Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (24)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (13)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (25)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (41)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Структурні реформи

 

Незважаючи на значний прогрес, досягнутий у 1990-х роках, просування структурних реформ в Україні було повільнішим в порівнянні з розвинутими країнами з перехідною економікою. Продовжують існувати “прогалини у реформах”. Індекс структурних реформ (ІСР) демонструє, що показники України були ближчі до показників країн СНД, аніж до показників східноєвропейських країн. Це відбулося частково через те, що Україна спочатку знаходилася в гіршому положенні – у 1990 ІСР Східної Європи майже у 7 разів перевищував ІСР України – але й через те, що в перші 4 роки в Україні мав місце незначний прогрес, з принаймні одним випадком зміни курсу реформ у 1993 році, після чого, внаслідок кризи в Росії, мало місце друге призупинення реформ у 1998 році. Для порівняння, у країнах Центральної Європи та Балтії основні реформи відбулися на початку 1990-х років, і всім країнам вдалося надати додатковий поштовх реформам після того, як у кожній з них відбулася зміна курсу реформ у середині 1990-х років.

З 1990 року Україна значно зменшила розрив у реформах – так, ІСР Центральної Європи у 2005 році був приблизно в 1,25 раз вищим, проте ця стала різниця все ще залишається значною, і спричинена, головним чином, незавершеністю важливих структурних реформ в економіці України [3].

Незавершені структурні реформи мали серйозні наслідки для створення несприятливого інвестиційного клімату, що перешкоджає підвищенню продуктивності праці та запровадженню інновацій. Приватна власність все ще є обмеженою, оскільки за оцінками, 55 відсотків основних засобів виробництва та 58 відсотків робочої сили задіяні в державному секторі (порівняно з 5-25 відсотками ВВП та до 30 відсотків робочої сили у країнах ОЕСР). Вихід на ринок та припинення діяльності суб’єкта господарювання є двома основними джерелами підвищення продуктивності у розвинутих економіках через їх вплив на конкуренцію, проте в України це дуже слабкі механізми. В сільськогосподарському секторі мораторій u1085 на передачу права власності на землю перешкоджає припиненню діяльності

підприємств з низькою продуктивністю (у сільськогосподарському секторі задіяно близько 30 відсотків робочої сили України, проте в ньому виробляється лише 10 відсотків ВВП). У виробничій сфері на ринок у сегменті нових фірм, що є основним механізмом підвищення продуктивності у багатьох розвинутих економіках, є незначним через обтяжливий режим оподаткування та надмірну бюрократію (в Україні вони є найбільшими у регіоні, після Грузії та Азербайджану). Субсидії, обсяги яких зменшуються, але все ще залишаються значними, пом’якшують недостатність бюджетних коштів у деяких галузях промисловості, таких як вуглевидобувна, що не створює стимулів для припинення діяльності менш прибуткових

підприємств. Конкуренція у формі суперництва підприємств обмежується структурою ринку, у якій домінують великі фінансові конгломерати (ФПГ), і дисципліна, що накладається потенційною конкуренцією, є низькою, оскільки іноземні інвестиції не становлять серйозної загрози виходу на ринок для місцевих виробників. Слабкий захист прав власності (Україна посідає 142 місце серед 175 країн згідно Звіту про умови ведення бізнесу за 2007 рік стосовно захисту інвесторів) перешкоджає довгостроковим інвестиціям та сприяє відпливу капіталу, що вже перевищив 1 мільярд доларів США і з початку 2000-х років деколи сягав 2 мільярдів доларів США на рік.24 Більш того, штучно низька вартість енергоносіїв сприяла надмірним інвестиціям у енергоємні галузі за рахунок інших галузей, де Україна має значні порівняльні переваги. Ізольована від конкуренції “інсайдерська економіка” України, яка працює в умовах викривлених відносних цін, не надає адекватних ринкових стимулів для запровадження приватним сектором сучасних технологій та нових виробів чи процесів, і це має негативні наслідки для національної конкурентоспроможності [4].

Понад те, дослідження на рівні підприємств послідовно демонструють, що регуляторне u1089 середовище в Україні належить до найбільш обмежувальних у регіоні і становить один із найбільш проблемних аспектів інвестиційного клімату в економіці.

Огляд інвестиційного клімату, здійснений Світовим банком на основі дослідження понад 600 підприємств у 2005 році, висвітлює п’ять основних перешкод зростанню приватного сектора: оподаткування (зокрема, високі ставки), нестабільність макроекономічної та регуляторної політики, вартість і доступ до фінансування, корупція та бюрократія, а також неадекватні навички наявної робочої сили. На ці перешкоди не тільки посилалася більшість підприємств; вони, очевидно, є проблемами у тих сферах, в яких Україна відстає від середнього значення по регіону Європи та Середньої Азії. Підприємства всіх розмірів вважають, що оподаткування є найбільшим бар’єром для розвитку, проте для малих та середніх підприємств (МСП) це питання є істотнішим, ніж для інших. Щорічні огляди МСП, що здійснюються МФК, підтверджують, що регуляторні процедури, в поєднанні з корупцією, становлять одну з двох найбільших перешкод для бізнесу, причому оподаткування, отримання дозволів та перевірки згадуються кожного року з 2003 року як найбільш проблемні питання.

Згідно з Оглядом 2006 року, наприклад, режим перевірок в Україні є одним з найобтяжливіших навіть серед країн СНД (на 95 відсотках підприємств здійснювалася перевірка принаймні одним органом, що є другим показником після Таджикистану з його 96 відсотками). Більш того, згідно Звіту про ведення бізнесу від 2007 року, серед 175 країн світу, Україна посідає 174 місце у категорії “легкість сплати податків”, 133 у категорії “реєстрація майна” та 128 з 175 країн у загальній категорії “легкість здійснення підприємницької діяльності”, що є четвертим найгіршим показником у регіоні Європи та Середньої Азії (див. рис.1). Значні витрати, що є результатом регуляторного тягаря, ілюструються найбільшими витратами часу керівників вищої ланки в Україні на вирішення цих питань (9 днів) порівняно з іншими країнами регіону Європи та Середньої Азії (в середньому 5,5 днів), а також невеликою кількістю новостворених підприємств [2].

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров