Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Построение однофакторных регрессионных моделей для прогноза Мето-дические указания к выполнению практических занятий по дисциплине «Планирование на предприятии» Специальность «Экономика и управле-ние на предприятии (горной промышленности и геологоразведки)» (060800) (3)
(Методические материалы)

Значок файла Оценка основных метрологических характеристик: Метод. указ. / Сост.: Ю.В. Пожидаев, Н.В. Ознобихина: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 31 с., ил.12 (4)
(Методические материалы)

Значок файла ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНТАКТА ФАЗ В СИСТЕМАХ МЕТАЛЛ-ШЛАК-ГАЗ В УСЛОВИЯХ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ИХ ДЕФОРМАЦИИ МЕТОДАМИ ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ (2)
(Методические материалы)

Значок файла Огнеупоры: Лабораторный практикум по дисциплинам: «Огнеупорные материалы» и «Теплотехника» /Сост. Павловец В.М.: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003 - 23 с (3)
(Методические материалы)

Значок файла НАГРЕВ СТАЛЬНОЙ ЗАГОТОВКИ ПРИ ПО-СТОЯННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕЧИ Мето-дические указания к лабора-торной работе по основам теп-ломассообмена (2)
(Методические материалы)

Значок файла Варианты задач по курсу “Физика”. Часть 1: Механика, молекулярная физика. Часть 2: Электростатика, магнетизм. Метод. указ. /Сост.: Шарафутдинов Р.Ф., Ерилова Т.В.: ГОУ ВПО “СибГИУ”.- Новокузнецк, 2003. -45 с (2)
(Методические материалы)

Значок файла МЕТОДЫ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА Методические ука-зания к выполнению лабораторной работы по дисциплине «Ме-тоды и средства измерений, испытаний и контроля». Специальность «Стандартизация и сертификация» (072000) (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Вплив конфліктів на міжособистісні взаємини в колективі медичних працівників

 

Конфлікт  значно впливає на мікро- і макросоціальне середовище. Чим інтенсивніші зв'язки опонентів з оточенням, тим вагоміший цей вплив. Вплив конфлікту на групу, де він відбувається, залежить також від рангів учасників, які відстоюють свої інтереси.

Конфлікт може негативно впливати на групу співробітників, зокрема медичного колективу. Ситуація ускладнюється тим, що від узгодженості їх дій залежить здоров’я, або навіть життя хворої людини. Негативні прояви виявляються в різноманітних аспектах.

Конфлікт неминуче супроводжується порушенням системи комунікацій, взаємозв'язків у колективі, організації.

 Конфлікт може негативно вплинути на взаємовідносини в колективі, на його соціально-психологічний клімат. Дослідження показують, що в результаті деструктивного вирішення конфліктів погіршуються взаємовідносини.

 Часті конфлікти послабляють ціннісно - орієнтаційну єдність групи, ведуть до зниження групової згуртованості.

• Під час конфлікту майже в кожній третій ситуації погіршується якість спільної діяльності колективу. Після завершення конфлікту спостерігається погіршення якості спільної діяльності в 15-16% ситуацій.

 Конструктивні функції конфліктів стосовно  соціуму полягають у наступному.

 Конфлікт виступає як засіб активізації соціального життя групи або суспільства. Він підтримує соціальну активність людей, сприяє запобіганню застою, служить джерелом нововведень і розвитки. Виявлено, що в інноваційних конфліктах саме новатор виступає його ініціатором і часто домагається змін. Однієї з форм здійснення інновації є конфлікт.

 Конфлікт висвічує невирішені проблеми в діяльності групи. За допомогою конфлікту керівник або група  регулює поведінку окремих осіб. Конфлікт може виступати інструментом превентивного припинення недобросовісної поведінки. Конфлікт часто покращує ефективність спільної діяльності колективу. Міжособистісні конфлікти в організаціях майже в три рази частіше позитивно впливають на ефективність спільної діяльності, чим негативно. Конфлікт зондує суспільну думку, колективні настрої, соціальні установки. актуалізує

 Оскільки основою виникнення конфлікту є заперечення попередніх відношень між сторонами, то конфлікт може сприяти створенню нових, більш сприятливих умов, до яких легше адаптуються члени колективу.

 У трудових колективах конфлікти, обумовлені предметно-пізнавальною діяльністю їхніх членів, створюють інтелектуально-емоційну напруженість, що супроводжується сутичці різноманітних стратегій дослідницької поведінки, а це сприяє пошуку продуктивних рішень проблем.

 Конфлікт опстимізує міжособистісні стосунки, може сприятливо впливати на взаємовідносини в колективі. Звичайно підвищується трудова дисципліна, керівники більш чуйно реагують на потреби підлеглих, знімається напруженість у стосунках, установлюється більш доброзичлива обстановка. 

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров