Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Добровільна ліквідація підприємства

 

Ліквідація кожного підприємства повинна починатися із її підготовки. Важливим питанням при цьому є питання хто саме може ухвалити рішення про ліквідацію підприємства.

            Добровільна ліквідація підприємства здійснюється за рішенням власника (власників, засновників) або органів, уповноважених на це засновницькими документами (органи управління громадськими організаціями, відповідальні державні органи управління і т. д.).

Рішення про ліквідацію підприємства оформляється документально шляхом віддзеркалення такого рішення в:

-    наказі (рішенні) — при ліквідації приватного підприємства;

-    протоколі зборів — при ліквідації господарських товариств і т.п.

            Найбільш типовою помилкою при ліквідації підприємства є ухвалення рішення про ліквідацію особою або органом, що не має таких повноважень (власником майна підприємства, що не є, або що не має відповідних повноважень від власників). В цьому випадку рішення про ліквідацію признаються в судовому порядку недійсними (п. 9 Роз'яснення ВАСУ від 12.09.96г. А& 02-5/334 [*]).

При ліквідації господарських товариств необхідно пам'ятати про наступні особливості, а саме, якщо ліквідовуються:

         а)           акціонерне товариство:

-    ухвалення рішення про припинення діяльності акціонерного товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу відносяться виключно до компетенції його найвищого органу управління —   загальних зборів акціонерів — і не можуть бути передані іншим органам товариства;

-    загальні збори акціонерів визнаються правомочними, якщо в ньому беруть участь акціонери, що мають відповідно до статуту товариства більше 60 % голосів;

-    рішення загальних зборів акціонерів про припинення діяльності товариства повинно бути ухвалено більшістю в ѕ голосів акціонерів, що беруть участь в зборах;

- рішення про припинення діяльності акціонерного товариства фіксується в протоколі загальних зборів акціонерів, який підписується головою і секретарем зборів і не пізніше ніж через 3 робочих дня після закінчення зборів передається виконавському органу товариства (правлінню, дирекції або іншому органу, що є по статуту виконавчим);

         б)           товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю:

-        ухвалення рішення про припинення діяльності товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу відносяться до компетенції його найвищого органу управління — збори учасників;

-    збори учасників вважаються правомочними, якщо на ньому присутні учасники  (представники учасників),  що володіють в сукупності більш ніж 60% голосів;

-    рішення зборів учасників про припинення діяльності товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю ухвалюється простою більшістю голосів;

-    рішення про припинення діяльності товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю фіксується в протоколі, ведення якого є обов'язком голови товариства;

-          згідно ст. 150 і 151 ЦКУ [*] товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю може бути перетворено в акціонерне товариство або у виробничий кооператив;

            в) повне і командитне товариство:

-          рішення про припинення діяльності повного і командитного товариства ухвалюється учасниками товариства з повною відповідальністю (для повного — це вага його учасники);

-    відповідно до ч. 1 ст. 132 ЦКУ [*] обов'язкової ліквідації підлягає повне товариство у випадку, якщо в такому товаристві залишається один учасник. Цей учасник має право протягом шести місяців з моменту, коли він став одним учасником товариства, перетворити дане товариство в інше господарське товариство в порядку, встановленому ГК [*];

-

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров