Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Аналіз операцій з додатковим капіталом

 

В якості методологічної основи для обчислення величини поточного капіталу підприємства необхідно застосовувати основне балансове рівняння, а також капітальне рівняння балансу:

            А – П = К, чи Активи – Зобов’язання = А (чисті активи)

Капітал чи чисті активи, отримані в результаті розрахунку, являють собою вартість поточного капіталу підприємства, оскільки майно підприємства, очищене від зобов'язань (чисте майно, чистий актив) і прирівнюване до власного капіталу, - фактично є поточним капіталом підприємства.

Таким чином, величину поточного капіталу можна виразити за допомогою рівняння поточного капіталу:

Кс =  А - L,

де,         А - активи;

L - зобов'язання.

У цьому плані дуже цікавий підхід Г.А.Бахчисарайцева, що ще на початку ХХ століття використовував термін "чистий підприємницький капітал", дорівнюючи його до власного капіталу підприємства [7, с. 8]. На жаль, даний показник він використовував з натхнення, не обґрунтувавши його сутність за допомогою балансових рівнянь.

На підставі викладеного вище є підстави стверджувати, що балансовий метод у обчисленні капіталу найбільше об'єктивно відбиває природу капіталу підприємства і величину показника поточного капіталу, створює методологічну основу для застосування фінансових і управлінських підходів при проведенні оцінки вартості й аналізу капіталу.

Додатковий капітал - власний капітал, але не розподілений між власниками. Його формування не пов'язане з внесками власників. Величина додаткового капіталу відбиває зміну власного капіталу за який-небудь період, але що пройшло без прямої участі фірми і її власників.

Додатковий капітал як джерело засобів підприємства утворюється, як правило, в результаті переоцінки основних засобів і інших матеріальних цінностей. Існують наступні шляхи формування і збільшення додаткового капіталу:

1)  Переоцінка внеоборотних активів.

У додатковий капітал зараховується різниця між відновною (ринкової) вартістю основних засобів і їх первинною вартістю.

2)  Асигнування з бюджету на виробничий розвиток, тобто на приріст власних оборотних коштів і на збільшення основних засобів.

3)  Засоби, що направляються на поповнення власних оборотних коштів і т.д.

Зменшення додаткового капіталу відбувається рідко. Це трапляється з наступних причин:

1)  Зниження вартості основних засобів в результаті їх переоцінки.

2)  Покриття збитку від безвідплатної передачі майна підприємства іншим організаціям.

3)  Збільшення статутного капіталу за рішенням власників.

4)  Покриття збитку за звітний рік за відсутності резервного капіталу.

Як об'єкт обліку додатковий капітал виник відповідно до змін правил оцінки статей бухгалтерської звітності організацій для віддзеркалення інформаційних процесів.

Додатковий капітал - це частина власного капіталу, який може виникнути в процесі діяльності підприємства, але на відміну від статутного капіталу не розподіляються між власниками. Додатковий капітал відбиває зміни власного капіталу того, що відбувся без прямої участі співвласників. Додатковий капітал організації - це частина власного капіталу, яка виділена як об'єкт бухгалтерського обліку і показує загальну власність всіх учасників підприємства, а також є самостійним показником звітності.

У  ТОВ «АНТАЛ ПЛЮС» створення додаткового капіталу передбачене в Статуті. Розглянемо величину додаткового капіталу за аналізований період часу:

·          2005 рік -  34727   тис. грн.

·          2006 рік -   34727   тис. грн.

·          2007 рік -   35787    тис. грн.

У 2007 році величина додаткового капіталу збільшилася на 1060 тис. грн. Це відбулося із-за приєднання до додаткового капіталу фонду соціальної сфери.

В умовах ринкових відносин фінансова стійкість є необхідною умовою для нормального функціонування підприємства. У зв'язку з цим необхідне створення резервного капіталу, який утворюється відповідно до засновницьких документів і чинного законодавства на покриття можливих в майбутньому збитків, втрат.

Резервний капітал - це так зване запасне джерело, яке створюється як гарантія безперебійної роботи підприємства і дотримання інтересів третіх осіб. Наявність такого фінансового джерела додає останнім упевненість в погашенні підприємством своїх зобов'язань. Чим більший резервний капітал, тим більша сума збитків може бути компенсована і тим більшу свободу маневру одержує керівництво підприємства при подоланні збитків. Резервний капітал формується з відрахувань від чистого прибутку, мета його освіти - це гарантія інтересів власників і кредиторів.

Резервний капітал - це страховий капітал підприємства, призначений для відшкодування збитків від його господарської діяльності, а також для виплати доходів інвесторам і кредиторам у випадку, якщо на ці цілі не вистачає прибутку.

Засоби резервного капіталу є гарантією безперебійної роботи підприємства і дотримання інтересів третіх осіб. Наявність такого фінансового джерела додає останнім упевненість в погашенні підприємством своїх зобов'язань. Утворення резервного капіталу може носити обов'язковий і добровільний характер. У першому випадку він створюється відповідно до законодавства Росії, а в другому - відповідно до порядку, встановленого в засновницьких документах підприємства або відповідно до його облікової політики. В даний час створення резервного капіталу є обов'язковим тільки для АТ і виробничих кооперативів. Гранична величина резервного капіталу не може перевищувати тієї суми, яка визначена власниками і зафіксована в засновницьких документах. При цьому АТ, спільні підприємства, виробничі кооперативи повинні дотримуватися ще і мінімальної його межі. Мінімальний резервного капіталу АТ не може бути менше 5% від суми статутного капіталу. мінімальний розмір резервного капіталу спільного підприємства повинен бути рівний 25% від статутного капіталу, а у виробничих кооперативах не менше 10% від першого фонду.

ТОВ надавалося право зменшувати прибуток, оподаткування, на суму проведених відрахувань в резервний капітал до досягнення їм величини, обумовленої в засновницьких документах, але не більше 25% від статутного капіталу. При цьому відрахування до резервного фонду не можуть перевищувати 50% прибутку оподаткування за звітний період. Пізніше сума даної пільги стала відповідати вже мінімальній величині резервного капіталу. А потім дана пільга взагалі скасована. Джерелом резервного капіталу виступає тільки чистий прибуток. Резервний капітал повинен використовуватися на покриття балансового збитку підприємства за звітний рік, поповнення статутного (ськладочного) капіталу, якщо чисті активи менше покладеної суми, для виплати доходів і покриття недостач від спільної діяльності може бути використана частина резервного капіталу, що перевищує раніше льготіруємиє по податку на прибуток відповідно 15% і 25% від статутного капіталу або засобу резервного фонду, створеного спеціально на ці цілі.

Засоби резервного капіталу у виробничому кооперативі необхідні для покриття непередбачених збитків.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров