Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Органiзацiя  рекламної діяльності У ЗЕД

 

Зміст

 

Вступ. 3

Розділ 1. Роль і значення рекламної діяльності в суспільстві та для субєкта господарювання. 7

1.1. Сутність реклами. 7

1.2. Організація та управління рекламним процесом.. 16

1.3. Планування та організація рекламної компанії підприємства. 23

Розділ 2. Характеристика діяльності ВГО «Союз перукарів України». 34

2.1. Характеристика виробничо-господарської діяльності ВГО «Союз перукарів України»  34

2.2. Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства ВГО «Союз перукарів України»  36

2.3. Аналіз діяльності підприємства ВГО «Союз перукарів України». 44

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності рекламної компанії підприємства при виході на зовнішній ринок  56

3.1. Заходи підвищення ефективності рекламної компанії підприємства. 56

3.2. Розробка виходу ВГО «Союз перукарів України» на зовнішні ринки. 64

3.3. Розробка рекламної компанії при виході на зовнішні ринки. 68

Висновки. 79

Список використаної літератури. 82

Додаток. 86

 

 

Вступ

Актуальність дослідження обгрунтована різким збільшенням обсягу рекламної інформації у сучасному суспільстві. Значення реклами невпинно зростає в усіх соціальних установах. Реклама починає набувати цінності не тільки тому, що забезпечує успішну практичну маркетингову діяльність, але й сама по собі як незалежна структура з конкретними функціями і цілями.

Незважаючи на малий термін розвитку реклами в Україні, вітчизняні рекламодавці вже набули достатнього досвіду та і реклама стала значущою реальністю, для вивчення якої необхідні конкретні наукові підходи.

Розв'язання соціальних проблем потребує адаптації інституціональних звичок до нових умов. Реклама не тільки пояснює узагальненому споживачеві, як споживати її продукт, ті чи інші товари та послуги, але й поряд з іншими різновидами масової комунікації допомагає адаптуватися до нових форм життя, яке постійно та швидко змінюється. Тим самим вона забезпечує атмосферу доброзичливості та довіри, набуваючи ролі повсякденної, звичної порадниці, яка рекомендує свої продукти та направляє свою аудиторію.

Дана дипломна робота спрямована на дослідження рекламної діяльності під час виходу підприємства на закордонні ринки.

Метою дипломної роботи є розробка рекламної компанії під час виходу підприємства на закордонні ринки.

Досягнення цієї мети потребувало розв'язання низки теоретичних завдань, перш за все:

системного аналізу загальнотеоретичних передумов соціологічного дослідження соціального інституту реклами;

виділення та аналізу всіх можливих видів взаємовідносин між структурними елементами господарської діяльності суб?єкту ЗЕД;

розкриття особливостей аудиторії узагальненого споживача реклами;

аналізу основних функцій і дисфункцій рекламної діяльності підприємства на макро- і мікрорівні;

визначення рекламних технологій та їх характеристик;

оцінки можливостей впливу на узагальненого споживача рекламних текстів, визначення емоцій, потреб, мотивів діяльності, цінностей, якими користується сучасна реклама;

адаптації соціолінгвістичних підходів для  вивчення  впливу суспільства на рекламу.

Для досягнення поставленої мети також використано різні засоби, зокрема:

конкретно-історичний підхід, який дав можливість теоретично обгрунтувати концепцію, простежити розвиток господарської діяльності у зв’язку з цивілізаційними процесами в суспільстві;

принцип системності, загального зв'язку та розвитку, що дозволив подати рекламу як самостійне явище і як один із складових елементів соціальної системи;

принцип сходження від абстрактного до конкретного, що сприяв визначенню поняття «рекламна діяльність» та дав можливість ввести його до категоріального апарату сукупного гуманітарного знання;

аксіологічний та функціональний підходи у дослідженні рекламної діяльності рекламного агентства, завдяки яким визначена її роль як сталого явища культурного життя суспільства.

Об'єктом дослідження є господарська діяльність Спілки перукарів України.

Предмет дослідження  — процес становлення господарської діяльності підприємства під час його міжнародної діяльності

В основу дослідження покладена теорія взаємодії. При вивченні господарської діяльності рекламного агентства основні методи здобуття соціальної інформації — контент-аналіз, а також опитування, метод фокусованого інтерв'ю; методи аналізу — структурно-функціональний аналіз на макрорівні і символіко-інтеракціоністський підхід, теорія обміну, феноменологічний підхід, інформаційно-ентропійний підхід на мікрорівні.

Рекламна діяльність своєю історією заглиблюється в далеке минуле, але предметом наукового дослідження вона стає тільки у XX столітті. Першими дослідниками суттєвих характеристик реклами були К. Абрамов, Т. Кьоніг, М. Мануйлов, які звернули увагу не тільки на інформативність реклами, але й вперше дослідили психологічний вплив на особистість  споживача рекламованої продукції.

У вітчизняних і зарубіжних працях можна простежити сталі, традиційні погляди на це явище. Деякі відомі автори розглядають рекламу як засіб ідеологічної пропаганди та агітації (В. Маяковський, Ю. Шерковін, С. Загладіна, О. Красуліна, О. Кукаркін, В. Толстих, О. Феофанов). Соціально-психологічні та політичні установки вони подають як могутній чинник формування суспільної свідомості певного ладу, певної суспільної формації.

Часто рекламування розглядають як соціально-економічний процес. Функціонування реклами, шляхи вдосконалення організації та управління в рекламній діяльності висвітлено у працях А. Бурлаєнка, К. Воронова, К. Павлова, Л. Гермогенової, І. Гольцекера, Ю. Хачатурова, Ю. Дегтярьова, Л. Корнілова, І. Кардашиді, Р. Сорокіна, Д. Беклешова.

Саме по рекламній діяльності захистили дисертації В. Глазунова, А. Козлов, В. Володєєва, А. Настенко, І. Васіна, Т. Сайлере, Є. Баранов та інші. Слідом за зарубіжними вченими (Ф. Котлером, Д. Скоттом, Д. Евансом, Б. Берманом, Й. Едвардсом, Р. Брауном, А. Дейяном, А. Тродеком), і в працях вітчизняних дослідників (І. Рожков, Д. Баркан, П. Зав'ялов, Є. Ромат, Н. Анікіна, О. Наймушин) реклама все частіше розглядається як частина маркетингу.

Місце і роль реклами визначаються у цих розробках як найважливіші важелі маркетингової системи, головна функція яких полягає у забезпеченні гнучкого комунікативного зв'язку між виробництвом та споживанням.

У своїх працях автори досягли певних результатів у дослідженні теорії та практики рекламної діяльності і зокрема господарської діяльності рекламного агентства. Але є ще питання дискусійного характеру, а також такі, що потребують подальшої розробки з урахуванням сучасних тенденцій розвитку основних сфер суспільного життя.

 

 

 


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров