Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Підпорядкування процесу планування стратегічному розвитку підприємства

 

Як відомо, управління – це перш за все інструмент реалізації стратегічних цілей, і перш, ніж формувати плани та бюджети підприємства, необхідно провести аналіз ринку та виробити стратегію розвитку підприємства.

Отже, перш за все необхідно виконати стратегічну сегментацію підприємства, проаналізувати макро- та конкурентне середовище за допомогою методів М.Портера та SWOT-аналізу, визначити стратегічну позицію підприємства та обґрунтувати його конкурентні переваги.

Аналіз макро- та конкурентного середовище за допомогою методу М.Портера.

·      Конкуренція всередині галузі між підприємствами. – На ринку олії України присутні 10 великих компаній, які контролюють близько 80% ринку, а решта 20% розділені між багатьма національними гравцями. Взагалі конкуренцію на ринку олії можна охарактеризувати як жорстку, адже провідні гравці прагнуть закріпити своє положення за рахунок збільшення виробничих потужностей та поглинання більш дрібних гравців, що посилює боротьбу за сировину в галузі. В даній галузі здійснюється консолідація бізнесу, що в кінцевому рахунку призведе до зменшення кількості компаній, які діють в даній галузі. В свою чергу, ВАТ«Чернівецький олійно-жировий комбінат», враховуючи цю тенденцію, разом з ВАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат», рядом заготівельних, збутових підприємств, а також власним автомобільним та залізничним парком також об’єдналися в Промислову групу «Vioil», яка є єдиним переробником в Західній Україні, що надає їй ряд переваг.

·       Постачальники в галузі. – Оскільки соняшник є досить високоліквідною культурою, то кількість постачальників його постійно зростає, хоча враховуючи, що потужності підприємств зростають більш високими темпами, конкурентна боротьба постійно посилюється в цій галузі. Важливим є те, що на експорт соняшника встановлене мито, що дозволяє вітчизняним виробникам повністю забезпечувати себе сировиною. Проте варто відзначити, що через світову тенденцію підвищення цін на соняшник в зв’язку з виробництвом біопалива, ціни на внутрішньому ринку також мають тенденцію до зростання, що призводить до зменшення прибутку переробних підприємств.

·       Споживачі продукції. – В галузі достатня кількість споживачів і попит на олію постійно зростає, особливо на міжнародних ринках. Обсяг внутрішнього споживання олії оцінюється на рівні 0.6-0.8 млн тонн, а загальний обсяг виробництва близько 1.8-2.4 млн тонн, тобто десь 30% виробленої олії споживається в Україні, а 70% йде на експорт. Нещодавно основною проблемою було встановлення квот на експорт, що могло призвести до втрати каналів реалізації та перенасичення внутрішнього ринку, але ці квоти були скасовані через місяць і експорт продукції зараз поновлюється;

·      Потенційно нові гравці на ринку.Вони не являють собою загрозу, адже проникнути на даний ринок дуже важко, оскільки тут діють потужні національні та транснаціональні компанії, і більшість гравців, які з’являються на ринку зникають так само швидко, як і з’явилися, не переступаючи навіть річний рубіж свого життєвого циклу;

·      Товари-замінники. - В даній галузі вони проявляються у вигляді різних видів олій, таких як пальмова, ріпакова, соєва, проте це не дуже впливає на соняшникову олію, адже споживачі вже звикли саме до цього виду олії, і, навіть підвищення ціни на неї не примушує їх споживати будь-які інші види олій;

Отже, проаналізувавши конкурентне середовище в даній галузі, варто зазначити, що для ВАТ «Чернівецький олійно-жировий комбінат» воно є досить сприятливим, адже він разом з ВАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат» входить в десятку лідерів в галузі, збільшує свої потужності, розвиває власні сировинні зони, має власних надійних постачальників, споживачів, а також, що є важливим, випускає не лише соняшникову олію, але й також її товари-замінники, такі як ріпакова та соєва олії. Проте варто зазначити, що конкурентна боротьба в галузі є дуже жорсткою, тому даному підприємству й надалі необхідно посилювати власні конкурентні позиції.

SWOT-аналіз ВАТ «Чернівецького олійно-жирового комбінату» дає змогу провести діагностику існуючого рівня маркетингових можливостей підприємства.

Визначимо сильні сторони підприємства.

·      В організації - це високий рівень кваліфікації та заповзятливість керівника підприємства, персонал з досвідом роботи, дивізіональна структура управління, проведення постійних тренінгів з навчання персоналу, високий ступінь мотивації працівників;

·      У виробництві – співпраця з надійними та перевіреними постачальниками сировини, собівартість нижча, ніж у конкурентів, переваги по витратах, повне завантаження виробничих потужностей, переробка альтернативних культур (соя, ріпак), єдиний великий виробник в Західній Україні, що забезпечує конкурентні переваги в закупівлі сировини для власних виробництв;

·      Фінанси – рівномірний характер надходження основного потоку коштів через попередньо укладені договори на поставку; впроваджена система управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, впроваджується система бюджетування та планування;

·      Інновації – в деяких цехах проведена модернізація обладнання;

·      Маркетинг – з 2007 року функціонує маркетинговий дивізіон, який здійснює дослідження ринку, вирішує питання товарної політики та управляє поставками товароруху – збутом продукції, ціноутворенням, комунікаціями;

Слабкі сторони підприємства:

·      В організації – це нестача робочої сили відповідної кваліфікації та низьке залучення персоналу в управління компанією;

·      У виробництві – високий ступінь спрацювання обладнання;

·      Фінанси – недостатньо фінансових коштів для проведення необхідних стратегічних ініціатив;

·      Маркетинг – слабкий імідж торгової марки в Україні, низька присутність в сегменті фасованої олії;

Можливості підприємства:

·      Конкуренція – підвищення якості продукції через впровадження ефективної системи управління якістю продукції, а також через проведення модернізації обладнання; розширення асортименту продукції шляхом збільшення переробки ріпаку та сої; збільшення частки ринку сирої олії за рахунок повного завантаження виробничих потужнос

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров