Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Недержавні пенсійні фонди

 

Надати коротке обґрунтування чому саме ці фінансові установи, як окремі, обрані для проведення спец.дослідження.

В дореволюційній Росії недержавне пенсійне забезпечення здійснювалось за рахунок: емеритальних, страхових та пенсійних кас з яких пенсійні виплати отримували державні службовці. Всі великі підприємства мали свої окремі каси або створювали об`єднання. Розрахунок страхових тарифів та актуарні розрахунки пенсійних схем здійснювалися на чіткій земській та галузевій статистиці, враховувалися не лише таблиці смертності але і таблиці інвалідності101. До статутів кас додавалися обрахування виплат, які вираховувалися за правилами теорії страхування життя з урахуванням обліку умов призначення пенсій, статистику смертності, інвалідності та норм зростання капіталу.

Євген Якушев в статті “Питання недержавного пенсійного забезпечення не врегульовані Концепцією реформи системи пенсійного забезпечення” від 30.10.1998 р.105, зазначає, що недержавне пенсійне забезпечення здійснюється поряд з державним пенсійним забезпеченням  і громадяни мають право на будь яке число додаткових пенсій із різних джерел.

З 1998 року в Російській Федерації діє закон “Про недержавні пенсійні фонди”106. Починаючи з 1 січня 2004 року кожен працюючий, за якого роботодавець сплачує внески на накопичувальну частину трудової пенсії, зможе перевести свої кошти до недержавного пенсійного фонду, або залишити їх в державному Пенсійному Фонді. Російські спеціалісти вважають, що на першому етапі буде небагато бажаючих перевести свої кошти до недержавного пенсійного фонду.

Закон Російської Федерації “Про недержавні пенсійні фонди” в статті 5 визначає недержавний пенсійний фонд, як особлива організаційно-правова форма некомерційної організації соціального забезпечення, виключним видом діяльності якої є  недержавне пенсійне забезпечення учасників фонду на підставі договорів про недержавне пенсійне забезпечення населення з вкладниками фонду на користь учасників фонду. Діяльність фонду недержавного пенсійного забезпечення включає акумулювання пенсійних внесків, розміщення пенсійних резервів, облік пенсійних зобов‘язань фонду та виплату недержавних пенсій учасникам фонду. Вказаний закон не містить розмежування недержаних пенсійних фондів на види він оперує лише поняттям “недержавний пенсійний фонд”. Здебільшого положення федерального закону в подальшому відобразились в законі України “Про недержавне пенсійне забезпечення” але з певними особливостями, які характерні для недержавного пенсійного забезпечення Казахстану та взагалі до побудови пенсійної системи латиноамериканського варіанту88. Невід’ємною складовою частиною пенсійної системи Казахстану є обов’язкова недержавна пенсійна система з пенсійними внесками фіксованих розмірів. Участь у недержавній системі пенсійного забезпечення є обов’язковою для працівників всіх галузей народного господарства. Роботодавці відраховують 10 відсотків заробітної плати кожного працівника до недержавного пенсійного фонду. Відповідно до закону про пенсійне забезпечення, пенсійні внески мають відраховуватися із заробітної плати працівників, але на практиці роботодавці фактично не відраховують ці 10 відсотків із заробітної плати, а сплачують їх додатково. Працівники мають право самі вибрати пенсійний фонд, до якого переказуватимуться відрахування з їхньої заробітної плати (звісно, такий фонд повинен мати ліцензію на проведення операцій з пенсійними коштами). Працівник має право відкрити індивідуальний пенсійний рахунок лише в одному недержавному пенсійному фонді. Якщо працівник не вибрав недержавний пенсійний фонд, обов’язкові відрахування з його заробітної плати спрямовуються до Державного накопичувального фонду. Двічі на рік працівникам дозволяється переводити накопичені пенсійні внески з одного пенсійного фонду до іншого. Однак і минулі, і майбутні внески мають знаходитися в одному фонді. Пенсійний фонд відповідно до законодавства Казахстану є акціонерним товариством закритого типу, що заробляє прибуток на операціях з пенсійними коштами. Пенсійний фонд повинен створюватися не менш, ніж чотирма засновниками, кожен з яких може володіти щонайбільше 25 відсотками акцій фонду. Засновниками можуть були лише громадяни Казахстану або зареєстровані в Казахстані корпорації. Розмір статутного фонду Пенсійного фонду не може бути меншим за 600 тис доларів. Пенсійний фонд отримує всі комісійні і відповідає за пряме чи непряме виконання своїх функцій. Закон вимагає, щоб пенсійний фонд у своїй діяльності вдавався до послуг компанії по управлінню активами та опікунського банку. Пенсійний фонд також відповідає (хоча це явно і не визначено законом) за персоніфікований облік даних, виконання операцій продажу і рекламу. Комісійні в пенсійній системі обмежуються 1% загальної суми внесків і 10% інвестиційного доходу.

Стаття 46 Конституції України1 зазначає, що громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової непрацездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом. Пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Керуючись конституційними положеннями, Президент України 13 квітня 1998 року видав Указ № 291/98 “Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні”, яким передбачається, що основою реформування пенсійного забезпечення має стати те, що реформування пенсійного забезпечення здійснюватиметься на страховій основі з встановленням, зокрема, таких видів пенсій:

1) трудової — за рахунок пенсійних страхових зборів (внесків), а для певних категорій працівників — за рахунок державного бюджету;

2) соціальної — за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів;

3) додаткової — за рахунок недержавного пенсійного страхування .

Ці положення знайшли своє належне відображення у Основних напрямах соціальної політики на період до 2004 p., затверджених відповідним Указом Президента України № 717 від 24.05.2000 р. Згідно з цими напрямами основним змістом подальшої роботи щодо реформування пенсійного забезпечення мало бути запровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення.

Перший рівень — солідарна система пенсійних виплат (пенсії з поточних надходжень), яка має бути обов'язковою.

Другий рівень — система накопичувальних індивідуальних пенсійних рахунків у рамках загальнообов'язкового державного пенсійного страхування

Третій рівень — система недержавного пенсійного страхування, яка забезпечуватиме виплату додаткової пенсії за рахунок добровільних пенсійних внесків громадян.

Закон України “Про загальнообов‘язкове пенсійне страхування”19 в статті 2 закріпив в Україні трирівневу систему пенсійного забезпечення.

Прийняття 9 липня 2003 року Закону України “Про загальнообов‘язкове пенсійне страхування” та Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”24 сформувало законодавчу основу для впровадження в Україні системи недержавного пенсійного забезпечення. Сама по собі пенсійна реформа, що впроваджувалась з прийняттям названих законів мала за мету диференціювати систему пенсійного забезпечення громадян України, які поряд з загальнообов‘язковим пенсійним страхуванням за рахунок солідарної системи та впровадженої накопичувальної системи мали змогу самостійно формувати активи своїх майбутніх пенсій за рахунок системи недержавного пенсійного забезпечення78. Недержавне пенсійне забезпечення становить собою систему накопичувального пенсійного забезпечення за рахунок участі в недержавних пенсійних фондах. Конкурентами недержавних пенсійних фондів на ринку недержавного пенсійного забезпечення є страховики87.

Позитивними рисами Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” є:

?     створення як відкритих, так і корпоративних пенсійних фондів; 

?     заснування пенсійних фондів лише як неприбуткових установ;

?     введення в систему недержавного пенсійного забезпечення опікунських банків (депозитаріїв);

?     концепцію обмеження розміру комісійних за послуги пенсійних фондів і компаній з управління активами;

?     умови ліцензування і нагляд за діяльністю фондів з боку Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України;

?

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров