Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Проблеми та можливості економічного розвитку України

 

Основною проблемою, з якою зіштовхнулася Україна, є питання щодо того, як поновити процес структурних реформ у політично несприятливому середовищі.

Загальновизнано, що недостатня активність України у здійсненні реформ частково спричинена історичними невдачами у формуванні стабільної політичної більшості, яка підтримувала б такі реформи. Зумовлене збігом обставин економічне відновлення (яке, однак, є досить тривалим) сьогодні є одним із чинників, які послаблюють розуміння важливості подальшого впровадження реформ. Навпаки, оскільки реформи 1990-х років сприймаються широким загалом як нечесні (з погляду доступу до економічних можливостей) і соціально несправедливі (у показниках підвищення соціальної нерівності та бідності), то, очевидно, можна очікувати на певного роду “втому від реформ”. Крім того, підвищення заробітної плати та збільшення соціальних виплат центральним урядом привели до того, що з 2000 року почали поліпшуватися соціальні показники. Отож, за таких обставин малоймовірним виглядає впровадження стратегічної політики на основі швидкого здійснення основних структурних реформ. Проте уряд може скористатися тим, що він має політичну більшість у Верховній Раді, для розроблення поступової стратегії реформи, яка створює мікроекономічні та інституційні підвалини для сталого економічного розвитку в Україні на засадах соціальної рівності.

Ще однією проблемою для України є створення механізмів досягнення консенсусу, які з часом дозволять країні впроваджувати і корегувати стратегію реформ. Економічні реформи є процесом, а не подією. Здатність вивчати й корегувати загальні стратегії (а також визначати для них нові завдання) є важливим фактором успішного здійснення реформ у майбутньому. У пакеті реформ потрібно передбачити відповідну компенсацію для тих, хто зазнає втрат; забезпечити тверду підтримку майбутнім змінам та вирішити питання взаємно доповнюваних заходів, необхідних для того, щоб якнайширші кола населення скористалися перевагами очікуваного економічного зростання. Це особливо важливе для України, в якій установи недостатньо розвинуті, а соціальні наслідки реформ 1990-х років були значними. Ще складнішим, ймовірно, є досягнення консенсусу, оскільки економічні, громадські і політичні вподобання стають більш різноманітними, що, схоже, знову має місце в Україні після виборів 2006 року. Проте ймовірність того, що нинішні політичні дискусії щодо реформ стимулюють незворотній процес реформ, здається досить низькою, оскільки вона залежить головним чином від деформованої політичної системи. Однак Україна потребує стратегії реформ, яка зведе до мінімуму ризики, пов’язані зі змінами політики, і максимально підвищить можливості отримання очікуваних переваг від розвитку [6].

Неспроможність вирішити ці проблеми загрожує виникненням значних альтернативних витрат у країні в майбутньому. По-перше, незважаючи на економічне зростання останніми роками, прибуток на душу населення в Україні все ще становить приблизно 2/3 від його рівня у 1990 році. Можливо, ще важливішим є те, що економічна конвергенція в останні 15 років є мінімальною: різниця у значеннях ВВП на душу населення (з урахуванням паритету купівельної спроможності) між Україною і США та його середньосвітовим значенням зросла; і в Україні ВВП на душу населення у 2005 році був нижчим, ніж у сусідніх країнах, які мали на початку 1990-х років нижчий життєвий рівень – таких як Польща, Румунія та Білорусь. Якщо ця оцінка є правильною, то це означає, що Україна здійснює неякісну роботу з виправлення u1089 ситуації і дає додаткове свідчення того, що її теперішні показники зумовлені більшою мірою зовнішніми (загальним розвитком світової економіки), ніж внутрішніми (підвищенням продуктивності) факторами. По-друге, Україна може втрачати свої можливості (зумовлені надзвичайно сприятливим міжнародним середовищем) зменшити вразливість до зовнішніх чинників. У разі зниження вартості металу, посилення фінансових ринків і залучення менш схильних до ризику інвесторів, регулювання курсу обміну валют і додаткове посилення фіскальної політики можуть означати зайві витрати для виробничого сектора.

Реформи мають бути спрямовані на підвищення продуктивності праці шляхом вивчення наявних можливостей для кращого розміщення ресурсів чи подальшого інтенсивного збільшення капіталу. Як було повідомлено раніше, просте підвищення ефективності наявних економічних ресурсів до рівнів країн-членів ЄС подвоїть ВВП на душу населення в Україні. Це можна здійснити, сприяючи процесу приватизації, оскільки приблизно 55% основного капіталу України і 50% її робочої сили все ще працюють на підприємствах державного сектора; полегшуючи вхід підприємств на ринок та їх вихід з ринку, знижуючи вартість здійснення діяльності у країні і скорочуючи субсидії підприємствам; а також стимулюючи конкуренцію. У 2000-2004 роках рівні інвестування в Україні були приблизно на 4 відсоткові пункти нижчими порівняно з їх середнім показником для ЄС-8; на 7 відсоткових пунктів нижчими від середнього показника для нижчої частини списку країн з середнім рівнем доходів, і на 17 відсоткових пунктів нижчими, ніж у Китаї (у 2004 році). Знову ж таки, державні інвестиції були скорочені шляхом підвищення поточного споживання; і рівень ПІІ у вираженні на душу населення був одним з найнижчих серед країн з перехідною економікою. Безпосередньо чи опосередковано, усі ці фактори пов’язані з незавершеністю реформ. Таким чином, у разі ретельного розроблення програми завершення цих реформ вона дає реальну можливість підвищити прибутки з капіталу в Україні у раціональний спосіб і на тривалий термін [4].

Використання порівняльних переваг України охоплюватиме заходи у щонайменше чотирьох основних сферах. По-перше, Україні потрібно вдосконалити рівень кваліфікації своїх працівників для уникнення додаткового підвищення вартості робочої сили (і додаткових втрат у конкурентоспроможності цін), зумовленого або процесом переговорів щодо розміру заробітної плати, внаслідок якого буде дозволено підвищити заробітну плату до розмірів, що перевищуватимуть продуктивність праці, або тим, що система освіти не забезпечує працівників практичними навичками, що відповідають гнучким потребам ринкової економіки. Друга та третя сфери стосуються сприяння запровадженню технологій та інновацій у приватному секторі: метою є уможливлення трансформації приватним сектором знань, що наявні як у науково-дослідних інститутах та вищих навчальних закладах України, так і в міжнародному секторі, у підвищення продуктивності праці чи інновації. Зокрема, за постійного зростання цін на енергоносії доступ до енергозберігаючого обладнання може набути особливої ваги. По-четверте, Україні потрібно подолати основні перешкоди в інтеграції з глобальною економікою за допомогою сприяння торгівлі і, насамперед, поліпшення організаційних послуг, вдосконалення прикордонних процедур та запровадження ефективніших стратегій стимулювання торгівлі.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров