Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Зимняя И.А. КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании (2)
(Статьи)

Значок файла Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с. (3)
(Книги)

Значок файла ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА: НОВЫЕ СТАНДАРТЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (4)
(Статьи)

Значок файла Клуб общения как форма развития коммуникативной компетенции в школе I вида (10)
(Рефераты)

Значок файла П.П. Гайденко. ИСТОРИЯ ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ В ЕЕ СВЯЗИ С НАУКОЙ (11)
(Статьи)

Значок файла Второй Российский культурологический конгресс с международным участием «Культурное многообразие: от прошлого к будущему»: Программа. Тезисы докладов и сообщений. — Санкт-Петербург: ЭЙДОС, АСТЕРИОН, 2008. — 560 с. (12)
(Статьи)

Значок файла М.В. СОКОЛОВА Историческая память в контексте междисциплинарных исследований (13)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Інтрапідприємництво

 

 

В Україні в останній час підприємства починають вводити в свою практику хазяювання де які аспекти діяльності закордонних країн. Одним з таких аспектів є інтрапідприємництво. 

Інтрапідприємництво – це діяльність, що направлена на розвинення підприємницької діяльності всередині підприємства, тобто залучення всіх шарів персоналу фірми до рішення робочих питань шляхом новаторських рішень.

На підприємствах, що розвивають інтрапідприємництво, горизонтальна розвинена сітка (внутрішня сітка) сприяє розвиненню атмосфери пошуку, спроможності прийняти на себе відповідальність, та створює можливість перетворення робітника, автора вдалого інноваційного рішення, в співвласника компанії – партнера по бізнесу.

Еволюцію українського інтрапідприємництва можна наглядно представити слідуючим малюнком (рис. 2.1)                                  

   

 

 

Винаходці, кола якості

 

 

інтрапідприємництва

 

 

Каоптивні венчурні фонди

 

рис. 2.1. Еволюція вітчизняного інтрапідприємництва

 

Мотивація таких інтрапринерів не зв’язана лише з грошовою винагородою їх діяльності.   До мотивів діяльності інтрапринерів можна віднести [27]:

·         Можливість реалізації своїх можливостей

·         Незалежність в обері партнерів для спільної діяльності

·         Прагнення до власної участі в прийнятті важливих рішень підприємства

·         Можливість реалізації своїх знань, навиків та інноваційного потенціалу

·         Обожнення себе з власником підприємства, що виражається в збільшенні свого успіху паралельно з ростом успіху фірму

Тобто інтрапідприємці дуже зацікавлені в результатах своєї праці та їх КПД різко збільшується.

В Україні прикладів ведення такої діяльності дуже мало, але великі корпорації все більше підіймають питання про перейняття закордонного опиту інтрапідприємництва, та створення таких утворень всередині своєї організації. Так ОАО “Ново краматорський машинобудівний завод” в 2000р. спільними з своїми працівниками зусиллями зміг на протязі 30 днів оптимізувати техпроцеси та зекономити більш ніж 50 млн. грн.

Але розвиток вітчизняного венчурного бізнесу (до якого належить інтрапідприємництво) вимагає розв’язання ряду питань [12]:

·         Визначення політики держави стосовно розвитку венчурного підприємництва

·         Прогнозування попиту на науково-технічну продукцію

·         Підготовка наукових працівників для роботи у венчурному підприємництві

Розвиток інтрапідприємництва в умовах України повинен стати складовою частиною національної програми виходу економіки з кризи. Тому слід зосередити на ньому зусилля всіх суб’єктів господарювання. А досягнути цього можна, сформувавши механізм сприяння венчурному підприємництву.

Найбільше посилює мотивацію працівника інтерес як специфічна і найбіль розвинута форма потреби. Розвинутий інтерес, на відміну від потреби, спонукає підприємців діяти не просто свідомо, а творчо. Одночасно відмінною ознакою інтересу є динамізм і постійна робота думки. Якщо потреба свідома, але не спонукає до творчості, то вона реалізується на рівні звички та машинальної дії з відповідним рівнем мотивації. Якщо потреба усвідомлюється людиною до рівня формування цільових установок і методів їх досягнення, то вона стає інтересом особистості. Очевидно, що ринкові відносини активізують у суб’єктів економічні інтереси у напрямі розвитку венчурного підприємництва. Це стосується інтересів таких суб’єктів економіки, як держава, ринкова інфраструктура і венчурні підприємства

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров