Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (1)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (2)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (1)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (2)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (29)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Особливості порядку створення фінансових установ

 

Термін “утворення” - це правове поняття господарсь­кого права. Це поняття включає врегульовані нормами гос­подарського права умови фактичного виникнення та легі­тимації суб‘єкта господарювання104. Господарське законодавство визна­чає загальний і спеціальний порядок створення суб‘єктів господарювання.

Згідно ч. 1 ст. 56 Господарського кодексу України82 суб‘єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповнова­женого ним (ними) органу. Суб‘єкти господарювання можуть утворюватися шляхом примусового  поділу (виділення) діючого суб'єкта господарювання за розпорядженням антимонопольних  органів,  відповідно до антимонопольно-конкурентного законодавства України.

Створення  суб‘єктів  господарювання здійснюється   з додержанням вимог антимонопольно-конкурентного законодавства. Наприклад, відповідно до ст. 48 Закону України “Про захист економічної конкуренції”14 примусовий поділ суб'єкта господарювання здійснюється у разі якщо він займає монопольне (домінуюче) становище на ринку.

Ініціаторами утворення суб‘єкта господарювання виступають засновники.

Засновники реалізують право на заснування суб‘єкта господарювання шляхом:

·  обрання організаційної форми суб'єкта господарюван­ня;

·  визначення цілей і предмета його діяльності;

·  прийняття рішення про його створення;

·  затвердження в установленому порядку установчих документів;

·  передачі безоплатно на баланс суб'єкта господарюван­ня основних фондів та обігових коштів у разі, якщо законодавство встановлює обов‘язкові вимоги для рівня статутного капіталу суб‘єкта господарювання;

·  формування органів управління.

Безпосередньо процесу створення фінансової установи передує процес вибори видів фінансових послуг, які фінансова установа буде надавити.

Стаття 4 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” містить перелік фінансових послуг, що закріплений на законодавчому рівні. Окремо закон виділяє фінансові послуги, що підлягають ліцензуванню. Окремі види фінансових послуг є виключними видами фінансових послуг, які можуть надавати окремі види фінансових установ. Крім того, варто звернути уваги на можливість поєднання різного виду фінансових послуг, що надаються фінансовою установою. Існують наступні обмеження щодо суміщення діяльності фінансових установ59:

·  діяльність з  прямого  або  опосередкованого  залучення фінансових   активів   від  фізичних  осіб  з  зобов'язанням  щодо наступного їх повернення не може суміщатись з  наданням  будь-яких фінансових послуг;

·  діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок прямо або опосередковано залучених коштів має право здійснювати на підставі  відповідної  ліцензії  лише  кредитна  установа,  і така діяльність  не  може  суміщатись з  наданням будь-яких   видів фінансових послуг.

·  діяльність   ломбардів   з  надання  послуг  фінансового кредиту не  може  суміщатись  з  наданням  будь-яких  інших  видів фінансових послуг;

·  діяльність  з  адміністрування  пенсійних фондів не може суміщатись  із  діяльністю з управління   Фондом   операцій   з нерухомістю;

·  діяльність з управління  іпотечними  активами,  які  є забезпеченням іпотечних сертифікатів, випущених іншими емітентами, не  може  суміщатися  із  залученням  фінансових  активів   шляхом здійснення  емісії  іпотечних  сертифікатів  від  власного  імені;

·  діяльність з довірчого управління фінансовими активами не може суміщатись з будь-якими іншими фінансовими послугами;

·  діяльність  з  управління  Фондом операцій з нерухомістю не  може  суміщатись з діяльністю з управління активами інститутів спільного інвестування;

·  діяльність з управління Фондом фінансування  будівництва не  може  суміщатись  з наданням будь-яких інших фінансових послуг.

З цих положень і треба виходити при виборі майбутньої фінансової діяльності .

Засновниками є особи (власники), які приймають рішення про створення господарської організації та підписують установчі документи. Якщо інше не передбачено законодавством, засновником підприємства, організації може бути будь-яка осо­ба, що має право власності на майно незалежно від форми власності. Кількісний склад засновників може бути різним. Фінансова установа може утворюватись одним власником (один засновник) або разом з іншими (два і більше засновників). Однак в окремих випадках законодавством можуть встановлюватися певні вимоги щодо кількісного і якіс­ного складу засновників. Наприклад, ці вимоги стосуються страховиків. Засновників страховика має бути не менше трьох. Слід зазначити, що фактично засновників страхової компанії може бути і три але, враховуючи об‘єм корпоративних прав кожного з засновників, вплив одного з них може

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров