Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (18)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Сутність та природа конфлікту: фактори та умови виникнення

 

 Факти свідчать про те, що конфлікти грають  в  житті  людей,  народів  та країн набагато більшу роль, ніж хотілося б самим людям:  всі  хочуть  миру, але кожний прагне до нього по-своєму і внаслідок цього «по-своєму» виникає війна. Ця ситуація була помічена ще древніми істориками і  мислителями.  Кожний великий конфлікт не залишався безслідним. 
Вивчення  конфліктів означає  насамперед  ознайомлення  з   вельми   багатою і різноманітною літературою по цій проблематиці, засвоєння теоретичних і практичних  знань, накопичених в рамках даного напрямку психологічної думки.
  Конфліктні процеси мало хто схвалює, але майже всі в них беруть  участь. Якщо в конкурентних процесах суперники просто намагаються  випередити  один одного, бути кращим, то при конфлікті робляться спроби нав'язати противнику свою волю, змінити його  поведінку  або  навіть  взагалі усунути його. У зв'язку з цим під конфліктом розуміють спробу досягнення винагороди шляхом підкорення,  нав'язування  своєї  волі, видалення або навіть знищення противника, прагнучого досягнути тієї ж  винагороди. 
У багатьох конфліктах   основна мета ворогуючих сторін складається у відстороненні противників від ефективної конкуренції шляхом обмеження  їх ресурсів, свободи маневру, в зниженні їх статусу або престижу. Наприклад, конфлікт керівника з виконавцями у разі перемоги останніх може привести до пониження керівника в посаді, обмеженню його прав по відношенню до підлеглих, падінню престижу і, нарешті, до його виходу з колективу.
Конфлікти між індивідами частіше за все засновані на емоціях і особистій неприязні, в той час як міжгруповий  конфлікт  звичайно  носить  безликий характер, хоч можливі і спалахи особистої неприязні.
Конфліктний процес, що виник важко  зупинити.  Це  пояснюється  тим,  що конфлікт має кумулятивну природу, тобто кожна агресивна  дія  приводить  до дії у відповідь або відплати, причому більш сильному, ніж первинне.
  Конфлікт загострюється і охоплює все більше людей. Проста  образа  може, зрештою,  привести до вияву  жорстокості  у  відношенні  свої  противників.
Жорстокість в соціальному конфлікті іноді помилково приписується садизму  і природним завдаткам людей, однак частіше  за  все  її  здійснюють  звичайні люди, що попали  в  екстраординарні  ситуації. Конфліктні процеси  можуть примусити людей грати ролі, в  яких  вони  повинні  бути  жорстокими.  Так, солдати (як правило, звичайні  молоді  люди)  на  території  противника  не щадять мирне населення, або в ході міжнаціональної ворожнечі звичайні мирні жителі можуть здійснювати надто жорстокі вчинки.
 Труднощі, виникаючі при гасінні і локалізації конфліктів, вимагають ретельного аналізу всього конфлікту, встановлення його можливих причин і наслідків.

Конфлікт – це зіткнення протилежно спрямованих цілей, інтересів, позицій, думок або суб’єктів взаємодії. В основі будь-якого конфлікту лежить ситуація, що включає в себе: протилежні позиції сторін з будь-якого приводу; або протилежні цілі та засоби їх досягнення в даних умовах; або не спів падіння інтересів, бажань, потягів опонентів [75].

У психології під конфліктом розуміється протистояння або зіткнення індексно протилежних цілей, інтересів, мотивів, позицій, думок, задумів, критеріїв або ж концепцій суб'єктів-опонентів у процесі спілкування - комунікації . Або ж -  спільний негативний психічний стан двох або більше людей, що характеризується ворожістю, відчуженістю, негативізмом у відносинах, викликане несумісністю їхніх поглядів, інтересів або потреб.

За визначенням Н. В. Гришиної, конфлікт — це біполярне явище (протистояння двох начал), що виявляє себе в активності сторін, спрямованої на подолання протиріч, при чому сторони представлені активним суб'єктом (суб'єктами) [21].

Конфлікт - це різке загострення протиріч і зіткнення двох або більше учасників у процесі рішення проблеми, що має ділову або особисту значимість для кожної  із сторін [85].

Конфлікт - явище соціальне, породжуване самою природою громадського життя. Це явище широко розповсюджене, повсюдне, всюдисуще. Конфлікт прогнозований підданий регулюванню [84].

Учасники конфлікту - це суб'єкти (окремі особистості, групи, організації, держави), безпосередньо залучені в усі фази конфлікту, непримиренно оцінююча сутність і протікання  самих   подій, пов'язаних з діяльністю іншої сторони.

Джерелами конфліктів є протиріччя, що виникають між людьми, групами, організаціями, державами. Джерелами конфліктних ситуацій є загострені протиріччя, розбіжність точок зору, цілей, підходів, бачення способів рішення виробничих завдань, які чи так чи інакше зачіпають особисті інтереси, включаючи й керівника [41].

Джерелом виникнення будь-якого конфлікту є протиріччя, а протиріччя виникають там, де є неузгодженість:

-   цілей, інтересів, позицій;

-   думок, поглядів, переконань;

-   особистісних якостей;

-   між особистісних відносин;

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров