Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Управление качеством. Метод. указ. / Сост.: О.И. Нохрина, Н.В. Ознобихина: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 24 с., 36 ил., 4 табл. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Технико-экономические расчеты процесса изготовления отливок: Метод. указ. / Сост.: Г.Ф. Зайнутдинов: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. - 41 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА. Методические указания и индивидуальные задания по дисциплине «Высшая математика» для заочников (7)
(Методические материалы)

Значок файла Тексты для развития навыков чтения и говорения на французском языке: Учеб. пособие для студентов I курса технических специальностей / ГОУ ВПО "СибГИУ".– Новокузнецк,2004. – 46 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: Программа, вопросы для самопроверки, экзаменационные вопросы по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2001. – 49 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Рынок ценных бумаг: задания и методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплинам «Рынок ценных бумаг и биржевое дело», «Операции с ценными бумагами», «Рынок ценных бумаг»: Метод. указ./ Сост.: Е.В. Иванова, Ю.В.Лунева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 50 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА» 2 семестр для студентов-заочников (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Світовий ринок зерна і місце України в його формуванні

 

Україна має надзвичайно високий потенціал сільського господарства, складовими якого є сприятливі природнокліматичні умови виробництва та наявність родючих земель, які становлять понад 40% європейських чорноземів. Маючи унікальні можливості для розвитку зернової галузі, навіть при слабо механізованому і технологічно відсталому сільському господарстві, Україна повинна якнайшвидше та найповніше використати природні ресурси, щоб зайняти провідне місце на світовому ринку зерна.

Сучасні глобалізаційні процеси вимагають від України якомога швидшого входження в міжнародну систему торгівлі, зокрема через набуття членства у Світовій організації торгівлі та вступ до Європейського Союзу. Це стане запорукою утвердження позицій України на зовнішньому ринку, розширення напрямів реалізації її економічних інтересів, завоювання іноземних ринків шляхом використання потенціалу її аграрного сектора та конкурентних переваг. У контексті цього процесу постає й питання подальшого розвитку вітчизняного зернового господарства в системі світового ринку зерна. На сьогодні виробництво зернових  для сільського господарства України є стратегічним напрямом розвитку, який розкриває для країни значні можливості на зовнішньому ринку зерна. За певних умов у перспективі в Україні реально було б отримувати валові збори зернових на рівні 50-60 млн. т. і експортувати при цьому до 20 млн. т. Як зазначають фахівці, такі обсяги виробництва зерна вирішили б багато питань, які стоять перед Україною на порядку денному.

Не зважаючи на всі негаразди сьогодення, можна зазначити, що українське сільське господарство має значні перспективи відновлення свого статусу провідного світового виробника багатьох зернових культур і може стати при цьому тією рушійною силою, яка не тільки забезпечить підвищення виробництва в аграрному секторі, а й стане важливим «рушієм» розвитку економіки в країні в цілому. Необхідно відзначити, що останніми роками Україні вдалося заявити про себе на зернових ринках Північної Африки, Близького Сходу, Іспанії, потіснивши при цьому традиційних експортерів зернових у цих регіонах. Вона здійснила справжню революцію на світовому ринку зерна, змістивши ініціативу формування світових цін від Мексиканської затоки до Чорноморського басейну.

Характерною особливістю сучасного розвитку світового зернового господарства є бурхливе нарощування виробництва зерна у країнах, що розвиваються. За прогнозами експертів консультативної групи Всесвітнього банку, які відповідають за дослідження в галузі сільського господарства, завдяки впровадженню нових теплостійких сортів можливе суттєве збільшення виробництва зерна в країнах Азії і Африки, що значно посилить конкуренцію на цьому сегменті світового ринку.

Зважаючи на реалії сьогодення, надзвичайно актуальним є дослідження можливостей України як зерновиробника серед країн Європейського союзу. З початком нового етапу розвитку сільського господарства України почалося відродження міжнародного іміджу країни як одного з провідних виробників та експортерів зернових у світі.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров