Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Стан, проблеми та перспективи розвитку української економіки

 

Проголошення в 1991 році України незалежною державою й здійснення переходу до ринкової системи господарювання принципово змін подальший розвиток продуктивних сил країни і її окремих регіонів. Україна має у своєму розпорядженні основні види ресурсів для функціонування незалежної економіки і може конкурувати в умовах відкритого ринкового середовища. Практична реалізація цих положень не може бути здійснена одномоментно, а являє собою  надзвичайно складний, динамічний і тривалий за часом процес. Сьогодні країна перебуває на перехідному етапі економічних перетворень.

Згідно з прийнятою 28 липня 1996 р. Верховною Радою Конституцією – Основним законом України – визначена правова база для переходу до нових економічних відносин. В Основному законі відбиті складні економічні процеси, які відбуваються в суспільстві. Постало питання розробки економічної політики України  на базі використання  теоретичного досвіду  розвинутих країн світу, практики вдосконалення структури господарства, політики щодо інвестицій, проведення належних реформ у системі відносин власності  та ін.

Реформування економіки України вимагає особливого підходу до її пізнань, до вивчення причин і  наслідків соціально – економічних процесів, які відбувалися  в українському суспільстві протягом багатьох століть. Особливість полягає в специфіці українського регіону як у природно – територіальному, так і у державно – політичному плані. Для пізнання сьогоднішнього стану економіки України слід ураховувати також історико-  політичні  процеси, які значною мірою впливають  на подальший розвиток  при переході країни до відкритої економіки. Постійне погіршення основних показників розвитку України в 90-х роках негативно вплинуло на формування ефективного механізму її економіки.

Україна належить до нижчого сегменту країн із середнім рівнем доходу. В 2006 році її ВВП на душу населення склав 1940 дол. США. За площею території – це друга країна колишнього Радянського Союзу із чисельністю населення 46 мільйонів осіб.

Україна зазнала одного із найбільш стрімких спадів економіки з усіх держав-наступниць колишнього Радянського Союзу. Станом на початок 1998 року її ВВП скоротився до 45 відсотків рівня 1991 року (Рис. 1). Спочатку поступ структурних реформ в Україні був невпевненим, і вона суттєво відставала від Росії у царині лібералізації ринків, приватизації державного майна та створення ринкових установ [1].

 

Проте з 2000 року в Україні спостерігається стрімке економічне зростання зі щорічними середніми темпами приблизно 7,5 відсотка (таблиця 1). Період відновлення економічної активності розпочався завдяки настійним реформаторським зусиллям, що їх почав докладати уряд тодішнього прем‘єр-міністра Ющенка, сьогоднішнього Президента України, і продовжили наступні уряди. Було досягнуто макроекономічної стабільності, приватизовано ключові підприємства та розпочато процес законодавчої й інституційної реформи. Економічному піднесенню сприяли суттєві надлишкові потужності у промисловості, сприятливі зовнішні умови та занадто занижений на початку курс національної валюти. Почала швидко розвиватися торгівля, а її географічна орієнтація стала поступово змінюватися на Європу й інші ринки за межами колишнього Радянського Союзу. Втім Росія і надалі залишається найбільшим торговим партнером України.

Таблиця 1

Головні макроекономічні показники, 2000-2006 роки

 

Показники

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Реальний ВВП(приріст у %)

5.9

9.2

5.2

9.6

12.1

2.7

7.1

Реальне промислове виробництво(приріст у %)

13.2

14.2

7.0

15.8

12.5

3.1

6.2

ІСЦ, середній за період (приріст у %)

28.2

12.0

0.8

5.2

9.0

13.5

9.1

ІСЦ, грудень до грудня (приріст у %)

25.8

6.1

-0.6

8.2

12.3

10.3

11.6

Реальний валютний курс, середній за період(приріст у %)

-1.4

11.2

-3.7

-8.2

-2.1

10.2

4.6

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров