Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (7)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (14)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (15)
(Методические материалы)

Значок файла Ресурсно - технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств (10)
(Статьи)

Значок файла Стратегія та напрями розвитку техніко-технологічного сервісу аграрних підприємств регіону (13)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «ГИБКИЙ ПОЗВОНОЧНИК И СУСТАВЫ». (20)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАСКРЫТИЕ ВКУСОВОГО СЕНСОРНОГО КАНАЛА ВОСПРИЯТИЯ» (32)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Становлення аутсорсингу в комерційних банках України

 

Модна тенденція, що іменується фахівцями в усьому світі «аутсорсингом», юридичній практиці відома давно, але під іншими іменами. Це ніщо інше, як передача певних функцій статутної діяльності сторонній компанії. Важковимовне закордонне слово (англ. «outsourcing») дослівно означає "використання зовнішніх джерел" і часто перекладається як "кооперація", "субпідряд" і навіть "делегування функцій управління, повноважень і відповідальності в рамках поставлених завдань". Зазвичай під аутсорсингом розуміють передачу неосновних функцій підприємства і всіх пов’язаних з ними активів в управління професійному підряднику (аутсорсеру).

Період активного впровадження моделі аутсорсингу в світі припав на 90-ті, й вже до кінця минулого століття провідні компанії оцінили її переваги. У США до 80% торгових мереж передають різні функції на аутсорсинг! У Європі цей показник значно нижчий (50-60%), тому що потужні компанії вважають за краще створювати власні служби. Керівництво компаній звертається до моделі аутсорсингу, коли необхідно зберегти конкурентоспроможність і значно скоротити витрати. Залежно від виду аутсорсингу витрати на непрофільні сфери діяльності підприємства можна зменшити на 10-40%. Сьогодні під аутсорсингом розуміють бізнес-технологію, що передбачає передачу стороннім спеціалізованим компаніям (аутсорсинговим компаніям) процесів і функцій усередині свого бізнесу разом з відповідальністю за результат виконання цих процесів.

До кінця 2001 р. вважалося, що аутсорсингом можна назвати тільки роботу з інформаційними технологіями (ІТ). Але пізніше до сфери діяльності компаній-аутсорсерів увійшли такі процеси, як робота з маркетингом і бухгалтерією, були задіяні юридичні та консалтингові послуги. Можна перелічити ті галузі, в яких сьогодні найчастіше працюють аутсорсери. Це, традиційно, бухгалтерія, ІТ-послуги і маркетинг, логістика, управління кадрами і впровадження різноманітних програм (у тому числі проектів по охороні конфіденційної інформації, програмних продуктів для ефективного зберігання інформації в архівах тощо), створення продуктів для роботи зі статистичними даними, безпека підприємства тощо. Тобто, на думку автора, можна стверджувати, що аутсорсинг закріплюється на найважливіших позиціях у діяльності підприємств будь-яких форм власності [9].

Необхідно зазначити, що аутсорсингові послуги, з юридичної точки зору, це, перш за все, робота за договором. Аутсорсинг – це не просто взаємини «замовник–виконавець», а певне партнерство. Вважливою складовою будь-яких партнерських відносин є довіра. Сторони повинні зрозуміти, що може стати підставою такої довіри,  і саме на цій підставі далі вибудовувати свої бізнес-стосунки. Залежно від обсягу функцій, що виконується спеціалізованою організацією, можна виділити такі види аутсорсингу:

договір повного аутсорсингу, за яким у розпорядження виконавця на час дії контракту виділяється штат співробітників, а можливо і певні активи замовника;

договір часткового аутсорсингу, при якому переважна частина підрозділів залишається у віданні замовника;

договір сумісного аутсорсингу є відносинами, коли обидві сторони виступають партнерами у комерційній діяльності;

договір проміжного аутсорсингу, як правило, застосовується у випадку, коли компанія, маючи своїх фахівців з високим рівнем кваліфікації, передає управління цими підрозділами третій стороні;

договір трансформаційного аутсорсингу, коли компанія-замовник запрошує виконавця, який повністю виконує роботу підрозділу, розробляючи і створюючи новий кінцевий продукт і передаючи його клієнтові (такий вид аутсорсингу відрізняється від повного лише тим, що перехід співробітників і активів не є остаточним: після завершення проекту клієнт знову отримує повний контроль над ними).

Майже третина компаній використовують аутсорсинг не тільки для того, щоб перебудувати певні внутрішні процеси, але й серйозно поліпшити ключові можливості бізнесу. Менеджери і керівники підприємства, які вирішують звернутися до аутсорсингу, починають зі сміливої стратегічної програми робіт, щоб отримати конкретні вигоди від зміни формату діяльності компанії. Початкова умова: конкурентна перевага, отримана від аутсорсингу, має бути інтегрована в бізнес. Цьому повинна сприяти підтримка на вищому рівні – при будь-якій успішній трансформації бізнесу за допомогою аутсорсингу за цією програмою завжди стоять або власники, або топ-менеджери. Ці керівники беруть безпосередню участь у вирішенні проблем перерозподілу ресурсів і навчання новим навичкам, але при цьому вони у жодному випадку не випускають з уваги решту бізнесу. Смілива програма дій – трансформаційний аутсорсинг – означає значні та швидкі зміни. Без нового радикального порядку денного керівники навряд чи досягнуть тих цілей, які ставляться для того, аби підняти їх на новий конкурентний рівень.

Для держав з перехідною економікою, до яких належить і Україна, певний інтерес становлять ще два види аутсорсингу: аутсорсинг спільного підприємства і виробничий аутсорсинг. У першому випадку пропонується створення нової компанії для розвитку майбутніх ділових можливостей. Надалі персонал і активи клієнта переводяться на спільне підприємство, а не на виконавця. Мета такої схеми – не тільки підвищення якості роботи певного підрозділу замовника, але й розробка товарів і послуг, які продаватимуться третій стороні. Виробничий аутсорсинг, у свою чергу, застосовується в тих випадках, коли компанія-виробник вирішує передати окремий процес з виготовлення проміжного продукту зовнішньому виробникові. Крім того, можливий варіант продажу частини своїх підрозділів іншим компаніям і подальшої взаємодії з ними в межах аутсорсингу. Використовують декілька варіантів співпраці:

партнери надають сировину і технології, а компанія – устаткування і робочу силу; в цьому випадку партнери призначають фахівця, який контролює виробничий процес;

партнери замовляють компанії продукцію, а компанія, використовуючи свої технології, сировину і персонал, виробляє свій продукт під чужою торговою маркою.

Крім того, активно розвивається аутсорсинг бізнес-процесів. Він передбачає передачу сторонній організації окремих бізнес-процесів, які для компанії є не основними (наприклад, управління персоналом, бухгалтерський облік, логістика, маркетинг, реклама). У зв’язку з різними завданнями і планами, що їх формулюють замовники, передаючи на аутсорсинг окремі функції компанії, відповідно і договори на надання робіт (послуг) можуть значно відрізнятися в різних ситуаціях і моделях бізнесу [35].

Одним із ключових моментів при роботі з аутсорсинговими компаніями є укладення договору. Договір може бути одноразовим, тобто послуга надається один раз, і більше необхідності в ній не виникає (це може бути, наприклад, установка програмного продукту, проектування локальної мережі або навіть ремонт приміщення). Надалі можна повторно звернутися до цього ж виконавця, якщо якість послуги буде задовільною, але це знову таки буде чергова разова послуга. Або ж договірні відносини можуть бути тривалими, тобто надання послуги припускатиме взаємодію замовника і виконавця протягом певного періоду часу (наприклад, якщо йдеться не просто про установку програмного продукту, а про впровадження інформаційної системи або певної прогресивної технології). У такому разі, як правило, робота розбивається на етапи, і в цьому випадку можливе оформлення кожного етапу окремою угодою. Або, як варіант, оформлюється один базовий договір, а закриття кожного етапу супроводжується підписанням окремого акту. Договірні відносини можуть бути і постійними, якщо певну частину виробничого або управлінського процесу виконує стороння компанія. В такому випадку договір має часові рамки з можливістю їх автоматичного подовження у випадку відсутності взаємних претензій. І нарешті, може бути змішаний варіант, коли на тлі постійних партнерських відносин фірма-аутсорсер виконує ще й разові завдання, необхідність в яких виникає час від часу. За домовленістю із замовником аутсорсер може укладати окремий договір на кожну разову роботу або доповнювати базовий додатковими угодами, не змінюючи при цьому предмет договору.

До переваг, які компанії отримують від аутсорсингу, можна віднести зниження собівартості функцій, що передаються виконавцю. В аутсорсера виконання цих функцій вартує дешевше за рахунок спеціалізації у вузькій галузі та ефекту масштабу, що досягається при здійсненні однотипних операцій одночасно для безлічі клієнтів. Іншим позитивним наслідком спеціалізації є підвищення якості та надійності, оскільки при вирішенні схожих завдань компанії-аутсорсери накопичують великий досвід і можуть використовувати новітні технології та висококваліфікований персонал. Крім того, надзвичайно ефективною є концентрація внутрішньокорпоративної уваги на основних цілях компанії шляхом делегування другорядних функцій аутсорсерам. Це дає компанії можливість сфокусуватися на задоволенні потреб своїх клієнтів і розвитку технологій. Також аутсорсинг дає компанії доступ до додаткових ресурсів, наприклад, при розширенні географії діяльності або при створенні нової компанії. Таким чином, можна стисло сформулювати переваги аутсорсингу, якими керуються компанії, вибираючи аутсорсинг як стратегію менеджменту. Це скорочення операційних витрат, концентрація на основній діяльності, створення змінної структури витрат, доступ до передових технологій і знань, збільшення швидкості виходу на ринок компанії, продуктів або послуг, поліпшення якості послуг, що надаються.

Аутсорсинг сьогодні є універсальним інструментом бізнесу, оскільки його основна специфіка полягає в можливості передачі зовнішньому виконавцеві деяких функцій організації, як цілком, так і частково; як на тривалий термін, так і на короткий період часу. Головне при переході на аутсорсинг – чіткий аналіз усієї сукупності вирішуваних компанією завдань, співставлення їх зі стратегічними цілями, щоб адекватно визначити обсяг робіт, які варто передавати аутсорсеру. Проте, перехід компанії на аутсорсинг може виявити і негативні сторони. Одним із найбільш вагомих аргументів проти звернення до аутсорсингової компанії є втрата контролю над власними ресурсами; втрата керівництвом компанії функції нагляду за певною частиною бізнесу, внаслідок чого можуть ухвалюватись неадекватні рішення. Тобто аутсорсер завжди є менш керованим, аніж внутрішній підрозділ.

Крім того, при роботі з аутсорсерами може знизитися продуктивність праці власних співробітників, оскільки при передачі частини персоналу сторонній компанії або масових звільненнях, які часто супроводжують аутсорсинг, мотивація персоналу різко знижується. Також можливе збільшення витрат при передачі другорядних функцій (розплата за прагнення зосередитися на основній діяльності) або навіть зниження якості їх виконання при несумлінності аутсорсера. Ці проблеми особливо гостро виявляються на нерозвинених ринках, в умовах недостатньої конкуренції, коли аутсорсер фактично є монополістом на ринку. Уклавши договір, аутсорсер підвищує ціни і не досить ретельно відстежує якість роботи, розуміючи, що клієнт не зможе знайти іншого виконавця. Але, не дивлячись на все це, компанії, що випробували на своєму досвіді ефективність аутсорсингу як моделі роботи, дійшли висновку, що за його рахунок можна знизити витрати і підвищити ефективність виконання певних специфічних завдань [18].

Ще один важливий, на думку автора, аспект полягає в можливості протистояти можливому недружному поглинанню або захопленню за допомогою договору аутсорсингу. Якщо загроза рейдерської атаки є примарною і лякає тільки своєю можливістю «бути», власник, не поспішаючи, може вибудувати систему ефективного захисту. Одним із способів є створення своєрідної холдингової структури, яка складається з декількох компаній. Наприклад, одній компанії, як правило, приватному підприємству (якщо власник один) або ТОВ (якщо учасник один або більш) належать активи. Друга компанія, незалежно від форми власності, виробляє продукцію, використовуючи потужності першої за договором. Третя компанія купує сировину для виробництва; четверта реалізує виготовлену продукцію; п’ята забезпечує всі компанії персоналом або надає юридичні послуги. Більш того, отримати активи, увійшовши до складу акціонерів або в число засновників, буде досить складно – компанія, яка володіє активами, зареєстрована у формі ТОВ. Для ще більшого ускладнення завдання рейдеру, група власників може зареєструвати головне підприємство за кордоном. Ще раз зверну увагу: все це відбуваєтьс

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров