Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (24)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (13)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (16)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (25)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (41)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Можливості проведення профілактичної роботи із членами дослідженого колективу

 

За результатами проведеного дослідження конфліктів у медичному колективі нами було визначено, що крайньої необхідності в проведенні соціально-психологічного тренінгу немає. Всі втручання медичного психолога з приводу профілактики конфліктів в даному колективі повинні бути спрямованими на підтримання того стану, що спостерігається в теперешній час. Хоча, в подальшому, особливо при наявності негативних зрушень було б доцільно розробити ряд психокорекційних заходів, що  покращили б взаємовідносини в колективі

З огляду на те, що більшість співробітників працює разом поряд кілька років, можна допустити, що за зберігання теперешніх умов співпраці, взаємовідносини між членами колектива залишаться такими ж теплими та стабільними. Ми припускаємо це, через те, що всі застосовані нами методики давали близькі результати – тобто підтверджували одна одну. Ми надали членам колективу загальні рекомендації щодо попередження конфліктів.

Пропонувалася зміна свого відношення до ситуації і поведінки в ній. Впливати на проблемну ситуацію взаємодії можна по двох напрямках: впливати на свою поведінку і впливати на психіку і поведінку опонента. Другий засіб більш складний ніж засоби і прийоми корекції свого відношення до предконфліктної ситуації і поведінки в ній. Ряд суб'єктивних передумов попередження конфліктів пов'язаний з умінням людини грамотно спілкуватися. 

Уміння визначити, що спілкування стало предконфліктним, і повернутися із предконфліктноі ситуації до нормальної взаємодії, а не піти на конфлікт.

Передконфліктна ситуація виникає звичайно не раптово, а поступово. Важливо вчасно визначити, що емоційна напруга суперечки починає перевищувати припустиму, і грамотно припинити її. Ознаками загострення суперечки можуть бути міміка, Почервоніння обличчя, жести, зміст, темп і тембр мови. Зупинити або згладити  суперечку, що загострюється, можна такими прийомами: сказати, що в чомусь праві ви, а в чомусь ваш опонент, що, до речі, звичайно і буває; зводити проблему до жарту; перекласти договір на іншу тему; уступити, якщо проблема спору не особливо важлива для вас, і словесна поступка не зобов'язує до якихось дій по її реалізації; сказати, що ви не встигли розібратися в проблемі і запропонувати опоненту повернутися до  її обговорення, наприклад, завтра (коли емоції  зменшаться).

Уміння людини розуміти партнера по взаємодії і не йти на конфлікт, якщо немає впевненості в тому, що його партнером  мотиви правильно зрозуміли. Ця суб'єктивна умова попередження конфліктів. що повідомляється вам партнером інформація може губитися і спотворюватися, іноді істотно. Крім того, партнер може оцінювати обговорювану проблему не з тих же позицій, що і ви. Ці дві причини, а не дійсні протиріччя між людьми, можуть викликати суперечку. суперечки,які виникають із за нерозуміння один одного різноманітними підходами до проблеми, доцільно уникати.

Толерантність до інакомислення  - це також може запобігти виникненню конфліктів. Якщо ви виявили, що партнер не правий, то не обов'язково доводити йому це. Достатньо того, що ви розібралися більш глибоко в порівнянні з ним. Іноді необхідно повідомити партнеру, що він не правий, але не обов'язково робити це при свідках, наполягати в тому, щоб він привселюдно визнав свою неправоту і т.п. Необхідно бути твердим стосовно   проблеми, до виконання вимог діла і м'яким стосовно   людей.

Контроль людини  над своєю тривожністю й агресивністю - це суб'єктивна умова попередження конфліктів. Соціально-економічне середовище, теперішня соціально-економічна ситуація сприяють формуванню підвищеної тривожності й агресивності. Це позначається на характері взаємовідносини людини з навколишніми, підвищуючи його конфліктність. Знижувати власну тривожність і агресивність можна, використовуючи відповідні аутогенні тренування, фізичні вправи, організуючи для себе повноцінний відпочинок, підтримуючи сприятливий соціально-психологічний клімат на роботі. у сім'ї і т.п.

Управляти своїм поточним психічним станом, уникати предконфліктних ситуацій при перевтомі або при збудженні.

Поточний психічний стан змінюється протягом доби під впливом різноманітних обставин, іноді істотно. Успішність роботи, ступінь втоми, спілкування з товаришами по службі, фізіологічний стан організму, погода і т.д. - усе це впливає на стан психіки людини і, отже, на його конфліктність. Кожна людина може оцінити, у якому стані вона знаходится у даний момент, і врахувати це з метою попередження конфліктів, причиною яких буде власна роздратованість.

Наприклад, за півгодини до наради, що ви проводите з підлеглими, зайшли до начальника для рішення складної проблеми. Розмова з начальником склась так, що він висловив у вашу адресу декілька зауважень, несправедливих і навіть образливих. Оскільки ці зауваження були для вас несподіваними, то ви не знайшли відразу що відповісти, а після закінчення розмови в придушено-агресивному стані пішли на свою нараду. Негативні емоції, що у даній ситуації є природною реакцією на несправедливі зауваження начальника, до початку наради не зникли. Вони витіснились із свідомості в підсвідомість. Тому якщо в процесі наради ви, як ви думаєте, з причини накричите на когось із підлеглих, то причиною цього галасу може бути не провина підлеглого, а ваші витиснуті негативні емоції після неприємної розмови з начальником. По суті ваші емоції  призначалися начальнику, а дісталися підлеглому. Потрібно уникати подібних ситуацій.

У спілкуванні з навколишніми потрібно бути внутрішньо готовими до вирішення виникаючих проблем шляхом співробітництва, компромісу, уникнення або поступки

Люди, що нас оточують так само, як і ми, мають свої інтереси і мають право відстоювати їх. У процесі взаємодії сутичка інтересів різних людей і різних соціальних груп є природною і неминучою. Проте відсутня неминучість вирішення соціальних протиріч шляхом конфліктів.

Спілкуючись з партнером бажано хоча б зрідка посміхатися.   Посмішка виконує чотири позитивні функції. Вона показує, що у вас усе в порядку. Люди з великим задоволенням спілкуються з тими, хто досяг успіху. Швидше за все, це пов'язано з неусвідомленим бажанням запозичати в переможця досвід досягнення успіху, із надією одержати корисну інформацію т.п. Якщо в людини проблеми і це написано в нього на обличчі, то оточуючи можуть уникати спілкування з ним. Посмішка показує, що людинаа рада співрозмовнику. Це сприяє безконфліктному вирішенню проблем. За законом емоційного зараження посмішка викликає відповідну симпатію до усміхненого партнера по спілкуванню. Посмішка призводить до зменшення негативних емоцій, якщо вони є в усміхненого.

Не потрібно чекати від навколишніх занадто багато 

Негативні емоції - один з основних факторів, що сприяють  виникненню конфліктів. Вони часто є реакцією людини на помітну і значиму розбіжність реального ходу розвитку подій із тим, на які він розраховував. Існує три засоби мінімізації негативних емоцій: необхідно вміти добре прогнозувати можливі варіанти розвитку подій. Ніж точніше виявиться прогноз, тим менше негативних емоцій; бажано мати можливості для зміни ходу подій у потрібну сторону у випадку, якщо вони почнуть розвиватися так, як очікувалося; потрібно розраховувати не тільки на кращий, але і на гірший варіант розвитку подій, і бути готовим до нього. Якщо вони не виправдають очікувань, що часто буває, це викликає в людини негативні емоції, погіршує його взаємовідносини. Потрібно вміти робити добро безкорисливо, не розраховуючи одержати що-небуд в замін. Бажано не завищувати свій прогноз у відношенні можливих вчинків навколишніх.

Спілкуватися з людьми, проявляючи щиру зацікавленість у партнері по спілкуванню - ця рекомендація Д. Карнеги сприяє попередженню міжоосбистісних конфліктів. Щира зацікавленість виявляється в прагненні зрозуміти проблеми партнера по спілкуванню, у бажанні допомогти йому хоча б порадою. У умовах сучасного складного і важкого життя люди часто потребувають у співчутті. Інтерес до проблем співрозмовника повинний бути не штучним, награним, а щирим. Такий стиль спілкування особливо необхідний у діяльності соціального працівника, конфліктолога. 

  Конфлік

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров