Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

ПРИМУСОВА ЛІКВІДАЦІЯ

 

Примусова ліквідація підприємства здійснюється за рішенням господарського суду.

Відміна державної реєстрації здійснюється на підставі рішення суду (господарського суду) у випадку:

-    визнання недійсними або такими, які суперечать законодавству, засновницьких документів;

-    здійснення діяльності, що суперечить засновницьким документам і законодавству України;

-    невчасного повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміну його назви, організаційної форми, форми власності і місцезнаходження;

визнання  суб'єкта підприємницької  діяльності банкротом (у випадках, передбачених законодавством);

-    неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності згідно законодавству;

-    визнання судом недійсної державну реєстрацію юридичної особи у зв'язку з допущеними при його створенні порушеннями, які неможливо усунути.

Згідно Роз'ясненням ВАСУ №02-5/334 [*], ухвалюючи рішення про ліквідацію підприємства, про визнання недійсними засновницьких документів та/або рішення про створення підприємства, а також про відміну державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, господарському суду в резолютивній частині рішення слід зобов'язати власника (власників) або орган, уповноважений створювати підприємство, здійснити ліквідацію підприємства у встановленому законом порядку.

            Отже, визнання господарським судом недійсними засновницьких документів та/або рішення про створення підприємства, а також ухвалення господарським судом рішення про відміну державної реєстрації підприємства не є підставою для позбавлення такого підприємства статусу юридичної особи і виключення його з ЄДРПОУ.

            Відповідно до ч. 2 ст. 60 ХК [*] орган, що ухвалив рішення про ліквідацію підприємства, встановлює порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторам. Отже, у разі ухвалення господарським судом рішення про відміну державної реєстрації підприємства як суб'єкта підприємницької діяльності, саме господарський суд повинен виконати дії, пов'язані з визначенням порядку і терміну проведення ліквідації підприємства. До того ж відповідно до ч. 7 ст. 59 ХК [*] суб'єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення в Державний реєстр запису про припинення його діяльності, яка в свою чергу, вноситься тільки після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог даного Кодексу. Таким чином у разі ухвалення відповідного рішення господарського суду обов'язковим є проведення процедури ліквідації суб'єкта господарювання.

            Проте чинне законодавство, регулююче діяльність господарського суду і порядок дозволу господарських суперечок (Закон України „Про судоустрої України” від 07.02.2002г. №3018-111 [*] і Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.91 р. № 1798-ХН [*]), не містить правового механізму ліквідації підприємства господарським судом.

            У зв'язку з цим згідно роз'ясненням, викладеним в листі ВХСУ від 29.08.2001 р. № 01-8/934 [*], призначення ліквідаційної комісії і дії, пов'язані з її роботою, проводяться господарським судом виключно в рамках процедури банкрутства на підставі Закону про банкрутство [*].

            У випадках коли господарськими суднами розглядаються справи про відміну державної реєстрації підприємств, визнанні недійсними їх засновницьких документів або рішень про їх створення, а також про ліквідацію підприємств, і ухвалюються відповідні судові рішення, здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією підприємства, покладається на власника (власників) даного підприємства або на уповноважений їм (ними) орган, якому (яким) прямує копія рішення господарського суду з вимогою здійснити такі заходи.

            Копії рішення господарського суду прямують також органу, що здійснив державну реєстрацію, якщо вони не є стороною в судовому процесі.

            Проте у разі коли власники підприємств, щодо яких господарським судом ухвалене рішення про відміну державної реєстрації, не виконують ухвалу суду, не здійснюють процедуру ліквідації і не подають в органи державної реєстрації необхідні документи, відсутні підстави для виключення таких підприємств з ЄДРПОУ (для господарських товариств — для внесення запису в ЄДРПОУ про його ліквідацію).

            А поки підприємства числяться в ЄДРПОУ згідно ч. 7 ст. 59 ХК [*] і ч. 2. ст. 104 ЦКУ [*], за ним зберігається статус юридичної особи, а тому немає підстав вважати недійсними угоди (договори), поміщені таким підприємством з іншими підприємствами або організаціями до моменту виключення його з Реєстру. Дане твердження підтверджується Роз'ясненнями ВАСУ № 02-5/334 [*] і Роз'ясненнями ВАСУ «Про деякі питання практики дозволу суперечок, пов'язаних з визнанням операцій недійсними» від 12.03.99г. №02-5/111 [*].

            Отже, не дивлячись на абсолютно різні підстави для самоліквідації і вимушеної ліквідації (за винятком випадків ліквідації підприємства, визнаного банкротом) процедура ліквідації в обох випадках аналогічна, а саме: виконання всіх заходів, пов'язаних з ліквідацією підприємства, покладається на власника даного підприємства або уповноважений їм орган.       Різниця лише в тому, що при «вимушеній» ліквідації обов'язок виконати вказані заходи покладається господарським судом на власника підприємства або уповноважений їм орган (шляхом викладу відповідних вимог в рішенні).

           

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров