Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (21)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (24)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (14)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (17)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (27)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (44)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Розробка технічних вимог на інформаційний тракт модему

 

Відомо, що однією із складових частин інформаційного тракту є модулятор. Головна задача модулятора - сформувати сигнал з компактним спектром заданного виду модуляції на проміжній частоті .В нашому випадку ми використовуємо ФМ-4 .Запишемо сигнали на виході модулятора при ФМ-4 [4]

            S(t)=    ,                        (1.3)

            де Аr(i),Br(i) - координати r-го сигналу (r=0,1,2...M-1) ,які передаються синфазним І і квадратурним Q підканалами на  і-му тактовому інтервалі ;

            Т - тактовий інтервал;

            р(t) - функція , яка описує форму елементарного сигналу.

            Виходячи із виразу (1.3) зробимо висновок про спосіб побудови модулятора ФМ-4 : сформувати НЧ  І і Q складові , помножити їх відповідно на синусне і косинусне коливання з частотою fпч і скласти.

            Якщо рахувати ,що символи ,які передаються незалежні , то спектральна густина модульованого сигналу співпадає з квадратом амплітудного спектру функції р(t) , зміщеного на частоту fпч.Таким чином , функція р(t) визначає як часові так і спектральні характеристики модульованого сигналу . Що стосується спектральних характеристик сигналу ,то сигнал повинен займати смугу частот Df , не перевищуючу виділену смугу частот для канала зв’язку .За цією смугою частот рівень складових не повинен перевищувати D, Дб по відношенню до рівня складових сигналу в його смузі. Величина D менше мінус 30 Дб і однакових потужностях сигналів розглядаємого і сосідніх каналів енергетичні втрати демодуляції за рахунок міжканальних завад не перевищують 0.1 Дб.

З запасом на неодинакові середні потужності сигналів приймають D рівним мінус 40 Дб (специфікації систем Intelsat, Inmarsat та ін.).

            Формування компактного спектру з відповідним придушенням складових, які знаходяться за смугою, виконуються фільтрами , які формують сигнал р(t). Вказану фільтрацію здійснює цифровий фільтр модулятора (ЦФм).Будемо рахувати що ЦФм-ФНЧ , включені в квадратурних підканалах модулятора  і реалізовані по нерекурсивному алгоритму (КІХ-фільтри)[1].

            Переваги нерекурсивних фільтрів (НРФ) над рекурсивними (РФ) полягають в слідуючому:

            -НРФ може мати строго лінійну ФЧХ , РФ не може мати строго лінійну ФЧХ;

            -НРФ є абсоютно стійкими , в той час як РФ можуть бути нестійкими за рахунок присутності зворотніх зв’язків у фільтрі.

            -НРФ потребують меншої розрядності регістрів і коефіцієнтів,ніж РФ при одній і тіц же похибці обробки .

            Задача вибору характеристик фільтра вирішується при розгляді спільної фільтруючої дії всіх фільтрів тракту передачі - від входу модулятора до виходу вирішуючого пристрою демодулятора. Результат вирішення цієї задачі зводиться до слідуючого : потрібна амплітудно - частотна характеристика (АЧХ) приймаючого фільтра

                                               Кпр(f)=;                                                               (1.4)

            потрібна  АЧХ  передаючого фільтра :

                                               Кпер(f)= /Sп(f)  ,                                                  (1.5)

            де   Sп=T sin (pft)/(pft)  -  спектральна густина  П- імпульса одиничної амплітуди ;

            N(t) - спектр  Найквіста ;

            Спектром Найквіста називають любу функцію частоти , відповідну функції часу з еквідистантними нулями через тактовий інтервал  Т . Якщо відгук тракту передачі від входу модулятора до входу вирішуючого пристрою демодулятора описується спектром Найквіста , то забеспечується передача без МСІ. Особливістю спектра Найквіста є те ,що він має непарну симетрію відносно частоти  Найквіста  fн=1/(2Т).

            Передаючий фільтр краще виконати як  ФНЧ  (в кожному із квадратурних підканалів ) - по зрівнянню із смуговим фільтром  ФНЧ характеризується більш високою стабільністю характеристик .

            Що стосується фазо - частотних характеристик (ФЧХ) фільтрів, то вони можуть бути до деякої степені будь-якими  -  вимагається лише , щоби наскрізна ФЧХ була лінійною. Для удобності контролю  ФЧХ і групового часу пробігу (ГЧП) допускають , що ФЧХ фільтрів повинні бути лінійними , а ГЧП - постійними[2].

            В схему модулятора також включається після ЦАП аналоговий інтерполюючий фільтр . Проблему побудови якого ми зараз розглянемо .

            Для вирішення цієї задачі розглянемо спектральні характеристики цифрового сигналу проміжної частоти [2].При цьому  врахуємо:

            1)спектр відліків періодичний по осі частот з періодом fд, тобто спектр,сформований на fпч =fд/4 , повторюється на fд-fпч=3fд/4;

            2)ширина спектру на рівні   -3 Дб дорівнює  Rs/2 (для ФМ-4), ширина спектру на рівні  -40 Дб дорівнює  Rs(1+a)/2 ;

            Розгляненемо діапазон самих високих швидкостей .При максимальній швидкості візьмемо число відліків на тактовому інтервалі m=4. Частота дискретизації fд = mRs/2 при максимальній швидкості передачі дорівнює  16.896 МГц . Значення проміжної частоти в 4 рази менше  fд :

                                   fпч=mRs/8 .                                                                              (1.6)

            При m=4   fпч.max= Rs max  .Частота зрізу інтерполюючого ФНЧ

                                Fзр = fпч мах + Rs max(1+a)/4=5(1+a)Rs max/4                             (1.7) 

            Граничну частоту смугу полоси затримування інтерполюючого ФНЧ визначимо при мінімальному значенні  fпч  при умові придушення відбитого спектру , розміщеного біля  3fпч  

                                  Fгп= (3fпч max - Rs мах./4)/2 = 11 Rs/8.                                       (1.8)

            Відношення граничних частот смуги затримування і смуги пропускання  Fгп/Fзр = 11/(10(1+a))<1 ,що свідчить про неможливість придушення відбитого спектру з допомогою ФНЧ . Полосовий фільтр замість ФНЧ після ЦАП також не вирішує цю проблему, оскільки  fпч змінюється в широких рамках.

            Тому компоненти відбитого спектру повинні бути придушені смуговим фільтром після переносу спектру сформованого модульованого сигналу на деяку допоміжну проміжну частоту fпч1=const. Смуга пропускання такого смугового фільтра вибирається рівною Rs max(1+a)/2 , а мінімальне відхилення , відповідне границі придушуємого відбитого спектру , дорівнює    (2fпчmax-  Rsmax/4)/2 =7Rsmax/8. Відношення мінімального відхилення до половини смуги пропускання  7(4(1+a))=1.25 . Для придушення відбитого спектру до рівня  -40 Дб буде потрібний фільтр не менше 8  порядку .

            Перейдемо до формування вимог до демодулятора . Задача демодулятора - видавати на кожному такті оцінку переданних даних ?і і і (і - номер тактового інтервалу) в вигляді трирозрядних відліків квадратурних складових демодульованого сигналу. Мінімум дисперсії оцінки забезпечується : узгодженою фільтрацією приймаємого сигналу , когерентним детектуванням і взяттям відліків в момент максимального співвідношення сигнал/шум.

            Фільтрація сигналу виконується по НЧпісля квадратурного розгалужувача . Будемо рахувати , щ

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров