Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Выемочно-погрузочные работы и транспортирование горной массы карьеров: Лабораторный практикум / Сост. Б.П. Караваев; ГОУ ВПО «СибГИУ». – 2003 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Проект кислородно-конвертерного цеха. Метод. указ. / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 25 с. (6)
(Методические материалы)

Значок файла Веревкин Г.И. Программа и методические указания по преддипломной практике. Методические указания. СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 14 с. (3)
(Методические материалы)

Значок файла Программа и методические указания по производственной специальной практике / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 19 с. (4)
(Методические материалы)

Значок файла Определение величины опрокидывающего момента кон-вертера (4)
(Методические материалы)

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (10)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Ефективність мотиваційних механізмів в управлінні та їхній вплив на продуктивність праці

 

Дуже важливо розуміти, що організація може дозволити собі застосовувати тільки ті заходи мотиваційної дії, використання яких принесе їй реальний прибуток. Витрати на додаткове стимулювання працівників не повинні перевищувати тієї віддачі, яку компанія отримає від їх застосування. Можна розробити гігантські програми стимулювання праці, проте вони не принесуть ніякого ефекту, якщо не будуть правильно адресовані.

Продуктивність можна розглядати з 2-х боків - економічна та соціально-психологічна продуктивність.

Виконання економічних показників є найбільш важливим фактором успішності працівників. Під ними ми розуміємо деякі завдання, які він повинен виконувати впродовж своєї роботи. Це виконання плану з об'єму продаж, збільшуючи кількість відвантажень за умови розширення асортименту товару, і дотримуючись рівня дебіторської заборгованості.

Щодо психологічної продуктивності, то її можна визначити за допомогою визначення рівня самореалізації, рівня задоволеності потреб або рівня задоволеності працею. Ефективність праці службовців може характеризуватися системою показників, які використовуються для оцінки ефективності діяльності підприємства в цілому.

Враховуючи продуктивний характер праці працівників, представляється можливим застосувати наступну схему вимірювання ефективності:

 

    Ефективність            результати діяльності підприємства

праці працівників =    _______________________________ 

                                           витрати праці працівників

                                                                                                                  (1.4)

У чисельники можуть використовуватися різні показники, визначальні результати діяльності підприємства (об'єм реалізації продукції,  одержаний прибуток, трудомісткість та інші).

Знаменник формули вимірювання ефективності праці працівників може бути представлений показниками середньооблікової чисельності працівників підприємства або розміром їх заробітної платні.

Продуктивна людина - це людина, у якої, по-перше задоволені у тій чи іншій мір потреби, та по-друге, вона задоволена своєю роботою. Бо без наявності задоволення цих якостей вона не зможе повністю віддаватися своїй праці, а отже її продуктивність буде нижчою за продуктивність іншого робітника. Звичайно, як і кожній іншій роботі є такий показник як економічна продуктивність, тобто у кількості зароблених грошей для організації. Отже, з професійної точки зору працівники продуктивні тоді, коли заробляє достатню кількість грошей, задоволений своєю роботою, у нього задоволені усі потреби, та він є продуктивним з економічної точки зору для організації.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров