Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Управління конкурентоспроможністю організації

 

РЕФЕРАТ

 

Косенко Д.С. Управління конкурентоспроможністю організації

ДП «Імідж Холдинг», АК «Імідж Холдинг» АпС

Дипломна робота: 95 с., 17 табл., 15 рис., 43 джерел, 1 додаток.

Метою роботи є теоретичне обґрунтування і розробка організаційно - економічних методів управління міжнародною конкурентоспроможністю організації, направлених на підвищення стійкості функціонування     організації    ДП «Імідж Холдинг», АК «Імідж Холдинг» АпС в сучасних умовах ринкової конкуренції.

В умовах трансформаційної ринкової економіки, розширення ринкових відносин і посилення конкурентної боротьби вирішення питань об'єктивного визначення положення підприємства на ринку, визначення його конкурентних переваг і виявлення слабких сторін виробничої діяльності дозволить забезпечити високу міру підготовки і ухвалення управлінських рішень, направлених на підвищення стійкості підприємства в ринковому середовищі.

  В дипломній роботі були розроблені організаційно-економічні методи управління конкурентоспроможністю підприємства, які направлені на підвищення стійкості функціонування організації ДП „Імідж Холдинг”, АК „Імідж Холдинг” АпС в сучасних умовах ринкової конкуренції та надані рекомендації з підготовки і ухвалення управлінських рішень на основі кількісної оцінки, аналізу і прогнозування показників конкурентоспроможності підприємства.

КОНКУРЕНЦІЯ, УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНОЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, ОРГАНІЗАЦІЙНО -  ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ КCП.

 

 

 

 

ЗМІСТ

 

 

ВСТУП…………………………………………………………………………..…5

Розділ 1 ТЕОРЕТИКО- МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА………………….…8

1.1 Сутність міжнародної конкурентоспроможності  підприємства…8

1.2  Системи управління конкурентоспроможністю підприємства…20

1.3 Методика та інформаційна база дослідження………………………30

Висновки до розділу 1……………………………………………………….......40

Розділ 2 КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ ДП «Імідж Холдинг», АК «Імідж Холдинг» АпС...........................................................................................41

          2.1 Загальна характеристика ДП «Імідж Холдинг», АК «Імідж Холдинг» АпС……………………………………………………………………41

2.2 Аналіз конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності ДП «Імідж Холдинг», АК «Імідж Холдинг» АпС …………………………….49

2.3 Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ДП «Імідж Холдинг», АК «Імідж Холдинг» АпС …………………………………57

Висновки до розділу 2…………………………………………………………...61

Розділ 3. УдоскОналення системи управління конкурентоспроможністю ДП «Імідж Холдинг», АК «Імідж Холдинг» АпС ……..............................................................................................62

3.1 Розробка ОЕМ управління конкурентоспроможністю ДП «Імідж Холдинг», АК «Імідж Холдинг» АпС………………………………………….62

3.2 Прогнозування рівня конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності підприємства………………………………75

3.3 Підготовка та прийняття управлінських рішень із урахуванням методів оцінки й аналізу конкурентоспроможності  підприємства………….82

Висновки до розділу 3...........................................................................................89

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….. 90

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….....92

ДОДАТОК А

 

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров