Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Поняття та види фінансових установ

 

Фінансові установи можна класифікувати, виходячи з видів фінансових послуг, які вони надають. Для аналізу видів фінансових установ варто виходити з специфіки фінансових послуг, що надаються конкретною фінансовою установою та з норм законодавства, що регулюють діяльність цих фінансових установ. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” до фінансових установ відносить: банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і  компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг. Враховуючи наведений перелік, слід надати визначення та коротку характеристику фінансовим установам, що наведені в ньому.-

Відповідно до статті 2 Закону України “Про банки та банківську діяльність” банк - юридична особа,  яка має виключне  право  на  підставі ліцензії Національного банку України здійснювати у сукупності такі операції:  залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних  осіб  та розміщення зазначених коштів від свого імені,  на власних умовах та  на  власний  ризик,  відкриття  і  ведення  банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. Особливість банку, як фінансової установи полягає в тому, що відповідно до Закону України “Про Національний банк України”, Закону України ”Про банки та банківську діяльність” та статті 21 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” створення, реєстрація банків та ліцензування банківських операцій здійснюється виключно Національним банком України на підставі наведених вище законів та нормативно-правових актів Національного банку України.  Банки, як фінансові установи, не будуть розглянуті в цій роботі, виходячи з їх специфіки та з державного регулювання банківської діяльності.

Відповідно до статті 1 Закону України “Про кредитні спілки”18 кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними  особами,  професійними  спілками,  їх  об‘єднаннями  на кооперативних  засадах  з  метою  задоволення  потреб  її членів у взаємному  кредитуванні  та  наданні  фінансових послуг за рахунок об‘єднаних  грошових  внесків  членів  кредитної спілки. Національна асоціація кредитних спілок надає наступне визначення: кредитна спілка - це неприбуткова громадська організація, що діє на кооперативних засадах з метою соціального захисту своїх членів шляхом здійснення взаємокредитування за рахунок їх акумульованих заощаджень.  Неприбутковість кредитної спілки полягає в тому, що вся її діяльність спрямована не на отримання прибутку, а на надання кредитних та ощадних послуг своїм членам. Кредитна спілка - це форма самоорганізації людей, які, об’єднавшись власними силами, створюють для самих себе можливість задоволення своїх потреб у фінансовій сфері. Кредитна спілка - це самоврядна демократична організація, в якій члени і лише члени визначають види послуг, які нею надаються, та встановлюють умови їх надання.

До фінансових послуг, що надає кредитна спілка та які підлягають ліцензуванню належить: діяльність кредитної спілки з залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та діяльність кредитної спілки з надання фінансових кредитів  за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні  рахунки.

Як і будь-яка інша фінансова установа, кредитна спілка має право надавати лише фінансові послуги, що є виключним видом її діяльності. Крім того, кредитна спілка має право надавати лише ті фінансові послуги, що передбачені її Статутом та надавати, які вона має право відповідно до законодавства України. Надання фінансових послуг, що підлягають ліцензуванню можливе лише після одержання кредитною спілкою   відповідної ліцензії.

Регулювання, нагляд та контроль за діяльністю кредитних спілок здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.

На сьогодні визначення, ломбарду, як фінансової установи, можна знайти лише в проекті Закону України “Про ломбарди та ломбардну діяльність”, відповідно до якого: ломбард – це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам готівкою або у безготівковій формі за рахунок власних або залучених коштів, крім депозитів, під заставу майна та майнових прав на визначений строк і під відсоток, а також надання супутніх ломбардних послуг. Аналіз Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року за № 17052 дає змогу дати таке визначення ломбарду: ломбард - це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду. Наведене визначення по суті збігається з визначенням, що надається проектом Закону України “Про ломбарди та ломбардну діяльність”.

Особливість ломбарду, як фінансової установи полягає в тому, що до сьогодні діяльність ломбардів не регулюється спеціальним законом.

До 25 липня 2004 року в Україні діяла Постанова Ради Міністрів Української РСР від 19 червня 1979 року за номером 315, якою був затверджений Типовий статут ломбарду. Вказана Постанова діяла зі змінами внесеними згідно з Постановою Ради Міністрів Української РСР за номером 103 від 30 березня 1987 року. Ця Постанова до останнього часу була єдиним спеціальним законодавчим актом в сфері регулювання діяльності ломбардів в Україні.

Згідно Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” ломбарди належать до фінансових установ, видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а саме надання коштів у позику на умовах фінансового кредиту.  Фінансовий кредит ломбарду забезпечується заставою майна.

Ломбард надає фінансові послуги - операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - і за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів. Основним видом фінансових послуг, що надаються ломбардом, - це надання грошових коштів в позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту.  Аналіз Положення про порядок внесення інформації про ломбарди до Державного реєстру фінансових установ, що затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 18 грудня 2003 року за № 17052 дає змогу виділити наступні фінансові послуги, що можуть бути надані ломбардом:

·                                 надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;

·                                 надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів.

Під фінансовим кредитом ломбарду слід розуміти надання ломбардом коштів у позику, забезпечених заставою, на визначений строк та під процент.

Під залученням коштів ломбарду слід розуміти банківські кредити та будь-які залучені кошти від юридичних осіб відповідно до законодавства України.

Крім фінансових послуг ломбард має право надавати і супутні послуги. Супутні послуги ломбарду - послуги, які є передумовою надання фінансового кредиту або випливають з його надання.

До супутніх послуг ломбарду належить:

·                                 оцінка заставленого майна відповідно до чинного законодавства та/або умов договору;

·        &nbs

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров