Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Теоретичні і практичні проблеми використання приципів та методів оцінки ефективності управлінських рішень

 

До специфічних характеристик, за якими підприємницька модель відрізняється від інших моделей управління,  належать, по-перше, використання в управлінні внутрішніми процесами механізмів самоорганізації з одночасним уведенням жорсткого контролю та відповідальності за результати діяльності на кожному рівні управління; по-друге, використання розвинених схем мотивації персоналу; по-третє, широке використання ситуаційного підходу до вибору реакції на події у зовнішньому середовищі.

Розвиток та оздоровлення бізнесу можливі за умови не тільки вирішення проблем внутрішнього управління підприємством, але й створення та використання можливостей, що залежать від факторів динамічного зовнішнього середовища [5] .

Поняття “антикризове управління” тісно пов’язується з такими поняттями, як “антикризові процедури” та “антикризове управління”. Антикризові процедури – це такі процедури, які застосовуються до підприємства-боржника. Процес реалізації таких процедур  характеризується як антикризовий процес, в якому мають бути присутні процеси антикризового  управління та антикризового регулювання. Антикризове управління – це сукупність форм і методів реалізації антикризових процедур, що використовуються для конкретного підприємства-боржника, тобто це система управління підприємством, направлена на локалізацію чи ліквідацію негативних ситуацій у розвитку підприємства засобами сучасного менеджменту та економіко-статистичного моделювання.

Діагностика фінансової ситуації і загрози банкрутства є найважливішим блоком механізму антикризового управління підприємством. Її ефективність залежить від вибору системи координат для оцінки фінансової ситуації, що формується на підприємстві.  Вона характеризується сукупністю показників, які об’єднуються таким чином, щоб якнайглибше відобразити фінансове становище підприємства в певний момент часу з орієнтацією на визначені цілі підприємства. Запропонована в [6,7] схема діагностики ліквідує негативні сторони існуючих підходів до діагностики, які орієнтовані  лише на оцінку внутрішніх резервів  потенціалу підприємства без урахування особливостей його  поведінки на ринку. Обґрунтоване в [8] уведення до складу діагностичних показників адаптивності маркетингової політики підприємства дозволяє оцінити резерви подолання кризових ситуацій за рахунок оцінки резервів розвитку  ділової активності. 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров