Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (1)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (2)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (1)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (2)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Зниження трудомісткості і собівартості зерна на основі впровадження інтенсивної технології його виробництва

 

Необхідність визначення ефективності будь-якої галузі народного го­сподарства, в тому числі і зернового виробництва, об’єктивно випливає з можливості досягти при визначеному напрямку науково-технічного прогресу, великої економії засобів і праці. Це особливо важливо в умовах обмеженого розміру ресурсів, так як, чим ефективніше в масштабах країни будуть використовуватись наявні ресурси, тим ширше будуть задоволені його потреби в різних видах продукції.

Одним з найважливіших напрямків підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва є його інтенсифікація на основі постійного удосконалення господарського механізму, який формується на суттєво новій ринковій мотивації до праці.

Інтенсивний тип розширеного відтворення в умовах становлення та розвитку ринкових відносин має принципові особливості. Основним критерієм економічного розвитку стає не кількісне збільшення факторів виробництва, а суттєве зростання ефективності виробництва на основі максимальної економії не тільки життєвої, але й уречевленої праці. Визначальним показником інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на сучасному етапі стає не просто збільшення обсягів виробництва продукції, а випереджаючі темпи зростання кінцевих результатів в порів­няні з витратами. Ринкова економіка вимагає становлення соціально орієнтованого підприємництва. Саме такі відмінності зумовлюють вияв нових тенденцій і закономірностей інтенсивного типу розширеного відтворення вимагають концепції інтенсифікації сільськогосподарського виробництва на одиницю продукції.

Одним із напрямків підвищення економічної ефективності виробництва зерна є комплексна оцінка ефективності сівозмін з різним насиченням зерновими культурами. Існуючі недоліки в ціноутворенні не дають змоги правильно враховувати реальні витрати ресурсів, поза оцінкою залишаються природно-біологічні ресурси, які відіграють важливу роль у збільшенні виробництва зерна. Певні недоліки має вартісна оцінка показників економічної ефективності, так як сучасні порівняльні ціни не відображають фактичний рівень рентабельності. Тому поряд з агротехнічною та економічною потрібно проводити енергетичну оцінку, яка дає змогу виявити резерви підвищення ефективності з урахуванням енергозбереження.

Інтенсифікація зернового господарства неможлива без комплексної механізації виробництва зерна. Вона є основою впровадження інтенсивних технологій вирощування зернових культур і забезпечує зростання продуктивності  праці при виробництві зерна. Забезпеченість господарства надійною системою машин дає змогу якісно і в оптимальні строки виконувати всі види робіт, що сприяє підвищенню врожайності зернових культур і значно зменшує втрати зерна.

Комплексна механізація – основна база підвищення продуктивності праці в зерновому господарстві. Вона передбачає виконання всіх процесів механічними засобами при збереженні ручного управління машинами. Система машин, як сукупність різних видів техніки, яка забезпечує послідовне і безперервне виконання робіт у виробничому процесі, є основою впровадження комплексної механізації сільськогосподарського виробництва, втілення найважливіших досягнень і тенденцій науково-технічного прогресу в сільському господарстві. Впровадження систем машин в усіх галузях, зокрема і в зерновій, має забезпечити збільшення виходу продукції при менших затратах праці і коштів на її одиницю, сприяти поліпшенню умов праці. При цьому треба враховувати зональні особливості сільськогосподарського виробництва і створювати сприятливі умови для життєдіяльності живих організмів.

Останніми роками в Україні поступово розширюються масштаби застосування нульової технології обробітку грунту. Технології No-Till належать до найпрогресивніших агротехнологій і мають цілу низку переваг перед традиційними. Стосовно No-Till-технологій завдання створення оптимальних умов живлення рослин стає першочерговим, оскільки лише за таких умов можна отримати високий рівень урожаю і продукції вищої якості. В основу оптимізації питання сільськогосподарських культур має бути покладений принцип комфортності живлення, тобто створення таких умов, за яких забезпечуються: відсутність стресів у рослин через нестачу або надлишок поживних речовин; позиційна доступність кореневій системі елементів живлення із добрив; пролонгованість дії добрив; наявність “у меню” добрив не лише макро-, але й мікроелементів; блокада важких металів, які містяться в мінеральних добривах, кальційвмісними речовинами на межі грунт — коренева система. Спосіб обробітку грунту є одним із провідних факторів, які справляють суттєвий вплив на ріст і розвиток рослин. Від способу обробітку грунту залежить агрофізичний стан орного шару, глибина загортання добрив та рослинних решток, а також інтенсивність біотичних і абіотичних процесів. Тобто за допомогою різних способів обробітку грунту та технологій внесення добрив можна “сконструювати” такий шар, у якому будуть формуватися найсприятливіші умови для росту і розвитку рослин.

Загортання добрив засобами плоскорізного типу формує гетерогенний орний шар із підвищеною концентрацією елементів живлення в його верхній частині. Переваги рослинництва із застосуванням технології No-Till обумовлені наявністю рослинних решток, які зберігаються на поверхні грунту після збирання зернових. Покрив із рослинних решток захищає грунт від вітрової і водної ерозій, але в той же час загальмовує його прогрівання навесні і сприяє збільшенню рівня вмісту вологи в ній. Покривні культури мають повноцінну здатність використовувати надлишки вологи і підвищувати прохідність полів.

Традиційні методи обробітку ґрунту, основним елементом яких є оранка, впродовж розвитку цивілізації певною мірою виконували своє завдання щодо забезпечення людства продуктами харчування, але негативно вплинули на довкілля: через ерозію і деградацію ґрунтів відбувається зниження родючості та виведення з обігу значних сільськогосподарських площ.

Нульова система обробітку ґрунту, яка в останнє десятиріччя в багатьох країнах західної півкулі домінує в рослинництві, довела свою перевагу над традиційними методами господарювання. Саме ця технологія дає можливість сільському господарству бути продуктивним, стабільним і прибутковим, особливо тепер, коли ціни на енергоносії, техніку, добрива, засоби захисту рослин мають сталу тенденцію до подорожчання. No-till – найбільш раціональна система в рослинництві з точки зору екології та економіки.

Важливим аргументом, аби переконати господарів, які скептично ставляться до нульової технології, є сама природа. Часті аномальні засухи, що охоплюють південно-східні регіони України в період вегетації зернових, спричиняють значні збитки сільгоспвиробникам.

В останній декаді червня в корпорації «Агро-Союз» пройшла планова VI міжнародна конференція із самовідновлюваного землеробства на основі системного підходу No-till. Корпорація – піонер з освоєння цієї технології в Україні.

Саме нульова технологія, яку успішно застосовує і пропагує «Агро-Союз», найбільш придатна для наших кліматичних умов. Минуле літо, на прикладі корпорації, красномовно засвідчило – альтернативи цій технології немає. Врожай на полях «Агро-Союзу» значно перевищує середньообласні. У 2007 році Дніпропетровщина молотила на круг по 17,3 центнери з гектару. У південних регіонах області ячменю збирали лише по 2-3 центнери. Водночас в «Агро-Союзі», на полях, де нульова технологія застосовується впродовж кількох років, урожайність озимої пшениці сягала за 50 центнерів, а ячменю – 20-30.

Перехід на технології мінімального, а потім нульового обробітку ґрунту починається у період збирання врожаю. Пожнивні подрібнені залишки рівномірно розкидаються на поверхні поля. Таке ґрунтозахисне покриття протидіє вітровій та водній ерозії, зберігає вологу, сприяє розвитку ґрунтової мікрофлори і є початковим базисом для покращення плодючого шару підвищення врожайності. Пожнивні рештки зберігають вологу в ґрунті впродовж усього вегетаційного періоду. Мульча із пожнивних решток захищає ґрунт від перегріву під час засухи, а також від проростання бур’янів.

Пожнивні рештки є найбільш дешевим та ефективним засобом боротьби з ерозією. При стовідсотковому покритті поля рештками рослин ерозія повністю відсутня, а при 50-відсотковому – не перевищує 80%.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров