Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (4)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Ліквідація підприємства на підставах не пов’язаних з банкрутством

 

Порядок державної реєстрації припинення юридичної особи на підставі судового рішення, не пов'язаного з банкрутством  підприємства, регулюється ст. 38 Закону про державну реєстрацію [*].

            Спочатку пригадаємо, які можуть бути підстави для винесення судової ухвали про припинення юридичної особи, не пов'язаної з банкрутством. Так, підставами є:

-    визнання недійсного запису про проведення державної реєстрації із-за порушень закону, допущених при створенні юридичної особи, які не можна усунути;

-    здійснення підприємством діяльності, що суперечить засновницьким документам або забороненої законом;

невідповідність  мінімального  розміру статутного  фонду юридичної особи вимогам закону;

-    неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності відповідно до закону;

-    наявність в Єдиному реєстрі запису про відсутність юридичної особи по вказаному їм місцезнаходженню.

            Суд, що виніс ухвалу про припинення юридичної особи, не пов'язаної з банкрутством, в день вступу такого рішення до законної сили направляє його копію державному реєстратору по місцезнаходженню юридичної особи для внесення в Єдиний реєстр запису про таке судове рішення.

            Державний реєстратор не пізніше за наступний робочий дня з дати надходження судового рішення вносить в Єдиний реєстр запис про таке судове рішення і повідомляє про це органи статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування і юридичну особу, по якій було ухвалене судове рішення про його припинення.

            З дати внесення в Єдиний реєстр запису про судове рішення про припинення юридичної особи застосовуються такі ж обмеження,  як і у разі припинення унаслідок визнання підприємства банкротом.

            Суд призначає в рішенні про припинення юридичної особи у зв'язку з його ліквідацією ліквідаційну комісію і встановлює термін і порядок її роботи. Державний реєстратор вносить в Єдиний реєстр запис про призначення ліквідаційної комісії не пізніше за наступний робочий дня з дати надходження відповідного рішення.

            У випадку якщо в судовому рішенні про припинення юридичної особи у зв'язку з його ліквідацією не призначена ліквідаційна комісія, Державний реєстратор не пізніше за три робочі дні з дати надходження такого судового рішення вносить в Єдиний реєстр запис, в якому указує головою ліквідаційної комісії юридичної особи керівника органу управління або засновника (учасника) юридичної особи, якщо інше не встановлене судовим рішенням.

            Державний реєстратор не пізніше за наступний робочий дня з дати внесення в Єдиний реєстр запису, в якому керівник органу управління або засновник (учасник) юридичної особи вказаний як голова ліквідаційної комісії юридичної особи, зобов'язаний направити йому, а також суду, який виніс ухвалу про припинення юридичної особи у зв'язку з його ліквідацією, відповідне повідомлення про це.

            Документи для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи подаються головою ліквідаційної комісії юридичної особи в порядку, встановленому для проведення самоліквідації (реорганізації) підприємства і описаному в розділі «Добровільна ліквідація» даної книги.

            Порядок залишення документів без розгляду, порядок внесення державним реєстратором запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, а також порядок інформування контролюючих органів про припинення підприємства за рішенням суду аналогічний порядку, описаному у разі державної реєстрації припинення підприємства у разі його ліквідації.

 

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров