Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Повноваження Міністерства фінансів України на першій та другій стадії бюджетного процесу

 

Бюджетний процес це регламентована нормами права діяльність, пов’язана із складанням, розглядом, затвердженням бюджетів, їх виконанням і контролем за їх виконанням, розглядом звітів про виконання бюджетів, що складають бюджетну систему України.

Бюджетний кодекс України визначає 4 стадії бюджетного процесу:

складання проектів бюджету;

розгляд та прийняття закону про Державний бюджет України та рішень про місцеві бюджети;

виконання бюджету та внесення в разі необхідності змін до закону про Державний бюджет, чи рішень про місцеві бюджети;

підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету та прийняття рішень щодо нього [2, ст. 19].

Стадії бюджетного процесу можна розділити на дві групи:

бюджетне планування (складання, розгляд, затвердження);

виконання бюджету.

Усі стадії бюджетного процесу засновуються на правових засадах, які повинні гарантувати чітке планування, дотримання бюджетної дисципліни і постійний контроль за виконанням усіх видів бюджетів. Згідно зі ст. 98 Конституції України контроль за використанням коштів Державного бюджету України від імені Верховної Ради здійснює Рахункова палата. У стадіях бюджетного процесу беруть участь усі державні й муніципальні органи, але вони вступають у бюджетну діяльність послідовно: органи виконавчої влади складають проект бюджету; затверджують закон або ухвалюють рішення про місцеві бюджети представницькі органи Верховна Рада України або відповідна місцева рада, а виконують бюджети всіх рівнів державні органи виконавчої влади та муніципальні органи.

Слід звернути увагу й на те, що на всіх стадіях бюджетного процесу враховується принцип спеціалізації показників бюджетів, який полягає в тому, що в основі складання і виконання бюджету лежить бюджетна класифікація [28, с. 144]. Бюджетну класифікацію, а також зміни до неї, відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України, затверджує Міністр фінансів України. Він інформує про це в обов’язковому порядку Верховну Раду України [2, ст. 8].

Бюджетна класифікація має такі складові частини:
 класифікація доходів бюджету;
 класифікація видатків (в тому числі кредитування за вирахуванням погашення) бюджету;
 класифікація фінансування бюджету;
 класифікація боргу.

Учасниками бюджетного процесу в Україні відповідно до Бюджетного кодексу є органи наділені бюджетними повноваженнями (правами, обов’язками і відповідальністю), бюджетні установи, інші отримувачі бюджетних коштів та кредитні організації, які здійснюють окремі операції з коштами бюджетів [2, ст. 20].

Порядок складання, використання і складання звіту про виконання державного бюджету України встановлено ст. ст. 32-52 Бюджетного кодексу України. Ст. ст. 75-80 кодексу регламентують складання, розгляд, ствердженні, виконання та звітність місцевих бюджетів.

Правове регулювання бюджетного процесу в Україні проводиться згідно з Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України “Про Рахункову палату України”.

Бюджетний процес від початку складання проекту бюджету і до затвердження звіту про виконання бюджету проходить під контролем Верховної Ради України і місцевих органів влади. Це дисциплінує всі органи управління, які виконують бюджети відповідних рівнів.

Складанню бюджету передує забезпечення відповідними даними бюджетів різних рівнів. Міністерство фінансів України доводить до органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів інструктивні листи про особливості складання розрахунків до проектів бюджетів на наступний бюджетний період.

Відповідно виконавчі органи Автономної Республіки Крим, областей у встановлений їх Радами строк доводять до місцевих рад нижчого рівня та їх виконавчих органів відповідні вказівки щодо розробки проекті бюджетів.

Практика роботи останніх років показала, що місцеві органи влади не можуть збалансувати свої доходи з нормативами мінімальних внесків через те, що їхня дохідна база дуже мала, тому вони потребують відрахувань від загальнодержавних доходів до місцевих бюджетів, – вони направляють до Кабінету Міністрів України розрахунки щодо обрахування нормативів відрахувань від доходів, розмірів дотацій, данні про зміни складу об’єктів, що підлягають бюджетному фінансуванню, мінімально необхідні видатки обчислюються за єдиними фінансовими нормами та нормативами, при цьому враховуються індекси інфляції та фінансові можливості держави.

Провідну роль у системі органів оперативного управління бюджетом відіграє Міністерство фінансів. Головними напрямами його діяльності є розроблення та реалізація фінансової політики держави, забезпечення бюджетного процесу, регулювання фінансового ринку й організація випуску державних цінних паперів, забезпечення міжнародних фінансових відносин держави, організація фінансових відносин у суспільстві, матеріальному виробництві, сфері послуг. У цій діяльності стрижневою основою є бюджет. З одного боку, всі напрями діяльності Міністерства фінансів так чи інакше відображаються в бюджеті, з іншого – саме через бюджет значною мірою реалізуються поставлені завдання та функції [95, с. 120].

Діяльність Міністерства фінансів регламентується спеціальним документом – „Положенням про Міністерство фінансів України”.

Повноваження Міністерства фінансів на різних стадіях бюджетного процесу містяться у Бюджетному кодексі України. Зокрема, Кодекс регламентує право Міністра фінансів України на за дорученням Кабінету Міністрів України здійснювати державні внутрішні та зовнішні запозичення у межах і на умовах, передбачених законом про Державний бюджет України.

Відповідно до Бюджетного кодексу Міністерство фінансів України до 20 березня за участю Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Рахункової палати здійснює публічне представлення звіту про виконання Державного бюджету України за попередній рік у розрізі економічної класифікації видатків. Інформація про час і місце публічного представлення публікується разом із звітом про виконання Державного бюджету України. [2, ст. 28] Більш детально бюджетні повноваження Міністерства фінансів, визначені Бюджетним кодексом України, будуть розглянуті у підрозділах цієї роботи щодо ролі і місця Міністерства фінансів у здійсненні бюджетного процесу на різних стадіях.

Згідно з „Положенням про Міністерство фінансів України” основними завданнями у бюджетній сфері, які покладено на Міністерство фінансів, є:

– розроблення основних напрямів державної фінансової політики;

– складання і забезпечення виконання Державного бюджету;

– концентрація фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах розвитку економіки, фінансового забезпечення державних гарантій щодо соціального захисту населення та створення державних фінансових резервів;

– розроблення нових і вдосконалення діючих форм фінансових відносин:

а) держави з іноземними державами та міжнародними фінансовими організаціями;

б) держави з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності на основі економічних методів управління, проведення гнучкої податкової політики, спрямованої на створення належних умов для розширення виробництва, здійснення заходів щодо розвитку і регулювання фінансового ринку;

– удосконалення фінансового механізму, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат шляхом широкого використання довгострокових фінансових норм і нормативів [95, с. 120].

Відповідно до цих завдань Міністерство фін

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров