Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Смирнова Г.Н. Учебное пособие по дисциплине “Электронные системы управления документооборотом” / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права – М., 2003. – 168с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Вопросы по Бухгалтерскому учету к Государственной аттестации сту-дентов специальности "Бухгалтерский учет и аудит" (2002/2003) (6)
(Статьи)

Значок файла Густав Лебон. Психология народов и масс (6)
(Книги)

Значок файла Норкин С.П., Кузнецов О.Ф. Н 82 Инженерная геодезия: Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003 – 111 с. (27)
(Методические материалы)

Значок файла Ситнов А.А. Международные стандарты аудита / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. – М., 2003. – 53 с. (17)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение студенческого коллектива с помощью графа «дружбы» в социальной сети (11)
(Статьи)

Значок файла Соколова Е.С., Бебнева Е.В. Бухгалтерская (финансовая) отчетность. / М.: Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 2003. – 81 с. (16)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

ЗАКІНЧЕННЯ ЛІКВІДАЦІЙНОЇ ПРОЦЕДУРИ

 

Юридична особа вважається ліквідованою з дня внесення відповідного запису про його ліквідацію (припиненні в термінах ЦКУ [*]) в єдиний державний реєстр (на сьогодні - ЕГРПОУ).

            Таким чином, останнім етапом юридичних дій є відміна державної реєстрації. До настання цього моменту підприємство повинне затвердити ліквідаційний баланс і припинити все свої права і обов'язки, у тому числі і за розрахунками з учасниками (засновниками).

            До виключення підприємства з ЕГРПОУ воно зобов'язане вести податковий і бухгалтерський облік. Так, згідно ст. 8 Закону про бухгалтерській облік [*] бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Податковий облік підприємство (в особі ліквідаційної комісії або іншого органу, уповноваженого на проведення ліквідації підприємства) зобов'язане вести до моменту зняття його з обліку в податковому органі як платника податків. Це відноситься до розрахунків і з Пенсійним фондом, і з фондами соціального страхування. Тобто до моменту зняття з обліку юридичної особи як платника податків, зборів, обов'язкових платежів ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов'язана здійснювати розрахунок зобов'язань по таких податках, зборах, обов'язкових платежах, сплачувати їх і представляти відповідну звітність.

            Таким чином, під час проведення ліквідації підприємства (ліквідаційних заходів) ведення бухгалтерського і податкового обліку на даному підприємстві здійснюється в загальному порядку. У зв'язку з цим не варто забувати про обов'язок під час проведення ліквідації підприємства представляти фінансову і податкову звітність, бо велика помилка — невідання на підприємстві обліку і непредставлення звітності до моменту зняття підприємства з обліку як платника податків і зборів — досить поширена.

 

            Публікація оголошення про ліквідацію.

            Робота ліквідаційної комісії починається з публікації оголошення про ліквідацію підприємства, а також про порядок і терміни заяви кредиторами претензій в газеті «Урядовій кур’єр» та/чи офіційному друкарському виданні органу державної влади або органу місцевого самоврядування по місцезнаходженню суб'єкта господарювання. Термін заяви кредиторами претензій не може бути менше 2-х місяців з дня публікації.

            У разі браку вартості майна ліквідовуваного підприємства для задоволення претензій кредиторів таке підприємство повинне ліквідовуватися в порядку, встановленому Законом про банкрутство [*]. А в контексті даного Закону під терміном «офіційні друкарські органи» маються на увазі газета Верховної Ради України «Голос України» і газета Кабінету Міністрів України «Урядовій кур’єр».

            Терміни, в які оголошення про ліквідацію підприємства повинно бути опубліковано, встановлені ст. 20 Закону про господарські товариства[*], відповідно до якого інформація про ліквідацію товариства повинна бути опублікована ліквідаційною комісією в 3-денний термін з моменту її призначення (створення).

            Ще одне питання, на яке хотілося б звернути увагу, стосується характеру розміщуваної в оголошенні інформації. Вичерпний відповідь, з даного питання нам дає п. 7 ст. 22 Закону про державну реєстрацію [*], в якому визначено, що обов'язкової в оголошенні про ліквідацію юридичної особи є інформація про:

-    найменуванні юридичної особи;

-    ідентифікаційному коді юридичної особи;

-    місцезнаходженні юридичної особи;

-    підставі для ухвалення рішення про ліквідацію юридичної особи;

-    місці і даті внесення запису про ухвалення рішення засновниками (учасниками) або уповноваженим ними органом про ліквідацію юридичної особи;

-    даті призначення і відомостях про ліквідаційну комісію (ліквідаторі);

-    порядку і терміну заяви кредиторами вимог до юридичної особи, що ліквідовується.

            Зверну увагу ще на такий момент. Можливий варіант, що підприємство в процесі «самоліквідації» виявляє, що засобів для задоволення вимог, що поступили від кредиторів, протягом терміну їх пред'явлення (2 місяці з моменту

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров