Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (9)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (8)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (6)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (19)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (16)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (16)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Сутність рекламної кампанії та методи її організації

 

Реклама - це інструмент ринку. По суті, вона надає можливість передавати потенційному споживачу повідомлення про виріб, послугу при чому так, щоб потенційний споживач віддав перевагу цьому виробу, цієї послузі. В основі реклами лежить інформація і переконання.

Реклама може мати швидкий ефект з погляду сприйняття торгової марки або компанії, проте щоб ефект виявився на рівні продажів потрібен достатньо тривалий час.

Реклама – це діалог між продавцем і споживачем, де продавець виражає свої наміри через рекламні засоби, а споживач –  зацікавленість в даному товарі. Якщо інтерес покупця не виявився, то діалог не відбувся, а мета рекламодавця не досягнута.

Реклама - суто суспільна форма комунікації. Її суспільна природа припускає, що товар (послуга) є законним і загальноприйнятим.

Реклама - це засіб навчення, що дозволяє продавцю багаторазово повторити своє звернення. Одночасно вона дає можливість покупцю одержувати і порівнювати між собою звернення різних конкурентів. Великомасштабна реклама є свого роду позитивним свідоцтвом популярності і досягнення успіху продавця.

Завдяки майстерному використанню шрифту, звуку і кольору реклама відкриває можливості для помітного, ефектного представлення фірми, її товарів і послуг.

З одного боку, рекламу можна використовувати для створення довготривалого стійкого образу товару або послуги (наприклад, товар компанії Coca-Cola), а з другого боку - для стимулювання швидкого збуту. Реклама - це ефективний спосіб обхвату безлічі географічно розкиданих покупців зі схожими потребами, тому особисто ефективною вона є на великих ринках.

Отже, реклама з погляду потенційного споживача - ця велика кількість інформації про товари і послуги, свого роду провідник в світі ринку.

Створення та розповсюдження реклами здійснюється фірмами заплановано – ці дії називають рекламною компанією.

Рекламна кампанія - це результат сумісних злагоджених дій рекламодавця, як замовника рекламної кампанії, рекламного агентства, як творця, організатора і координатора кампанії і засобу розповсюдження реклами, як каналу, що доводить рекламний обіг до споживача.

Метою реклами товару завжди є збільшення споживачів та обсягів споживання. Специфікою харчових товарів є те, що склад споживачів є постійним. Якщо споживач є прихильником якоїсь марки пива, то він, як правило, споживає товари цієї марки постійно.

Безграмотно зроблена і неправильно піднесена реклама здатна не тільки відлякати нових клієнтів, але і викликати гидливість і неповагу до фірми вторинних і навіть більш постійних клієнтів. Тому створення ефективної реклами є найактуальнішою задачею для підприємств готельного бізнесу, визначаючої в значній мірі ефективність діяльності готелю в цілому.

У рекламі може бути декілька взаємозв'язаних цілей:

-        формування у споживача певного рівня знань про даний товар, послугу;

-        формування у споживача певного образу компанії;

-        формування потреб в даному товарі, послузі;

-        формування доброзичливого відношення до фірми;

-        спонука споживача звернутися до даної фірми;

-        спонука до придбання саме даного товару у даної фірми;

-        стимулювання збуту товару або експлуатації послуг;

-        прискорення товарообігу;

-        прагнення зробити даного споживача постійним покупцем даного товару, постійним клієнтом компанії;

-        формування у інших фірм образу надійного партнера;

-        допомога споживачу у виборі товарів і послуг.

Цілком природно, що одна мета може бути взаємозв'язаною із іншими. Але основою успішної рекламної кампанії є вироблення і формулювання мети реклами, яка повинна бути підлеглою до загальної маркетингової стратегії  компанії.

Після аналізу вище перелічених цілей реклами, очевидно, що вони визначаються тією стадією, в якій знаходиться споживач по відношенню до товару даної компанії.

До переваг реклами  відносяться:

-     можливість залучення великої аудиторії;

-     низька вартість одного рекламного контакту;

-     в наявності є велика кількість різних ЗМІ і можна вибрати самі відповідні для цільових сегментів;

-     можливість контролювати зміст повідомлення, його оформлення, час виходу;

-     можливість змінювати повідомлення залежно від реакції цільового сегменту;

-     висока вірогідність того, що рекламне повідомлення дійде до потенційного споживача;

-

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров