Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Определение показателя адиабаты воздуха методом Клемана-Дезорма: Метод, указ. / Сост.: Е.А. Будовских, В.А. Петрунин, Н.Н. Назарова, В.Е. Громов: СибГИУ.- Новокузнецк, 2001.- 13 (2)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ДАВЛЕНИИ К ТЕПЛОЁМКОСТИ ГАЗА ПРИ ПОСТОЯННОМ ОБЪЁМЕ (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 8. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПРИЗМЫ И ДИСПЕРСИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СТЕКЛА (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛА ПОГАСАНИЯ В КРИСТАЛЛЕ С ПО-МОЩЬЮ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО МИКРОСКОПА Лабораторный практикум по курсу "Общая физика" (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 7. ПОЛЯРИЗАЦИЯ СВЕТА. ПРОВЕРКА ЗАКОНА МАЛЮСА (5)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 7. ИЗУЧЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОЛЯРИЗАЦИИ С ПОМОЩЬЮ САХАРИМЕТРА (3)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа 6. ДИФРАКЦИЯ ЛАЗЕРНОГО СВЕТА НА ЩЕЛИ (4)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

ПРИМУСОВА ЛІКВІДАЦІЯ

 

Примусова ліквідація підприємства здійснюється за рішенням господарського суду.

Відміна державної реєстрації здійснюється на підставі рішення суду (господарського суду) у випадку:

-    визнання недійсними або такими, які суперечать законодавству, засновницьких документів;

-    здійснення діяльності, що суперечить засновницьким документам і законодавству України;

-    невчасного повідомлення суб'єктом підприємницької діяльності про зміну його назви, організаційної форми, форми власності і місцезнаходження;

визнання  суб'єкта підприємницької  діяльності банкротом (у випадках, передбачених законодавством);

-    неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності згідно законодавству;

-    визнання судом недійсної державну реєстрацію юридичної особи у зв'язку з допущеними при його створенні порушеннями, які неможливо усунути.

Згідно Роз'ясненням ВАСУ №02-5/334 [*], ухвалюючи рішення про ліквідацію підприємства, про визнання недійсними засновницьких документів та/або рішення про створення підприємства, а також про відміну державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, господарському суду в резолютивній частині рішення слід зобов'язати власника (власників) або орган, уповноважений створювати підприємство, здійснити ліквідацію підприємства у встановленому законом порядку.

            Отже, визнання господарським судом недійсними засновницьких документів та/або рішення про створення підприємства, а також ухвалення господарським судом рішення про відміну державної реєстрації підприємства не є підставою для позбавлення такого підприємства статусу юридичної особи і виключення його з ЄДРПОУ.

            Відповідно до ч. 2 ст. 60 ХК [*] орган, що ухвалив рішення про ліквідацію підприємства, встановлює порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін для заяви претензій кредиторам. Отже, у разі ухвалення господарським судом рішення про відміну державної реєстрації підприємства як суб'єкта підприємницької діяльності, саме господарський суд повинен виконати дії, пов'язані з визначенням порядку і терміну проведення ліквідації підприємства. До того ж відповідно до ч. 7 ст. 59 ХК [*] суб'єкт господарювання вважається ліквідованим з дня внесення в Державний реєстр запису про припинення його діяльності, яка в свою чергу, вноситься тільки після затвердження ліквідаційного балансу відповідно до вимог даного Кодексу. Таким чином у разі ухвалення відповідного рішення господарського суду обов'язковим є проведення процедури ліквідації суб'єкта господарювання.

            Проте чинне законодавство, регулююче діяльність господарського суду і порядок дозволу господарських суперечок (Закон України „Про судоустрої України” від 07.02.2002г. №3018-111 [*] і Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.91 р. № 1798-ХН [*]), не містить правового механізму ліквідації підприємства господарським судом.

            У зв'язку з цим згідно роз'ясненням, викладеним в листі ВХСУ від 29.08.2001 р. № 01-8/934 [*], призначення ліквідаційної комісії і дії, пов'язані з її роботою, проводяться господарським судом виключно в рамках процедури банкрутства на підставі Закону про банкрутство [*].

            У випадках коли господарськими суднами розглядаються справи про відміну державної реєстрації підприємств, визнанні недійсними їх засновницьких документів або рішень про їх створення, а також про ліквідацію підприємств, і ухвалюються відповідні судові рішення, здійснення заходів, пов'язаних з ліквідацією підприємства, покладається на власника (власників) даного підприємства або на уповноважений їм (ними) орган, якому (яким) прямує копія рішення господарського суду з вимогою здійснити такі заходи.

            Копії рішення господарського суду прямують також органу, що здійснив державну реєстрацію, якщо вони не є стороною в судовому процесі.

            Проте у разі коли власники підприємств, щодо яких господарським судом ухвалене рішення про відміну державної реєстрації, не виконують ухвалу суду, не здійснюють процедуру ліквідації і не подають в органи державної реєстрації необхідні документи, відсутні підстави для виключення таких підприємств з ЄДРПОУ (для господарських товариств — для внесення запису в ЄДРПОУ про його ліквідацію).

            А поки підприємства числяться в ЄДРПОУ згідно ч. 7 ст. 59 ХК [*] і ч. 2. ст. 104 ЦКУ [*], за ним зберігається статус юридичної особи, а тому немає підстав вважати недійсними угоди (договори), поміщені таким підприємством з іншими підприємствами або організаціями до моменту виключення його з Реєстру. Дане твердження підтверджується Роз'ясненнями ВАСУ № 02-5/334 [*] і Роз'ясненнями ВАСУ «Про деякі питання практики дозволу суперечок, пов'язаних з визнанням операцій недійсними» від 12.03.99г. №02-5/111 [*].

            Отже, не дивлячись на абсолютно різні підстави для самоліквідації і вимушеної ліквідації (за винятком випадків ліквідації підприємства, визнаного банкротом) процедура ліквідації в обох випадках аналогічна, а саме: виконання всіх заходів, пов'язаних з ліквідацією підприємства, покладається на власника даного підприємства або уповноважений їм орган.       Різниця лише в тому, що при «вимушеній» ліквідації обов'язок виконати вказані заходи покладається господарським судом на власника підприємства або уповноважений їм орган (шляхом викладу відповідних вимог в рішенні).

           

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров