Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (3)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (4)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (2)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (4)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (23)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (30)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (26)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Використання аутсорсингу банківськими установами (на прикладі ЗАТ КБ ПриватБанк)

 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні засади аутсорсингу комерційного банку. 5

1.1. Діяльність комерційного банку: профільні та непрофільні операції 5

1.2. Становлення аутсорсингу в комерційних банках України. 14

1.3. Закордонний досвід розвитку аутсорсингу комерційних банків. 22

Розділ 2. Управлінська оцінка діяльності ЗАТ „КБ „Приватбанк” для впровадження аутсорсингу на підприємстві 29

2.1. Загальна характеристика банку. 29

2.2. Стратегічний аналіз діяльності банківської установи. 41

2.3. Оцінка передумов впровадження аутсорсингу у діяльності банку. 47

Розділ 3. Впровадження аутсорсингу у діяльність ЗАТ „КБ „Приватбанк”. 53

3.1. Теоретичні засади підвищення ефективності аусорсингової діяльності у комерційних банках  53

3.2. Впровадження заходів щодо підвищення ефективності аутсорсингу у ЗАТ „КБ „Приватбанк”  60

3.3. Економічна ефективність запропонованих заходів. 73

Висновки. 83

Список використаної літератури. 86

Додатки. 89

 


Вступ

В умовах зростаючої ентропії зовнішнього середовища функціонування суб'єктів банківської діяльності в Україні, підвищення рівня конкуренції, стає необхідним удосконалювання інструментарію управління корпораціями, особливо в умовах виникнення кризових ситуацій. Аналізуючи тільки дані про порушення справ про фінансову неспроможність суб'єктів господарювання державного корпоративного сектора економіки, необхідно відзначити, що 22 відсотки від загальної їхньої кількості перебувають на різних стадіях виконання процедур банкрутства. Якщо розглядати характеристики виникнення кризових ситуацій менш жорстко, наприклад, як збитковість діяльності, то представлена цифра зростає кратно. Схожі явища відбуваються й у приватному та комунально-корпоративних секторах економіки, що ставить завдання про необхідність підвищення ефективності й продуктивності діяльності суб'єктів господарювання в Україні. Останнім часом більше поширення у світі одержує аутсорсинг як ефективний інструмент підвищення ефективності діяльності компаній, збільшення рентабельності, а як слідство - конкурентноспроможності.

Якщо проаналізувати досвід застосування аутсорсингових операцій у світовій практиці ведення господарської діяльності, то ми можемо відзначити, що він неоднозначний. Таким чином, найбільш частіше аутсорсинг використовується у кризових ситуаціях (особливо у випадку можливості настання фінансової кризи), тому що основний ефект аутсорсингових операцій полягає у зниженні витрат. Хоча не можна не відзначити і той факт, що ряд компаній у світі відмічає й негативні результати застосування аутсорсингових операцій. Так, наприкінці 90-х років XX століття було розпочато фундаментальне дослідження ефекту IT-аутсорсинга на бізнес замовника. Виявлялись компанії, що прибігають до аутсорсингу інформаційних систем, і простежувалась динаміка їхніх фінансових показників. Виявилося, що великі контракти на аутсорсинг укладають винятково корпорації, що перебувають у важкому фінансовому становищі. Як і слід було сподіватися, ця міра, що є звичайно частиною антикризової програми «стиску» фірми, викликає короткостроковий позитивний відгук біржі: вартість акцій росте. У довгостроковій (біля п'яти років) перспективі корпорації, що вдалися до IT-аутсорсингу, перестають виділятися за своїми фінансовими показниками. Таким чином, аутсорсинг, як відзначає ряд авторів, те саме що й антикризове управління, найчастіше застосовується у компаніях, що перебувають у скрутному становищі.

Проблемами аутсорсінгу займалося багато відчизхняних та закордоних вчених, зокрема Ситник Л.С., Терещенко О.О., Лігоненко Л.О., Кадиєв Т.А., Пономарьов В. Єрмошина О.Л. та інші.

Хоча деякі дослідники й акцентують увагу на тому істотному факті, що до операцій аутсорсингу звертаються у зарубіжній практиці менеджменту, як правило, у випадках погіршення фінансових показників діяльності суб'єкта господарювання, однак, практично ніхто з дослідників не розглядав аутсорсингові операції як інструмент підвищення ефективності здійснення антикризових процедур, в основному розглядався так званий «ефект стиску витрат». Все це оказало вплив на мету та завдання дипломної роботи.

Мета дипломної роботи – розробка заходів впровадження аутсорсингу у діяльність комерційного банку.

Для досягнення даної мети під час написання роботи треба вирішити ряд завдань:

-розкрити теоретичні засади аутсорсингу у банківській сфері;

-дати оцінку діяльності комерційного банку;

-розробити заходи щодо впровадження аутсорсингу у комерційному банку.

 

 

 

 


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Обратная связь

Доставка любой диссертации из России и Украины

Вход для партнеров