Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Построение однофакторных регрессионных моделей для прогноза Мето-дические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Планирование на предприятии» Специальность «Экономика и управле-ние на предприятии (горной промышленности и геологоразведки)» (060800) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка основных метрологических характеристик: Метод. указ. / Сост.: Ю.В. Пожидаев, Н.В. Ознобихина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 31 с., ил.12 (3)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТА ФАЗ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ШЛАК-ГАЗ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИХ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (2)
(Методические материалы)

Значок файла Огнеупоры: Лабораторный практикум по дисциплинам: «Огнеупорные материалы» и «Теплотехника» /Сост. Павловец В.М.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003 - 23 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла НАГРЕВ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ ПО-СТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕЧИ Мето-дические указания к лабора-торной работе по основам теп-ломассообмена (2)
(Методические материалы)

Значок файла Варианты задач по курсу “Физика”. Часть 1: Механика, молекулярная физика. Часть 2: Электростатика, магнетизм. Метод. указ. /Сост.: Шарафутдинов Р.Ф., Ерилова Т.В.: ГОУ ВПО “СибГИУ”.- Новокузнецк, 2003. -45 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Методические ука-зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ме-тоды и средства измерений, испытаний и контроля». Специальность «Стандартизация и сертификация» (072000) (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Розробка бюджетів як головного механізму реалізації бізнес-плану

 

На етапі розробки бюджетів необхідна участь наступних спеціалістів підприємства :

·      Керівників та спеціалістів центрів фінансової відповідальності для складання заявок та попередніх планів;

·      Економістів для підготовки базового варіанту основних бюджетів, а також для перевірки відібраних сценаріїв на відповідність планам та цілям підприємства;

·      Керівників центрів фінансової відповідальності (ЦФВ) для перевірки та уточнення показників;

·      Керівників підприємства для затвердження бюджетів;

Етап збору інформації щодо виконання бюджету (фактичних бюджетних даних) необхідна участь наступних спеціалістів:

·      Всіх співробітників підприємства, що пов’язані з передачею вихідної інформації співробітникам, які вводять дані в облікову систему (на даному підприємстві це наприклад, виробничі підрозділи, нормувальники, працівники складів);

·      Співробітники, в обов’язки яких входить введення відповідних даних в облікову систему: бухгалтерів, менеджерів, співробітників кредитного відділу;

·      Співробітники ІТ відділу, яким необхідно забезпечити збір та обробку інформації, яка надходить.

Етап план-факторного контролю виконання бюджетів, як правило, майже повністю виконується спеціалістами економічного відділу і лише в деякій мірі – керівниками ЦФВ, оскільки в умовах повноцінного бюджетного управління, вони матеріально мотивовані виконанням бюджетів.

Аналіз бюджетної звітності (план-факт, факторний аналіз, аналіз ефективності виконання) розбивається на 2 стадії: стадію підготовки аналітичної інформації і аналітичних звітів та стадію інтерпретації отриманих результатів. Стадія підготовки інформації, як правило, виконується економічним відділом або бухгалтерією, а стадія інтерпретації – економічним відділом, керівниками підприємства та керівниками ЦФВ. Також на цьому етапі нерідко звертаються за допомогою спеціалістів ІТ-відділу, щоб полегшити обробку інформації та формування аналітичних звітів.

Етап корегування бюджетів передбачає участь наступних спеціалістів:

·      Керівників ЦФВ підприємства для висування пропозицій по впливу на виробничо-фінансову діяльність;

·      Економістів для перевірки впливу того, як реалізація тих чи інших пропозицій вплине на досягнення цілей підприємства та виконання планів;

·      Керівників підприємства для затвердження обґрунтованих корегувань.

Бюджет та все, що пов’язано з його складанням та аналізом – це, як правило, основна турбота економічного відділу, хоча відповідальність за нього несуть всі відділи, що приймають участь в даному процесі.

Основною проблемою підприємства є необхідність впровадження ефективної системи планування та бюджетування. Система бюджетування на підприємстві впроваджується ще з 2006 року, проте вона до кінця так ще і не працює.

 

Отже, перш за все, проаналізуємо існуючу систему бюджетування на підприємстві. Для цього спочатку необхідно визначити, хто за які бюджети відповідає на даному підприємстві.  

 


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров