Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Розробка технічних вимог на інформаційний тракт модему

 

Відомо, що однією із складових частин інформаційного тракту є модулятор. Головна задача модулятора - сформувати сигнал з компактним спектром заданного виду модуляції на проміжній частоті .В нашому випадку ми використовуємо ФМ-4 .Запишемо сигнали на виході модулятора при ФМ-4 [4]

            S(t)=    ,                        (1.3)

            де Аr(i),Br(i) - координати r-го сигналу (r=0,1,2...M-1) ,які передаються синфазним І і квадратурним Q підканалами на  і-му тактовому інтервалі ;

            Т - тактовий інтервал;

            р(t) - функція , яка описує форму елементарного сигналу.

            Виходячи із виразу (1.3) зробимо висновок про спосіб побудови модулятора ФМ-4 : сформувати НЧ  І і Q складові , помножити їх відповідно на синусне і косинусне коливання з частотою fпч і скласти.

            Якщо рахувати ,що символи ,які передаються незалежні , то спектральна густина модульованого сигналу співпадає з квадратом амплітудного спектру функції р(t) , зміщеного на частоту fпч.Таким чином , функція р(t) визначає як часові так і спектральні характеристики модульованого сигналу . Що стосується спектральних характеристик сигналу ,то сигнал повинен займати смугу частот Df , не перевищуючу виділену смугу частот для канала зв’язку .За цією смугою частот рівень складових не повинен перевищувати D, Дб по відношенню до рівня складових сигналу в його смузі. Величина D менше мінус 30 Дб і однакових потужностях сигналів розглядаємого і сосідніх каналів енергетичні втрати демодуляції за рахунок міжканальних завад не перевищують 0.1 Дб.

З запасом на неодинакові середні потужності сигналів приймають D рівним мінус 40 Дб (специфікації систем Intelsat, Inmarsat та ін.).

            Формування компактного спектру з відповідним придушенням складових, які знаходяться за смугою, виконуються фільтрами , які формують сигнал р(t). Вказану фільтрацію здійснює цифровий фільтр модулятора (ЦФм).Будемо рахувати що ЦФм-ФНЧ , включені в квадратурних підканалах модулятора  і реалізовані по нерекурсивному алгоритму (КІХ-фільтри)[1].

            Переваги нерекурсивних фільтрів (НРФ) над рекурсивними (РФ) полягають в слідуючому:

            -НРФ може мати строго лінійну ФЧХ , РФ не може мати строго лінійну ФЧХ;

            -НРФ є абсоютно стійкими , в той час як РФ можуть бути нестійкими за рахунок присутності зворотніх зв’язків у фільтрі.

            -НРФ потребують меншої розрядності регістрів і коефіцієнтів,ніж РФ при одній і тіц же похибці обробки .

            Задача вибору характеристик фільтра вирішується при розгляді спільної фільтруючої дії всіх фільтрів тракту передачі - від входу модулятора до виходу вирішуючого пристрою демодулятора. Результат вирішення цієї задачі зводиться до слідуючого : потрібна амплітудно - частотна характеристика (АЧХ) приймаючого фільтра

                                               Кпр(f)=;                                                               (1.4)

            потрібна  АЧХ  передаючого фільтра :

                                               Кпер(f)= /Sп(f)  ,                                                  (1.5)

            де   Sп=T sin (pft)/(pft)  -  спектральна густина  П- імпульса одиничної амплітуди ;

            N(t) - спектр  Найквіста ;

            Спектром Найквіста називають любу функцію частоти , відповідну функції часу з еквідистантними нулями через тактовий інтервал  Т . Якщо відгук тракту передачі від входу модулятора до входу вирішуючого пристрою демодулятора описується спектром Найквіста , то забеспечується передача без МСІ. Особливістю спектра Найквіста є те ,що він має непарну симетрію відносно частоти  Найквіста  fн=1/(2Т).

            Передаючий фільтр краще виконати як  ФНЧ  (в кожному із квадратурних підканалів ) - по зрівнянню із смуговим фільтром  ФНЧ характеризується більш високою стабільністю характеристик .

            Що стосується фазо - частотних характеристик (ФЧХ) фільтрів, то вони можуть бути до деякої степені будь-якими  -  вимагається лише , щоби наскрізна ФЧХ була лінійною. Для удобності контролю  ФЧХ і групового часу пробігу (ГЧП) допускають , що ФЧХ фільтрів повинні бути лінійними , а ГЧП - постійними[2].

            В схему модулятора також включається після ЦАП аналоговий інтерполюючий фільтр . Проблему побудови якого ми зараз розглянемо .

            Для вирішення цієї задачі розглянемо спектральні характеристики цифрового сигналу проміжної частоти [2].При цьому  врахуємо:

            1)спектр відліків періодичний по осі частот з періодом fд, тобто спектр,сформований на fпч =fд/4 , повторюється на fд-fпч=3fд/4;

            2)ширина спектру на рівні   -3 Дб дорівнює  Rs/2 (для ФМ-4), ширина спектру на рівні  -40 Дб дорівнює  Rs(1+a)/2 ;

            Розгляненемо діапазон самих високих швидкостей .При максимальній швидкості візьмемо число відліків на тактовому інтервалі m=4. Частота дискретизації fд = mRs/2 при максимальній швидкості передачі дорівнює  16.896 МГц . Значення проміжної частоти в 4 рази менше  fд :

                                   fпч=mRs/8 .                                                                              (1.6)

            При m=4   fпч.max= Rs max  .Частота зрізу інтерполюючого ФНЧ

                                Fзр = fпч мах + Rs max(1+a)/4=5(1+a)Rs max/4                             (1.7) 

            Граничну частоту смугу полоси затримування інтерполюючого ФНЧ визначимо при мінімальному значенні  fпч  при умові придушення відбитого спектру , розміщеного біля  3fпч  

                                  Fгп= (3fпч max - Rs мах./4)/2 = 11 Rs/8.                                       (1.8)

            Відношення граничних частот смуги затримування і смуги пропускання  Fгп/Fзр = 11/(10(1+a))<1 ,що свідчить про неможливість придушення відбитого спектру з допомогою ФНЧ . Полосовий фільтр замість ФНЧ після ЦАП також не вирішує цю проблему, оскільки  fпч змінюється в широких рамках.

            Тому компоненти відбитого спектру повинні бути придушені смуговим фільтром після переносу спектру сформованого модульованого сигналу на деяку допоміжну проміжну частоту fпч1=const. Смуга пропускання такого смугового фільтра вибирається рівною Rs max(1+a)/2 , а мінімальне відхилення , відповідне границі придушуємого відбитого спектру , дорівнює    (2fпчmax-  Rsmax/4)/2 =7Rsmax/8. Відношення мінімального відхилення до половини смуги пропускання  7(4(1+a))=1.25 . Для придушення відбитого спектру до рівня  -40 Дб буде потрібний фільтр не менше 8  порядку .

            Перейдемо до формування вимог до демодулятора . Задача демодулятора - видавати на кожному такті оцінку переданних даних ?і і і (і - номер тактового інтервалу) в вигляді трирозрядних відліків квадратурних складових демодульованого сигналу. Мінімум дисперсії оцінки забезпечується : узгодженою фільтрацією приймаємого сигналу , когерентним детектуванням і взяттям відліків в момент максимального співвідношення сигнал/шум.

            Фільтрація сигналу виконується по НЧпісля квадратурного розгалужувача . Будемо рахувати , щ

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров