Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Неразрушающие методы контроля Ультразвуковая дефектоскопия отливок Методические указания к выполнению практических занятий по курсу «Метрология, стандартизация и сертификация» Специальность «Литейное производство черных и цветных металлов» (110400), специализации (110401) и (110403) (4)
(Методические материалы)

Значок файла Муфта включения с поворотной шпонкой кривошипного пресса: Метод. указ. / Сост. В.А. Воскресенский, СибГИУ. - Новокуз-нецк, 2004. - 4 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Материальный и тепловой баланс ваграночной плавки. Методические указания /Составители: Н. И. Таран, Н. И. Швидков. СибГИУ – Новокузнецк, 2004. – 30с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение конструкции и работы лабораторного прокатного стана дуо «200» :Метод. указ. / Сост.: В.А. Воскресенский, В.В. Почетуха: ГОУ ВПО «СибГИУ». - Новокузнецк, 2003. - 8 с (6)
(Методические материалы)

Значок файла Дипломное проектирование: Метод. указ. / Сост.: И.К.Коротких, А.А.Усольцев, А.И.Куценко: СибГИУ - Новокузнецк, 2004- 21 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла Влияние времени перемешивания смеси на ее прочность в сыром состоянии и газопроницаемость: метод. указ./ Сост.: Климов В.Я. – СибГИУ: Новокузнецк, 2004. – 8 с. (7)
(Методические материалы)

Значок файла Вероятностно-статистический анализ эксперимента: Метод. указ. / Сост.: О.Г. Приходько: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк. 2004. – 18 с., ил. (7)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

МОДЕЛЮВАННЯ ФОТОЕЛЕМЕНЕТУ НА ОСНОВІ МОНОКРИСТАЛIЧНОГО КРЕМНIЮ

 

ЗМІСТ

 

Вступ.........................................................................................................................6

1 ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД....................................................................................7

1.1 Фотоелектричні властивості p-n переходу……………………………7

 

1.2 Вольт-амперна характеристика ФЕП………………………………..10

 

2 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ФЕП.ТА  ІЇ РЕАЛІЗАЦІЯ У MATHCAD...... 19

2.1 Програмне середовище Mathcad…………………………………….......19

2.2 Метод чисельних розрахунків...................................................................20

2.3Позначення величин, що входять до блоку програми Matchcad............................................................................................................22

2.4 Реалізація математичної моделі...............................................................24

3.МОДЕЛЮВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ФЕП……………………………….36

3.1 Розрахунок струмів насичення …………………………….........................36

3.2 Розрахунок характеристик навантаження....................................................37

3.3. Розрахунок ККД фотоелементу……………………………………………39

3.4. Розрахунок спектральних характеристик ФЕП…………………………...40

4 Охорона праці.....................................................................................................42

Висновки…………………………………………………………………………45

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.........................................................................................46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

Дипломна робота:  46 стор., 12 рис.,15 джерел.

Об’єктом дослідження є фотоелектричні елементи на основі кремнію.

Метою роботи є  розробка математичної моделі ФЕП та її реалізація в математичному пакеті Matсhcad.

       Розроблена математична модель ФЕП на основі монокристалічного кремнію, яка дозволяє виконати розрахунок – концентрації та типу легуючої домішки, температури, довжини падаючого випромінювання та інших факторів.

На основі моделі виконано, розрахунок електрофізичних параметрів, структур та побудовані температурні залежності струмів насичення, ККД від концентрації легуючих домішок, характеристики навантаження  та спектральні  характеристики ФЕП.

Модель реалізовано в математичному пакеті Matсhcad.

 

ФЕП, Р-N ПЕРЕХІД, ФОТОСТРУМ, ЛЕГУЮЧА ДОМІШКА, ЧАС ЖИТТЯ НЕОСНОВНИХ ТА ОСНОВНИХ НОСІЇВ ЗАРЯДУ, ФОТОІОНІЗАЦІЯ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ВСТУП

 

Найбільш ефективними, з енергетичної точки зору, пристроями для перетворення сонячної енергії в електричну є напівпровідникові фотоелектричні перетворювачі (ФЕП), оскільки це прямий, одноступінчастий перехід енергії. У лабораторних умовах уже досягнуто КПД 40 %, а його збільшення до 50 % представляється цілком реальним.

Основним матеріалом для одержання сонячних елементів є кремній. Технологія одержання напівпровідникового кремнію й фотоелементів на його основі базується на методах, розроблених у мікроелектроніці - найбільш розвиненої промислової технології. Кремній, очевидно, взагалі один із самих вивчених матеріалів у природі, до того ж є другим по поширеності після кисню. Фотоелементи з монокристалічного кремнію сполучають перевагу використання дешевого напівпровідникового матеріалу з високими параметрами одержуваних на його основі приладів. Існує реальна перспектива зниження вартості кремнієвих фотоелектричних перетворювачів на один-два порядки при впровадженні нових автоматизованих методів виробництва, що дозволить зокрема, одержувати кремнієві стрічки, сонячні елементи великої площі й т.і.

Дана робота присвячена розробці математичної моделі ФЕП та обчисленню електрофізичних параметрів напівпровідникової структури таких як: час життя основних та неосновних носіїв заряду, ефективної густини станів в зоні провідності та  валентній зоні, концентрації основних та неосновних носіїв заряду,  а також дослідженню за допомогою вирахуваних електрофізичних параметрів залежностей току насичення, ККД від температури та концентрації легуючої домішки та спектральні характеристики ФЕП.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров