Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (1)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (2)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (2)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (27)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (11)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (16)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Кодифікація правових норм у Литовських статутах

 

Перший з Литовських статутів (згодом він дістав назву "Старого") був прийнятий на вальному сеймі 29 вересня 1529 р. Цей кодекс складався з 13 розділів і 264 артикулів. Він містив норми державного, адміністративного, цивільного, сімейного, кримінального та інших галузей права. Статут проголошував, що всі особи, "як злиденні, так і багаті", повинні судитися на підставі викладених у ньому норм. Перший Литовський статут був не друкований, а переписувався для практичного вжитку, регулював відносини в усіх куточках різномовної держави, і містив у собі окремі положення Руської Правди, норми звичаєвого (українського, білоруського та литовського) права та положення з польських і німецьких судебників.

 

Рис. 1. Титульні аркуші І і ІІ Литовських статутів.

 

Опрацювання другого Литовського статуту 1551 року здійснювалося комісією з 10 осіб (по п’ятеро католиків і православних), до складу якої увійшли радники маршалкові, урядники земські, хорунжії та інші особи роду шляхетського, доктори прав чужоземних, які статут склали і написали. Статут було затверджено сеймом у 1554 р., але він набрав чинності лише в 1566 р. За рівнем кодифікаційної техніки цей статут перевершував попередній. Його структуру складали 14 розділів і 367 артикулів. Як і до першого, сюди вводилися норми, що належали до різних галузей права. Завдяки тривалому використанню цього збірника в Україні він вважався суто українським, чим і пояснюється його друга назва — Волинський.

Після Люблінської унії 1569 р. постала потреба привести форму судочинства у відповідність до польських законів. За дорученням польського короля Стефана Баторія цю роботу успішно виконав литовський підканцлер Лев Сапега. Допомагала йому в опрацюванні статуту комісія, що складалася з правознавців. Третій Литовський статут остаточно було затверджено 1588 року. У цьому документі, крім визначення прав і привілеїв шляхти та оформлення закріпачення головної частини сільського населення, докладно регламентувався порядок судочинства. Чинність третього ("Нового") Литовського статуту поширювалася не лише на українські землі, а й на Корону (Польщу). Складався він з 14 розділів та 488 артикулів. Характерно, що й після прийняття статуту 1588 р. у приєднаних до Польської корони Київському, Волинському і Брацлавському воєводствах судочинство й далі відправляли згідно з Литовським статутом 1566 р. Практичним коментарем до Литовського статуту був текст зводу права, за яким судиться малоросійський народ. Цей текст став просто підручником, за яким вивчали українське право.
Третій Литовський статут складався з чотирнадцяти розділів:
розділ перший - про нашу особу панську;
розділ другий - про оборону земську;
розділ четвертий - про суддів і підсудків;
розділ сьомий - про записи і продажу;
розділ восьмий - про заповіти;
розділ дев`ятий - про підкомірних в повітах і про права на землю і межі;
розділ десятий - про пущу, про ловлю, про дерево бортне, про озера і сінокоси.
розділ одинадцятий - про злочин, бійку і головщину шляхетську;
розділ дванадцятий - про головщину і навізки людей простих і про таких людей і челядь, які від панів своїх відходять, а також про слуг приказних;
розділ тринадцятий - про грабунок і про відшкодування;
розділ чотирнадцятий - про злодійство усякого стану.
У цьому документі система і розподіл лишилися ті самі, але значно розширено розділи про шляхетські права й карні злочини. Особливу увагу тут привертає судовий розділ. Окрім судів державних та статутових, серед українського й білоруського населення утворювався народний (громадський) суд, відомий під назвою "копи". Копний суд стояв у тісному зв'язку зі старим вічевим зібранням. Населення певної території складало певного роду союз для охорони себе від злочинних елементів і боротьби з ними. Коли хтось помічав злочин або сам ставав його жертвою, то скликав "копу", себто віче всіх правоспроможних осіб своєї округи, які мусили з'являтися самі або присилати заступників, щоб учинити слідство й суд. Звичайно, перші копні збори, що мали завдання провести слідство по гарячому сліду, складались з ближчих сусідів і носили назву "гарачої копи". Потім вже сходилась велика копа, де збиралися всі члени округу в урочистій обстановці, додержуючись певних обрядів і формальностей відбувався судовий процес, виносився присуд (на словах або письмово) і вказувалася особа, котра виконувала присуд.

Компетенція копного суду була широка: до неї належали майже усі карні і цивільні справи, які могли виникнути серед населення. До копного суду могли звертатися всі стани суспільства. Копний суд передавав справу як до вищої інстанції — до суду громадського, туди ж можна було й апелювати на його вироки.

Більшість дослідників відносить початок копного права до часів Руської правди, себто до XI—XII століть, і взагалі підкреслюють тісний внутрішній зв'язок між копкими судами й громадськими вічевими судами старої Русі.

Цей статут у протилежність акту Люблінської унії 1569 року закріпив державно-політичну самостійність Великого князівства Литовського. 

Таким чином, можна зробити висновок про тісну спорід­неність Литовських статутів із правовою культурою україн­ського народу. Підтверджує його і те, що після визвольної війни 1648—1654 рр. було кілька спроб кодифікувати українське право, і в усіх випадках основу проектів склада­ли саме норми Литовського статуту.

Дослідники цього статуту вбачають також його зв'язок зі старим руським правом, особливо з Руською Правдою. Більшість вчених зійшлися на тому, що саме Литовська Русь, себто Білорусь і Україна, найбільше зберегла й розвинула староруські правові норми. Підкреслюючи надзвичайну схожість між Руською правдою і Литовським правом, окремі вчені (Максимейко,  Ясинський) пояснювали цю схожість тим, що Руська Правда виникла саме на тому грунті, де пізніше виник і Литовський статут, тобто на Київській Русі.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров