Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Економічна сутність ринку зерна

 

Ринок зерна - система товарно-грошових відносин, що виникають між суб'єктами господарювання у процесі виробництва, зберігання, торгівлі та переробки зерна на засадах вільної конкуренції, вільного вибору напрямів реалізації зерна та визначення цін на нього, а також при здійсненні державного контролю за якістю та зберіганням зерна.

Агропромисловий комплекс України завжди був і залишається нині однією з основних ланок  її господарського розвитку. Україна здавна виділялася як великий виробник сільськогосподарської продукції, маючи  значні переваги в територіальному поділі праці завдяки сприятливим грунтово-кліматичним умовам, зокрема найкращим у світі чорноземам, багатому землеробському досвіду та виробничим навикам населення, вигідному економіко-географічному розташуванню щодо ринків збуту. Традиційно основою спеціалізації АПК було виробництво зерна, цукрових буряків і цукру, соняшнику та олії, льону, овочів і фруктів, продукції тваринництва.

         Не втрачає своїх позицій агропромисловий комплекс і нині. Він є найбільшим сектором економіки України. Частка АПК у валовому внутрішньому продукті становить близько 40%, тут зосереджена третина основних виробничих фондів і трудових ресурсів, зайнятих у матеріальному виробництві країни. У цій сфері формується понад 70% товарів народного споживання. Від рівня розвитку АПК залежать функціонування продовольчого ринку, забезпечення населення споживчими товарами, зайнятість сільських мешканців, соціальне відродження села, екологічна ситуація. Розвиток АПК задекларовано як пріоритетний напрям економіки держави, одна із необхідних умов її національної безпеки.

         Основним джерелом грошових надходжень і прибутків для сільськогосподарських товаровиробників у сучасних умовах є зерно. Зернові культури в Україні щорічно займають майже 40% ріллі. Зерновий сектор України є стратегічною галуззю економіки держави, що визначає обсяги пропозиції та вартість основних видів продовольства для населення країни, зокрема продуктів переробки зерна і продукції тваринництва, формує істотну частку доходів сільськогосподарських виробників, визначає стан і тенденції розвитку сільських територій, формує валютні доходи держави за рахунок експорту. Зернова галузь є базою та джерелом сталого розвитку більшості галузей агропромислового комплексу та основою аграрного експорту.

         Зерно пшениці – найважливіший сільськогосподарський об’єкт міжнародної торгівлі: майже 60% усього експорту зернових.

         Кукурудза також широко поширена в сільському господарстві. У наш час вона вирощується в 60 країнах. За посівними площами кукурудза займає у світовому землеробстві друге місце серед культурних рослин, поступаючись тільки пшениці. Валові збори зерна її також дещо менші, ніж пшениці. Кукурудзою засівають більші площі в США, Аргентині, Угорщині, Чехословаччині, Румунії, Болгарії, Китаї й у ряді інших країн. Розширення й впровадження посівів кукурудзи диктуються необхідністю всілякого зміцнення кормової бази. Кукурудза як кормова культура відрізняється високою врожайністю й прекрасними кормовими властивостями. Із зерна кукурудзи готують: кукурудзяне борошно, крупу, кукурудзяні пластівці, консерви, крохмаль, патоку, цукор, пиво, спирт, оцтову кислоту, масло та інші продукти. Зі стебел і стрижнів качанів – целюлозу, штучний шовк, папір, клен, пробку, різні ізоляційні матеріали. З кукурудзи можна одержувати понад 150 видів продуктів і виробів. Обробка кукурудзи має також важливе агротехнічне значення. При дотриманні високої агротехніки вона сприяє очищенню полів від бурянів, є гарним попередником для зернових культур, зокрема для пшениці. Особливо велика цінність кукурудзи як кормової культури.

         Кукурудза дає високі врожаї й високопоживний корм, завдяки чому має вирішальне значення в розвитку тваринництва. В 100кг зерна кукурудзи міститься 134 корм. од.,  вівса – 100, ячменя – 127 корм. од. Зерно кукурудзи в подрібненому й розмеленому виді добре засвоюється тваринами. У ньому міститься до 10% білку, 60 – 65% крохмалю, понад 4% жиру. Високою поживністю відрізняються качани кукурудзи й кукурудзяні стебла. Стебла зберігають кормову цінність навіть у фазі повної стиглості зерна й використовуються для приготування силосу, а також згодовуються в сухому подрібненому виді. Кукурудза, зібрана у фазі молочно-воскової стиглості зерна, дає цінний силос. В 100кг силосу з качанів міститься приблизно 40 корм. од., у стеблах, листах і качанах 15 корм. од. Силос зі стебел й інших частин соняшнику має лише 13,9 корм. од. При дотриманні правильної агротехніки кукурудза дає винятково високі врожаї зерна.

         Ячмінь – широко поширена зернова культура. Приблизно до 15 ст. зерно ячменю перемелювалося головним чином у борошно, з якого пекли хліб. Зерно ячменю має високі кормові якості. У зерні й висівках міститься близько 10% білку. Ячмінь вважається кращим кормом для свиней. Відгодовані ним свині дають м'ясо й сало найвищої якості, збільшується вихід продукції. У розмеленому вигляді зерно йде для відгодівлі великої рогатої худоби. Ціле зерно є гарним кормом для птиці. Широко використовуються на корм солома й полова ячменю. За поживністю ячмінна не уступає пшеничній. Ячмінна полова має сильно зазубрені ості, тому застосовується на корм у запареному виді або додається при силосуванні соковитих кормів. Ячмінка й полова містять багато протеїну: солома – 4,4%, полова – 6,2%.

         Ячмінь використовується і як сировина для одержання солоду, необхідного в пивоварній промисловості. Стандарти для солодового зерна ячменю дуже високі: воно повинне бути повністю стиглим, твердим, не ушкодженим при обмолоті, здоровим, чистим, мати високу схожість.

         Відносно невелика кількість ячменю йде на одержання перлової крупи для приготування каш і супів.

         Ячмінь вирощують від північних районів, де тільки можливе землеробство, до південних. Менш вимогливий до кліматичних умов, ніж кукурудза та пшениця, ячмінь вирощується від Індії й Аравії на півдні до Аляски на півночі. Значні площі посівів ячменя зосереджені в Україні. 

         Сучасний стан ефективності зерновиробництва викликає занепокоєння. Останніми роками простежується тенденція до нестабільного й істотного зниження ефективності виробництва зерна від досягнутого рівня.

         Для подальшого функціонування і розвитку цивілізованого прозорого ринку зерна Україна потребує:

·        По-перше, у зв’язку з виходом України на світовий продовольчий ринок, забезпечення виробництва високоякісного продовольчого зерна, види якого визначаються попитом і пропозицією;

·        По-друге, упорядкування взаємозв’язків різних елементів технологічного процесу виробництва зерна (землі, техніки, робочої сили, фінансових ресурсів) і забезпечення максимального використання наявних сільськогосподарських угідь на основі розвитку орендних відносин та створення підприємницьких організаційно-виробничих структур, підвищення ефективності виробництва;

·        По-третє, державної підтримки розвитку кооперації товаровиробників. Держава повинна стати на шлях регульованого ринку, де відносини виробників зерна з партнерами в процесі його реалізації будуються залежно від напряму подальшого використання зерно продуктів.

З метою стимулювання виробництва зерна та підтримки сільськогосподарських товаровиробників Президент України видав Указ «Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна» від 29.06.2000 р. №832, деякі положення якого знайшли відображення в проекті Програми «Зерно України – 2005-2010», завданнями якої передбачено відродження статусу України як зернової держави.

Розробка та виконання комплексної державної цільової програми розвитку зернового сектора та ринку зерна обумовлена необхідністю якісної реалізації законодавчо визначених пріоритетів державної аграрної політики України, зокрема в частині: державної підтримки розвитку конкурентноспроможного сільськогосподарського виробництва; запровадження сучасних механізмів і методів формування прозорого ринку сільськогосподарської продукції, продовольства, капіталу, виробничих ресурсів та робочої сили; створення сприятливих умов  для реалізації експортного потенціалу аграрного сектора економіки тощо.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров