Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (1)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (1)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Суть бюджетного планування

 

Всім відомо, що впливати на хід подій ми можемо лише в теперішньому. На жаль, улюбленим заняттям багатьох вітчизняних управлінців є ретроаналіз, що досить зручно для контролю виконання завдання, але в компанії, в свою чергу, досить складно керувати лише на базі врахування минулого. Вирішити цю проблему можна завдяки такому інструменту, як планування, що дозволяє управляти і майбутнім.

Визначень терміну „планування” є дуже багато. Проте зупинимося на такому: планування – це цілеспрямована інтелектуальна діяльність людей, що має на меті визначення цілей і завдань функціонування певних систем та шляхів і методів досягнення цих цілей і завдань.[1]

Відправною точкою планування в компанії повинен бути план тієї сфери її діяльності, яка обмежує масштаби розвитку бізнесу. Для компанії досить важливо виявити стримуючий фактор розвитку свого бізнесу та з чого почати планування. Кінцевий, або бажаний, стан відповідає довгостроковим стратегічним цілям, які відображають певний якісний образ компанії: місце на ринку, величину рентабельності тощо. Засобом, який дозволяє із початкового стану перейти в кінцевий є планування. Якщо ми об’єднаємо в одному документі витрати на забезпечення діяльності згідно плану, загальні затрати на підтримку функціонування підприємства, доходи як джерело фінансування всіх витрат, ресурси підприємства, припущення, і в кількісному (вартісному) виразі отримуємо бюджет. В результаті можна отримати відповіді на основні питання: на що можна розраховувати, чим розпоряджатися і чим необхідно пожертвувати, щоб досягти визначених цілей.

Поняття бюджет і план ніколи не були синонімами. В бюджеті всі тонкощі та дрібні деталі планування не потрібні. Але планування і бюджетування дуже сильно взаємопов’язані: плани деталізують бюджет. Зазначивши в бюджеті, що підприємства можуть розраховувати на виручку в визначеній сумі, і не передбачивши конкретних кроків в плані продажу або збуту для досягнення цієї цілі, отримаємо „мертвий” бюджет. І навпаки, неможливо спиратися лише на плани, обов’язково необхідно враховувати всі фактори, закладені в бюджет. Бюджет – це той документ, в якому збираються як планові, так і фактичні дані, в плані – лише прогнози.

Будь-яка компанія, яка досягла зрілого віку та значних масштабів, приходить до необхідності фінансового управління на основі планування. А це є не що інше, як бюджетне управління.

Бюджети дозволяють здійснити три основні управлінські задачі:

?прогнозувати фінансовий стан, потребу в фінансових ресурсах, фінансові підсумки;

?порівнювати заплановані та фактично отримані результати;

?оцінювати та аналізувати виявлені відхилення, щоб своєчасно реагувати на них;

Тобто роль бюджетного планування в діяльності підприємства полягає в тому, що воно сприяє росту ефективності використання ресурсів та витрат.

Система бюджетів демонструє як функціонує підприємство, яка структура створеної ним вартості, де гроші заробляються, як вони витрачаються, як рухаються від одного центру відповідальності до іншого; скільки коштують послуги всередині компанії. Тобто бюджетування дає розуміння економічної моделі підприємства, відчуття меж можливого.[2]

Отже, бюджетне планування передбачає розроблення, реалізацію й аналіз виконання бюджетів в організації та допомагає оптимізувати ресурсні потоки, забезпечити економію, вдосконалити управління грошовими ресурсами, зміцнити фінансову дисципліну, підвищити рівень інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності підприємства.

Щодо основних характеристик бюджетного планування, то до них відносять:

?короткостроковість (до одного року);

?внутрішню спрямованість;

?високий рівень конкретизації;

?тісний взаємозв’язок з контролем та аналізом відхилень

Бюджетування є процесом планування виробничо-господарської діяльності підприємства, процесом розробки, виконання, контролю та аналізу фінансового плану, який охоплює всі сторони діяльності господарської структури, що дозволяє зіставити всі витрати та отримані результати на наступний період. На сучасному підприємстві завдання бюджетування полягає в підвищенні ефективності роботи підприємства шляхом:

?цільової орієнтації та координації всіх подій на підприємстві;

?виявлення ризиків та зниження їх рівня;

?підвищення гнучкості, пристосованості до змін.

Як і будь-яке явище, бюджетування має свої позитивні та негативні сторони.[3]

Переваги бюджетного планування:

?здійснює позитивний вплив на мотивацію та настрій колективу;

?дозволяє координувати роботу підприємства в цілому;

?аналіз бюджетів дозволяє своєчасно вносити корегуючи зміни;

?дозволяє вчитися на досвіді складання бюджетів минулих періодів;

?дозволяє вдосконалювати процес розподілу ресурсів;

?дозволяє досягти режиму суворої економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства;

?сприяє процесам комунікацій;

?допомагає менеджерам нижчого рівня зрозуміти свою роль в організації;

?слугує інструментом порівняння досягнутих і бажаних результатів

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров