Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Расчет выбросов загрязняющих веществ автотранспорта в ат-мосферный воздух: Метод. указ./ Сост. Е.Б.Серебряная, Н.К.Коротких: ГОУ ВПО «СибГИУ», Новокузнецк, 2003 (14)
(Методические материалы)

Значок файла Работа с базами данных в DELPHI. Метод. указ. /Сост. А.В. Степанов, Ю.А. Степанов: ГОУВПО СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 24 с (12)
(Методические материалы)

Значок файла Программирование циклических алгоритмов. Метод. указ. / Сост. Л.Д. Павлова – 2-е изд. испр. и перераб. : СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 20 с (10)
(Методические материалы)

Значок файла Правоведение: Рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины «Правоведение» студентами очной и заочной форм обучения /сост.: Н.Е. Анохина: СибГИУ.- Новокузнецк, 2002.- 7с (9)
(Методические материалы)

Значок файла Основные экологические термины: Метод. разработка / Сост.: С.А.Лежава, Е.Б. Серебряная: СибГИУ. – Новокузнецк, 2000.- 32 с (13)
(Методические материалы)

Значок файла НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА Методическая разработка для студентов очного и заочного обучения всех специальностей (20)
(Методические материалы)

Значок файла Практикум по курсу «Экология» и рекомендации к составлению раз-дела «Экологичность проекта» пояснительной записки при дипломном проектировании для студентов всех специальностей (18)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Розробка бюджетів як головного механізму реалізації бізнес-плану

 

На етапі розробки бюджетів необхідна участь наступних спеціалістів підприємства :

·      Керівників та спеціалістів центрів фінансової відповідальності для складання заявок та попередніх планів;

·      Економістів для підготовки базового варіанту основних бюджетів, а також для перевірки відібраних сценаріїв на відповідність планам та цілям підприємства;

·      Керівників центрів фінансової відповідальності (ЦФВ) для перевірки та уточнення показників;

·      Керівників підприємства для затвердження бюджетів;

Етап збору інформації щодо виконання бюджету (фактичних бюджетних даних) необхідна участь наступних спеціалістів:

·      Всіх співробітників підприємства, що пов’язані з передачею вихідної інформації співробітникам, які вводять дані в облікову систему (на даному підприємстві це наприклад, виробничі підрозділи, нормувальники, працівники складів);

·      Співробітники, в обов’язки яких входить введення відповідних даних в облікову систему: бухгалтерів, менеджерів, співробітників кредитного відділу;

·      Співробітники ІТ відділу, яким необхідно забезпечити збір та обробку інформації, яка надходить.

Етап план-факторного контролю виконання бюджетів, як правило, майже повністю виконується спеціалістами економічного відділу і лише в деякій мірі – керівниками ЦФВ, оскільки в умовах повноцінного бюджетного управління, вони матеріально мотивовані виконанням бюджетів.

Аналіз бюджетної звітності (план-факт, факторний аналіз, аналіз ефективності виконання) розбивається на 2 стадії: стадію підготовки аналітичної інформації і аналітичних звітів та стадію інтерпретації отриманих результатів. Стадія підготовки інформації, як правило, виконується економічним відділом або бухгалтерією, а стадія інтерпретації – економічним відділом, керівниками підприємства та керівниками ЦФВ. Також на цьому етапі нерідко звертаються за допомогою спеціалістів ІТ-відділу, щоб полегшити обробку інформації та формування аналітичних звітів.

Етап корегування бюджетів передбачає участь наступних спеціалістів:

·      Керівників ЦФВ підприємства для висування пропозицій по впливу на виробничо-фінансову діяльність;

·      Економістів для перевірки впливу того, як реалізація тих чи інших пропозицій вплине на досягнення цілей підприємства та виконання планів;

·      Керівників підприємства для затвердження обґрунтованих корегувань.

Бюджет та все, що пов’язано з його складанням та аналізом – це, як правило, основна турбота економічного відділу, хоча відповідальність за нього несуть всі відділи, що приймають участь в даному процесі.

Основною проблемою підприємства є необхідність впровадження ефективної системи планування та бюджетування. Система бюджетування на підприємстві впроваджується ще з 2006 року, проте вона до кінця так ще і не працює.

 

Отже, перш за все, проаналізуємо існуючу систему бюджетування на підприємстві. Для цього спочатку необхідно визначити, хто за які бюджети відповідає на даному підприємстві.  

 


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров