Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (2)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Розробка бюджетів як головного механізму реалізації бізнес-плану

 

На етапі розробки бюджетів необхідна участь наступних спеціалістів підприємства :

·      Керівників та спеціалістів центрів фінансової відповідальності для складання заявок та попередніх планів;

·      Економістів для підготовки базового варіанту основних бюджетів, а також для перевірки відібраних сценаріїв на відповідність планам та цілям підприємства;

·      Керівників центрів фінансової відповідальності (ЦФВ) для перевірки та уточнення показників;

·      Керівників підприємства для затвердження бюджетів;

Етап збору інформації щодо виконання бюджету (фактичних бюджетних даних) необхідна участь наступних спеціалістів:

·      Всіх співробітників підприємства, що пов’язані з передачею вихідної інформації співробітникам, які вводять дані в облікову систему (на даному підприємстві це наприклад, виробничі підрозділи, нормувальники, працівники складів);

·      Співробітники, в обов’язки яких входить введення відповідних даних в облікову систему: бухгалтерів, менеджерів, співробітників кредитного відділу;

·      Співробітники ІТ відділу, яким необхідно забезпечити збір та обробку інформації, яка надходить.

Етап план-факторного контролю виконання бюджетів, як правило, майже повністю виконується спеціалістами економічного відділу і лише в деякій мірі – керівниками ЦФВ, оскільки в умовах повноцінного бюджетного управління, вони матеріально мотивовані виконанням бюджетів.

Аналіз бюджетної звітності (план-факт, факторний аналіз, аналіз ефективності виконання) розбивається на 2 стадії: стадію підготовки аналітичної інформації і аналітичних звітів та стадію інтерпретації отриманих результатів. Стадія підготовки інформації, як правило, виконується економічним відділом або бухгалтерією, а стадія інтерпретації – економічним відділом, керівниками підприємства та керівниками ЦФВ. Також на цьому етапі нерідко звертаються за допомогою спеціалістів ІТ-відділу, щоб полегшити обробку інформації та формування аналітичних звітів.

Етап корегування бюджетів передбачає участь наступних спеціалістів:

·      Керівників ЦФВ підприємства для висування пропозицій по впливу на виробничо-фінансову діяльність;

·      Економістів для перевірки впливу того, як реалізація тих чи інших пропозицій вплине на досягнення цілей підприємства та виконання планів;

·      Керівників підприємства для затвердження обґрунтованих корегувань.

Бюджет та все, що пов’язано з його складанням та аналізом – це, як правило, основна турбота економічного відділу, хоча відповідальність за нього несуть всі відділи, що приймають участь в даному процесі.

Основною проблемою підприємства є необхідність впровадження ефективної системи планування та бюджетування. Система бюджетування на підприємстві впроваджується ще з 2006 року, проте вона до кінця так ще і не працює.

 

Отже, перш за все, проаналізуємо існуючу систему бюджетування на підприємстві. Для цього спочатку необхідно визначити, хто за які бюджети відповідає на даному підприємстві.  

 


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров