбільш раціональним способом організувала свою діяльність.

Ця мета досягається, крім інших мір, шляхом:

а) зниженням витрат, пов'язаних зі створенням і зберіганням запасів;

б) скороченням часу поставок;

в) більше чіткого дотримання строків поставки;

г) підвищення якості товарів;

д) збільшення продуктивності.

З огляду на потенційне значення запасів, застосування логістичної системи повинне включити проблему управління запасами, що конкретизується в наступних питаннях:

1. Який рівень запасів необхідно мати на підприємстві для забезпечення необхідного рівня обслуговування споживача.

2. У чому складається компроміс між рівнем обслуговування споживача й рівнем запасів у системі логістики.

3. Які обсяги запасів повинні бути створені на кожній стадії логістичного процесу.

4. Чи належні товари відвантажуватися безпосередньо з підприємства.

5. Яке значення компромісу між обраним способом транспортування й запасами.

6. Які загальні рівні запасів на даному підприємстві, зв'язані зі специфічним рівнем обслуговування.

7. Як змінюються витрати на утримання запасів у залежності одиниці зміни числа складів.                   

8. Як і де варто розміщати страхові запаси.

На підприємстві ТОВ „Фірма” доцільно було б змінити систему управління запасами з фіксованим розміром замовлення на систему із встановленням періодичного поповнення запасів до встановленого рівня.

У даній системі вхідним параметром є період часу між замовленнями. Дана система орієнтована на роботу при значних коливаннях споживання. Щоб запобігти завищенню обсягів запасів, що втримуються на складі, або їхньому дефіциту, замовлення провадяться не тільки у встановлені моменти часу, але й при досягненні запасом граничного рівня. Таким чином, розглянута система містить у собі елемент системи з фіксованим інтервалом часу між замовленнями (установлену періодичність оформлення замовлення) і елемент системи з фіксованим розміром замовлення (відстеження граничного рівня запасів).

Гарантійний (страховий) запас дозволяє забезпечувати споживача у випадку передбачуваної затримки поставки. Під можливою затримкою поставки, як ми вже відзначали вище, мається на увазі максимально можлива затримка. Заповнення гарантійного запасу провадиться під час наступних поставок через перерахування розміру замовлення таким чином, щоб його поставка збільшила запас до максимального бажаного рівня. Гарантійний запас не робить безпосереднього впливу на функціонування системи в цілому.                                       

Із системи управління запасами з фіксованим розміром замовлення розглянута система запозичила параметр граничного рівня запасу. Граничний рівень запасу визначає рівень запасу при досягненні, якого провадиться чергове замовлення. Величина граничного рівня розраховується виходячи зі значення очікуваного денного споживання таким чином, що надходження замовлення відбувається в момент зниження поточного запасу до гарантійного рівня. Таким чином, відмінною рисою системи є  те, що замовлення діляться на дві категорії. Планові замовлення провадяться через задані інтервали часу. Можливі додаткові замовлення, якщо наявність запасів на складі доходить до граничного рівня. Очевидно, що необхідність додаткових замовлень може з'явитися тільки при відхиленні темпів споживання від запланованих.

Максимальний бажаний запас являє собою той постійний рівень, поповнення до якого вважається доцільним. Цей рівень запасу побічно (через інтервал часу між замовленнями) пов'язаний з найбільш раціональним завантаженням площ складу при обліку можливих збоїв поставки й необхідності безперебійного постачання споживання.

Параметром такої системи управління запасами із установленою періодичністю поповнення запасів до постійного рівня є розмір замовлення. Його обчислення ґрунтується на прогнозованому рівні споживання до моменту надходження замовлення на склад організації.

Розрахунок розміру замовлення в розглянутій системі здійснюється по одній з таких формул:

                                         РЗ == МЖЗ - ТЗ + ОП,                                   (3.1)

 

де РЗ   - розмір замовлення у зафіксовані моменти замовлень, шт.,

    МЖЗ - бажане максимальне замовлення, шт.

    ТЗ - поточне замовлення, шт.

    ОП - очікуване споживання за час.

 

                                       РЗ = МЖЗ - ПУ + ОП,                                     (3.2)

 

де РЗ   - розмір замовлення у момент досягнення граничного рівні, шт.,

   МЖЗ - максимальне бажане замовлення, шт.,

   ПУ  - граничний рівень запасу, шт.,

   ОП  - очікуване споживання до моменту поставки, шт.

Як видно з формули, розмір замовлення розраховується таким чином, що за умови точної відповідності фактичного споживання (до моменту поставки) прогнозованому поставка поповнює запас на складі до максимального бажаного рівня.

В даний час  підприємство ТОВ „Фірма” має труднощі в процесі  управління постачанням гіпсокартонних листів, оскільки на підприємстві зберізається тенденція до досить тривалого їх зберігання на складі без руху (від 4 до 10  і більше місяців), при цьому великий ризик тривалих простоїв продажу. При цьому високі витрати по збереженню запасів даного матеріалу, оскільки умови зберігання повинні відповідати певним нормам (температура повітря, вологість). Попит на таку продукцію має великий ступінь невизначеності.

Для впровадження сис

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров