Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Шляхи профілактики та корекції конфліктів

 

Напрям психології, змістом якого є оволодіння людиною навичками та прийомами міжособистісного спілкування, успішного управління конфліктами, дістав у літературі різні назви: соціально-психологічний тренінг (СПТ), лабораторний тренінг, групова психотерапія, активне соціально-психологічне навчання, тренінг сензитивності та ін.

Він дає змогу розв'язувати цілу низку питань, поставлених суспільною практикою: підготовка керівників, учителів шкіл та викладачів вищих навчальних закладів, спортивних тренерів, лікарів, практичних психологів — усіх, чия діяльність реалізується в царині спілкування.

Розрізняють два класи форм СПТ: перші орієнтовані на розвиток спеціальних умінь (наприклад, уміння вести дискусію, розв'язувати конфлікти), другі — на поглиблення досвіду аналізу ситуації спілкування, підвищення адекватності аналізу себе, партнера зі спілкування [64].

Методами СПТ є лекції, семінари, бесіди з соціально-психологічних проблем, а також активні методи типу дискусій, рольових ігор тощо. Ці методи, як правило, використовуються в комплексі. З психологічного погляду вони характеризуються орієнтацією на широке використання навчального ефекту групової взаємодії, реалізацію активності кожного і є своєрідним варіантом навчання за моделями [63].

Методологічною передумовою рішення  задачі неузгодження внутрішньогрупових відносин є уявлення-гіпотеза про потенційну або реальну психологічну розузгоддженістьряду характеристик в стані, установках і діяльності членів експериментальної групи.

За Паригіним поле соціально-психологічної неузгодженості внутрішньогрупових відносин виникає на перетині оцінок і самооцінок, що даються собі і іншим, інституційним керівником, лідерами і членами групи. Звідси витікає і структура основних параметрів неузгодженості [70].

Предметом діагностики, що передує тренінгу, в такій групі стає відповідно:

1. Загальна атмосфера або соціально-психологічний клімат групи за наслідками опиту всіх її членів.

2. Соціально-психологічний клімат групи на думку її лідерів.

3. Соціально-психологічний клімат групи за оцінкою її інституційного керівника.

4. Феномен лідерства, його кількісні і якісні характеристики (типологія лідерства) за оцінкою групи.

5. Самооцінка лідерами своєї типології.

6. Оцінка типології лідерів інституційним керівником.

7. Інтегральна оцінка групою своїх професійних (ділових) і особових якостей.

8. Оцінка групою ділових і особових якостей виявлених нею спонтанних лідерів.

9. Самооцінка лідерами своїх ділових і особових якостей.

10. Оцінка лідерами ділових і особових якостей групи.

11. Оцінка ділових і особових якостей групи інституційним керівником.

12. Оцінка ним же ділових і особових якостей лідерів групи.

13. Оцінка групою ділових і особових якостей інституційного керівника.

14. Самооцінка інституційним керівником своїх ділових і особових якостей.

Такі основні параметри групи, що підлягають діагностиці з метою подальшої корекції, направленої на подолання розузгоджень, що виникають в ході її комунікативної діяльності.

За наслідками діагностики неузгодження внутрішньогрупових відносин стає очевидною картина реальної і потенційної напруженості як міжособових, так і функціонально-ролевих комунікацій в групі.

Розвязання конфлікту являє собою багатоступінчастий процес, що містить у собі аналіз і оцінку ситуації, вибір способу вирішення конфлікту, формування плану дій, його реалізацію, оцінку ефективності своїх дій.

Аналітичний етап припускає збір і оцінку інформації з наступних проблем:

-             об'єкт конфлікту (матеріальний, соціальний або ідеальний; чи може бути вилучений або замінений; яка його доступність для кожній із сторін);

-             опонент (загальні дані про нього, його психологічні особливості; відношення опонента з керівництвом; можливості по посиленню свого рангу; його цілі, інтереси, позиція; правові і моральні основи його вимог;

-             попередні дії в конфлікті, допущені помилки; у чому інтереси збігаються, а в чому - немає й ін.);

-             власна позиція (цілі, цінності, інтереси, дії в конфлікті; правова і моральна основи власних вимог, їхня аргументованість і доказовість; допущені помилки і можливість їхній визнання перед опонентом і ін.);

-             причини, що привели до конфлікту;

-             соціальне середовище (ситуація в організації, соціальній групі; які завдання вирішує організація, опонент, як конфлікт впливає на них; хто і як підтримує кожного з опонентів; яка реакція керівництва, громадськості, підлеглих, якщо вони є в опонентів; що їм відомо про конфлікт);

-             вторинна рефлексія (розуміння суб'єкта про те, як його опонент сприймає конфліктну ситуацію, як він сприймає  іншого, його розуміння про конфлікт і т.д.). Джерелами інформації виступають особисті спостереження, бесіди з керівництвом,

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров