Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (0)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (0)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (10)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Механізм розробки і запровадження бюджетного планування на підприємстві

 

Бюджетування стає все більш популярним інструментом управління в Україні. Підстав для цього є достатньо – за останні роки багато компаній зросли і ускладнили свою організаційну структуру, зокрема додали нові рівні управління та підрозділи, у багатьох галузях загострилася конкуренція, минули часи “надприбутків” і тому власники почали уважніше ставитися до витрат та до фінансового планування. Переваги бюджетного управління полягають у тому, що цей інструмент дозволяє делегувати повноваження менеджерам середньої ланки та, водночас, зберігає необхідний рівень контролю. Цей інструмент також дає змогу “зазирнути в майбутнє” та впорядкувати щоденну роботу, – тобто перейти від управління “по факту” до планового ведення бізнесу. Тому не дивно, що кількість компаній, які намагаються впровадити цей інструмент управління у свою практику неухильно зростає. Водночас, слід пам’ятати, що як і впровадження будь-якого інструменту управління, впровадження бюджетування є непростою справою і вимагає значних зусиль з боку компанії.

На сьогодні процес формування бюджету в країнах з розвиненою економікою являє собою цілісну, чітко працюючу систему безперервного планування, що включає в себе основні питання: від обґрунтування цілей та завдань до контролю за його виконанням на всіх стадіях.[1]

При  цьому на забезпечення максимально швидкого процесу обробки та аналізу даних, необхідних для бюджетування, на що витрачається більша частина робочого часу менеджерів, використовується спеціалізоване програмне забезпечення.

Проте специфіка вітчизняних економічних умов не дозволяє формально віднестися до впровадження бюджетування по західній моделі. Потрібне корегування методологічних основ формування бюджету з врахуванням особливостей українських підприємств при використанні основних досягнень західної науки. Формування системи бюджетування стикається з певними ускладненнями. З одного боку, процес бюджетування повинен бути підтриманим організаційно (виділені функції, відповідальні виконавці, навчені працівники економічного відділу), а з іншого боку, повинен бути забезпечений процес обробки та аналізу даних. Найчастіший недолік розроблених бюджетів – низьке залучення конкретних виконавців в процес планування та управління, складність формування системи гнучкої та об’єктивної оцінки результатів діяльності.

Таким чином, для успішного формування, впровадження та функціонування системи бюджетування на підприємстві необхідно дотримуватися наступних умов:

? необхідно вдосконалювати організаційну структуру підприємства, яка визначає функції та відповідальність керівників; структури бізнес-процесів, так як від ступіні їх раціональності та прозорості залежить швидкість та якість планування; облікової системи, оскільки з неї надходять дані про фактичні результати по виконанню планів і бюджетування неможливо за відсутності хоча б одного з цих компонентів;

? необхідна інтеграція бюджетування з організаційною та інформаційною структурами підприємства та схемами виконання бізнес-процесів. Практичний досвід довів, що узгодження бюджетування з іншими інструментами управління в кілька разів підвищує ефективність його та всієї системи управління.

? для успішного планування необхідно стандартизувати дані та налагодити їх сумісне використання всіма бізнес-одиницями підприємства;

? на підприємстві повинні бути чітко структуровані всі процеси, розподілені функції та визначені особи, відповідальні за конкретні процеси. Дотримання цієї умови дозволяє автоматизувати всі необхідні для цього операції і в підсумку істотно полегшити процес бюджетування.

Тобто перед керівниками стоїть складне завдання – грамотно почати впровадження системи бюджетування, одночасно вирішуючи дві основні проблеми – організаційну та технічну. 

Процес постановки бюджетного управління можна поділити на дві частини:

1) проектування бюджетної системи, а саме структур даних та процедур;

2) безпосереднє впровадження, яке передбачає донесення необхідної інформації до учасників бюджетного процесу та успішний початок бюджетного циклу.

Проектування бюджетної системи передбачає побудову фінансової структури, розробку бюджетних форм та наповнення їх відповідними статтями. Ці завдання є найбільш технічно складними, тому розробники переважно спрямовують свою увагу та зусилля саме на них, забуваючи про те, що бюджетна система має працювати у рамках циклу “підготовка-виконання-аналіз-корекція”, тобто бюджетного процесу. Такий підхід може призвести до того, що детально спроектована фінансова структура та докладні бюджетні форми можуть виявитися надто громіздкими і не відповідатимуть існуючим можливостям компанії готувати та обробляти значні обсяги інформації. Тому, перед тим як приступити до розробки, варто насамперед описати вимоги до бюджетного процесу, проаналізувати наявні ресурси, визначити тривалості етапів бюджетного циклу. З цих параметрів і випливатиме рівень деталізації фінансової структури та бюджетних форм.

Бюджетну систему необхідно описати у формальних документах – наприклад,  “Положенні про бюджетне управління компанії”, “Положенні про фінансову структуру”, “Положенні про бюджетний комітет”. Усі ці документи повинні добре узгоджуватися між собою та давати вичерпні відповіді на всі питання учасників бюджетного процесу. Типовою помилкою у цій частині впровадження бюджетування є те, що розробники пробують скористатися готовими шаблонами відповідних документів, взятими з теоретичної літератури чи з навчальних матеріалів. Насправді адаптувати такі документи “під себе” та отримати якісний результат є досить складно або взагалі неможливо – адже кожна компанія має значну специфіку, відому лише працівникам, а дуже абстрактно викладені документи, які підходять “для всіх” матимуть невелику практичну цінність.

Система бюджетування являє собою сукупність таких елементів, як структури бюджетів, процедура формування, узгодження та затвердження бюджетів та контроль за їх фактичним виконанням, нормативна база (норми, нормативи, обмеження), типові процедури та механізми прийняття управлінських рішень. В загальному можна виділити п’ять етапів впровадження системи бюджетування в організації, які представлені на рис.1.1.[2]

Ціль першого етапу (формування фінансової структури) – розробити модель структури, що дозволяє встановити відповідальність за виконання бюджетів та контролювати джерела виникнення доходів та витрат. Фінансова структура будується на основі затвердженої форми організаційної структури. Створюючи фінансову структуру, важливим є виділення центрів фінансової відповідальності, визначення меж їхньої відповідальності та керівників.

На другому етапі (створення структури бюджетів) визначається загальна схема формування консолідованого бюджету підприємства. Описуються бізнес-процеси складання бюджетів на підприємстві (який центр фінансової відповідальності формує, узгоджує, затверджує, кому передає і для чого).

В результаті проведення третього етапу розробляється та затверджується система фінансово-економічного аналізу на підприємстві (тобто перелік показників, які будуть аналізуватися, регламент проведення аналізу) і система впровадження управлінського обліку.

Четвертий етап направлений на розробку регламенту планування, який визначає процедури планування, моніторингу та аналізу причин невиконання бюджетів, а також поточного корегування бюджетів.

П’ятий етап (впровадження системи бюджетування) включає роботи по складанню операційного та фінансового бюджетів на плановий період, проведення сценарного аналіз, корегування системи бюджетування за результатами аналізу її відповідності потребам.[1] Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент / Учебное пособие. - М.: Издательство «Дело и Сервис», 1998.  С. 34.

 

 

[2] Лихачева О.Н. Финансовое планирование на предприятии: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во Проспект, 2003. – 264с.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров