Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (3)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Державне регулювання діяльності фінансових установ

 

Частина 1 ст. 12 Господарського кодексу України2 проголошує, що механізми регулювання господарської діяльності є засобами реалізації економічної політики, направлені на виконання економічних та інших програм і програм економічного та соціального розвитку.  Перелік основних засобів регулятивного впливу держави на діяльність суб‘єктів господарювання визначено в ч. 2 ст. 12 Господарського кодексу України. До нього входять:

·   державне замовлення;

·   ліцензування, патентування і квотування;

·   сертифікація та стандартизація;

·   застосування нормативів та лімітів;

·   регулювання цін і тарифів;

·   надання інвестиційних, податкових та інших пільг;

·   надання дотацій, компенсацій, цільових інновацій та субсидій.

Умови, обсяги, сфери та порядок застосування окремих видів засобів державного регулювання господарської діяль­ності визначаються Господарським кодексом України, іншими за­конодавчими актами, а також програмами економічного і соціального розвитку.

Державне регулювання господарської діяльності направлене на формування єдиної державної політики у сфері державного регулювання економіки. На сьогодні до нормативно - правових актів у сфері впровадження єдиної регуляторної політики належать: Закон України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11 вересня 2003 року та Указ Президента України “Про запровадження єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва” від 22 січня 2000 р. № 89/2000, якими передбачено проведен­ня єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємництва. Крім того державна політика в цій сфері направлена на усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності, і зменшувати її надмірне державне регулювання - Указ Президента України “Про усунення обме­жень, що стримують розвиток підприємницької діяльності в Україні” від 03 лютого 1998 р. №79/98.

Враховуючи специфіку ринків фінансових послуг, діяльність суб‘єктів цього ринку, крім загальних засобів регулювання, потребує специфічних, характерних виключно для таких суб‘єктів засобів.

Ринки фінансових послуг є частиною економіки України. Враховуючи, що ринки фінансових послуг з фінансової точки зору є дуже привабливим для держави, виникає необхідність значного посилення можливостей регулювання діяльності учасників ринків фінансових послуг і в першу чергу суб‘єктів, що надають фінансові послуги – фінансових установ. Крім того, ринки фінансових послуг крім своєї привабливості є досить ризикованими в першу чергу для споживачів фінансових послуг, що в свою чергу зобов‘язує державу приділяти увагу захисту споживачів фінансових послуг. Основою для регулювання ринків фінансових послуг є механізми  створення правових основ для захисту інтересів   споживачів  фінансових  послуг, правове забезпечення діяльності і  розвитку  конкурентоспроможного  ринку  фінансових послуг в Україні, правове забезпечення єдиної державної політики у фінансовому секторі України. Визначення державного регулювання ринків фінансових послуг наводиться в ст. 1 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”17, так державне   регулювання   ринків   фінансових   послуг   - здійснення  державою комплексу заходів щодо регулювання та нагляду за ринками фінансових послуг з метою захисту інтересів споживачів фінансових послуг та запобігання кризовим явищам. Державне регулювання ринків фінансових послуг в першу чергу направлене на регулювання діяльності фінансових установ, як суб‘єктів, що надають фінансові послуги і відповідно формують ринки фінансових послуг. Державне регулювання ринків фінансових послуг, як і будь-яка інша діяльність, переслідує певну мету. Метою державного регулювання ринків фінансових, згідно ст. 19 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” є:

·  проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері  фінансових послуг;

·  захист інтересів споживачів фінансових послуг;

·  створення сприятливих умов для розвитку та функціонування ринків фінансових послуг;

·  створення умов для ефективної мобілізації і розміщення фінансових  ресурсів  учасниками  ринків   фінансових   послуг   з урахуванням інтересів суспільства;

·  забезпечення  рівних  можливостей  для  доступу  до ринків фінансових послуг та захисту прав їх учасників;

·  додержання учасниками ринків фінансових послуг вимог законодавства;

·  запобігання монополізації та створення умов розвитку добросовісної конкуренції на ринках фінансових послуг;

·  контроль за прозорістю та  відкритістю  ринків  фінансових послуг;

·  сприяння  інтеграції  в  європейський  та  світовий  ринки фінансових послуг.

Виходячи з мети державного регулювання ринків фінансових послуг, державне регулювання діяльності фінансових установ направлене на створення можливостей для впливу на фінансову діяльність фінансових установ, створення гарантій для захисту споживачів фінансових послуг, забезпечення рівних можливостей, контроль за відкритістю та прозорістю надання фінансових послуг.

До форм державного регулювання діяльності фінансових установ належить:

·  ведення   державних   реєстрів   фінансових   установ   та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг;

·  нормативно-правового   регулювання  діяльності  фінансових установ;

·  нагляду за діяльністю фінансових установ;

·

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров