Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

ТЕРЕТИЧНІ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ МОТИВАЦІЇ

 

Спроби пояснити поведінку людей та забезпечити ефективну мотивацію робилися здавна. Під тією чи іншою назвою та з різних позицій обмірковувалося те, що сьогодні називається проблемою мотивацією - активізація, стимулювання, управління та реалізація цілеспрямованої поведінки.

За тисячі років до того, як слово “мотивація”  ввійшло в лексикон керівників, було добре звісно, що можна цілеспрямовано впливати на людей для успішного виконання завдань організації. Найпершим був засіб батога й пряника. В “Біблії”, в давніх легендах  і навіть античних міфах можна знайти безліч історій, в яких королі тримають нагороду перед очима припущеного героя або заносять меч над його головою. Однак королівські доньки й скарби пропонувалися лише не багатьом вибраним. Звичайно ж, запропоновані “пряники” у нагороду за більшість справ ледве були їстівні. Просто приймалося як належне, що люди будуть вдячні за все,що дозволило б їм та їх сім’ям вижити. З давніх часів до нас в обіхід прийшли різноманітні слова та терміни, так,  наприклад, усім звісне слово “стимул” - одне з  основних понять мотивації позичено у давніх римлян. Так невільні учасники гладіаторських боїв були повинні розважати публіку ціною свого життя, при цьому їх активність досягалася за допомогою довгих загострених жердин, своєрідних списів, що називалися “стимулами”. Час йшов, але цей “термін” не втратив актуальності, а лише тільки в якійсь мірі видозмінився і став більш гуманним.

Але повернемося до проблеми мотивації. Поступово метод батога й пряника із року в рік, із віку у вік перейшов в різні теорії мотивації, про які докладніше буде розповідатися далі [10].

Структуру мотивації можна зобразити наступним чином: потреба є особливою програмою життєдіяльності людини, в основі якої лежить нужда  людини у чому-небудь, така нужда, поки вона незадовільнена, викликає активність людини. Але ця активність може перейти не в одну яку-небудь визначену діяльність, а в різного виду діяльності. Програма потреби й обумовлює, в якій саме діяльності буде задовільнена ця потреба. Ця програма формується на основі нужди-потреби під впливом направленості особи, зовнішніх умов та обставин. В результаті утворюється спонукання до визначеної діяльності, виповнення якої й задовольняє цю потребу. Саме це спонукання до визначеної діяльності, яке входить у програму потреби є мотивом. Але всяка діяльність, як правило, збуджується не одним мотивом, а декількома, тобто діяльність, звичайно, полі мотивована. Сукупність усіх мотивів індивіда до даної діяльності називається мотивацією діяльності цього індивіда [7].

Систематичне вивчення мотивації з психологічної точки  зору не дозволяє визначити точно, що ж спонукає людину   до праці. Однак дослідження поводження людини в праці дає деякі загальні пояснення мотивації і дозволяє створити прагматичні моделі мотивації співробітника на робочому місці. Різні теорії мотивації звичайно розділяють на дві категорій: змістовні та процесуальні.

Змістовні теорії мотивації грунтуються на ідентифікації тих внутрішніх спонукань (потреб), що змушують людей діяти так, а не інакше. У цьому зв'язку будуть розкриті роботи Абрахама Маслоу, Девіда Мак-Клелланда і Фредерика Герцберга. Більш сучасні процесуальні теорії мотивації ґрунтуються в першу чергу на тому, як поводяться люди з урахуванням їх сприйняття й пізнання. Основні процесуальні теорії, що ми будемо розглядати, — це теорія чекання, теорія Дугласа Макгрегора, теорія справедливості та модель мотивації Портера-Лоулера.

Важливо зрозуміти, що хоча ці теорії і розходяться по ряду питань, вони  не є взаємовиключними. Розвиток теорій мотивації мав явно еволюційний, а не революційний характер. Як відзначалося вище, це не просто теорії, подібні до веж із слонової кості. Вони ефективно використовуються в рішенні задач, що виникають щодня, спонукання людей до ефективної праці. Тому в кожнім випадку буде коротко вказуватися область застосування даної теорії в практиці керування.

Щоб зрозуміти зміст теорії змістовної чи процесуальної мотивації, потрібно спочатку засвоїти зміст основних понять: потреби та винагороди.

Психологи говорять, що людина відчуває потребу, коли вона відчуває фізіологічно або  психологічно недолік чого-небудь.  Хоча конкретна особа в конкретний час може і не мати потреби в значенні свідомого її відчуття, існують певні потреби, які кожна людина може відчути. Змістовні теорії мотивації представляють спроби класифікувати ці загальнолюдські потреби по визначених категоріях. Дотепер не має ні однієї всіма прийнятої ідентифікації визначених потреб. Однак більшість психологів погоджуються, що потреби в принципі можна класифікувати як первинні і вторинні.

Первинні потреби є по своїй природі фізіологічними і, як правило, уродженими. Прикладами можуть служити потреби в їжі, воді, потребі дихати, спати і сексуальні потреби.

Вторинні потреби по природі своєї психологічні. Наприклад, потреби в успіху, повазі, прихильності, владі й потреба в приналежності кому- чи чому-небудь. Первинні потреби закладені генетично, а вторинні звичайно усвідомлюються з досвідом. Оскільки люди мають  різний придбаний  досвід, вторинні потреби людей розрізняються в більшому ступені, чим первинні [24].

Потреби неможливо безпосередньо спостерігати або виміряти. Про їхнє існування можна судити лише по поводженню людей. Психологи, спостерігаючи за людьми, визначили, що потреби  служать мотивом до дії.

Коли потреба відчувається людиною, вона будить у ньому стан спрямованості. Спонукання — це відчуття недоліку в чому-небудь, що має визначену спрямованість. Воно є поведінковим проявом потреби і сконцентровано на досягненні мети. Мета в цьому змісті — це щось, що усвідомлюється як засіб задоволення потреби. Коли людина досягає такої мети, його потреба виявляється вдоволеною, частково вдоволеною чи незадоволеною. Наприклад, якщо ви відчуваєте потребу в складній роботі, це може спонукати вас спробувати досягти мети у виді одержання місця, що забезпечує її. Одержавши таке місце, ви можете зрозуміти, що робота там насправді  не така складна, як ви припускали. Це може змусити вас працювати з меншою ретельністю або шукати інше місце, на якому ваша потреба буде задоволена. (рис. 1.1) [11].


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров