Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Пределы: Метод. указ./ Составители: С.Ф. Гаврикова, И.В. Касымова.–Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2003 (3)
(Методические материалы)

Значок файла Салихов В.А. Основы научных исследований в экономике минерального сырья: Учеб. пособие / СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 124 с. (2)
(Методические материалы)

Значок файла Дмитрин В.П., Маринченко В.И. Механизированные комплексы для очистных работ. Учебное посо-бие/СибГИУ - Новокузнецк, 2003. – 112 с. (5)
(Методические материалы)

Значок файла Шпайхер Е. Д., Салихов В. А. Месторождения полезных ископаемых и их разведка: Учебное пособие. –2-е изд., перераб. и доп. / СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. - 239 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ Для студентов специальности "Металлургия цветных металлов" (2)
(Методические материалы)

Значок файла Учебное пособие по выполнению курсовой работы по дисциплине «Управление производством» Специальность «Металлургия черных металлов» (110100), специализация «Электрометаллургия» (110103) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контрольные задания по математике для студентов заочного факультета. 1 семестр. Контрольные работы №1, №2, №3/Сост.: С.А.Лактионов, С.Ф.Гаврикова, М.С.Волошина, М.И.Журавлева, Н.Д.Калюкина : СибГИУ. –Новокузнецк, 2004.-31с. (6)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

ЗАКІНЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ

 

Юридична особа вважається ліквідованою з дня внесення відповідного запису про його ліквідацію (припиненні в термінах ЦКУ [*]) в єдиний державний реєстр (на сьогодні - ЕГРПОУ).

            Таким чином, останнім етапом юридичних дій є відміна державної реєстрації. До настання цього моменту підприємство повинне затвердити ліквідаційний баланс і припинити все свої права і обов'язки, у тому числі і за розрахунками з учасниками (засновниками).

            До виключення підприємства з ЕГРПОУ воно зобов'язане вести податковий і бухгалтерський облік. Так, згідно ст. 8 Закону про бухгалтерській облік [*] бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Податковий облік підприємство (в особі ліквідаційної комісії або іншого органу, уповноваженого на проведення ліквідації підприємства) зобов'язане вести до моменту зняття його з обліку в податковому органі як платника податків. Це відноситься до розрахунків і з Пенсійним фондом, і з фондами соціального страхування. Тобто до моменту зняття з обліку юридичної особи як платника податків, зборів, обов'язкових платежів ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана здійснювати розрахунок зобов'язань по таких податках, зборах, обов'язкових платежах, сплачувати їх і представляти відповідну звітність.

            Таким чином, під час проведення ліквідації підприємства (ліквідаційних заходів) ведення бухгалтерського і податкового обліку на даному підприємстві здійснюється в загальному порядку. У зв'язку з цим не варто забувати про обов'язок під час проведення ліквідації підприємства представляти фінансову і податкову звітність, бо велика помилка — невідання на підприємстві обліку і непредставлення звітності до моменту зняття підприємства з обліку як платника податків і зборів — досить поширена.

 

            Публікація оголошення про ліквідацію.

            Робота ліквідаційної комісії починається з публікації оголошення про ліквідацію підприємства, а також про порядок і терміни заяви кредиторами претензій в газеті «Урядовій кур’єр» та/чи офіційному друкарському виданні органу державної влади або органу місцевого самоврядування по місцезнаходженню суб'єкта господарювання. Термін заяви кредиторами претензій не може бути менше 2-х місяців з дня публікації.

            У разі браку вартості майна ліквідовуваного підприємства для задоволення претензій кредиторів таке підприємство повинне ліквідовуватися в порядку, встановленому Законом про банкрутство [*]. А в контексті даного Закону під терміном «офіційні друкарські органи» маються на увазі газета Верховної Ради України «Голос України» і газета Кабінету Міністрів України «Урядовій кур’єр».

            Терміни, в які оголошення про ліквідацію підприємства повинно бути опубліковано, встановлені ст. 20 Закону про господарські товариства[*], відповідно до якого інформація про ліквідацію товариства повинна бути опублікована ліквідаційною комісією в 3-денний термін з моменту її призначення (створення).

            Ще одне питання, на яке хотілося б звернути увагу, стосується характеру розміщуваної в оголошенні інформації. Вичерпний відповідь, з даного питання нам дає п. 7 ст. 22 Закону про державну реєстрацію [*], в якому визначено, що обов'язкової в оголошенні про ліквідацію юридичної особи є інформація про:

-    найменуванні юридичної особи;

-    ідентифікаційному коді юридичної особи;

-    місцезнаходженні юридичної особи;

-    підставі для ухвалення рішення про ліквідацію юридичної особи;

-    місці і даті внесення запису про ухвалення рішення засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом про ліквідацію юридичної особи;

-    даті призначення і відомостях про ліквідаційну комісію (ліквідаторі);

-    порядку і терміну заяви кредиторами вимог до юридичної особи, що ліквідовується.

            Зверну увагу ще на такий момент. Можливий варіант, що підприємство в процесі «самоліквідації» виявляє, що засобів для задоволення вимог, що поступили від кредиторів, протягом терміну їх пред'явлення (2 місяці з моменту

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров