Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств. Ефективність використання ресурсного потенціалу (4)
(Статьи)

Значок файла ПРОГРАММНЫЙ СЕМИНАР ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «РАБОТА С ФИЗИЧЕСКИМ ТЕЛОМ». (6)
(Статьи)

Значок файла Організація матеріально-технічного забезпечення (4)
(Рефераты)

Значок файла ПРОГРАММНОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЕ «НАВЫКИ РАБОТЫ СО ЗДОРОВЬЕМ» (12)
(Статьи)

Значок файла УРЗОВА Ю.А. МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ к изучению курса «ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА» по теме: «Психологическое обеспечение профессионального подбора» Для студентов дневного и заочного отделений факультета психологии (26)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации по выполнению дипломной работы для студентов специальности “Бухгалтерский учет, анализ и аудит” (34)
(Методические материалы)

Значок файла Методическое пособие для самостоятельной работы по теме семинара «Осознание ощущений и управление физическим телом – работа со здоровьем» (29)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Стан прихованого безробіття в Україні

 

Протягом останнього року, незважаючи на 39,3% зниження відпусток з ініціативи адміністрації і 12,7% зменшення чисельності працюючих за скороченим робочим днем (тижнем), фактично 11,3% зайнятих працювали менше 40 год. на тиждень (без урахування зайнятих в особистому підсобному господарстві та тимчасово відсутніх на роботі). У більшості цих випадків тривалість тижневого робочого часу взагалі не було встановлено.

З числа опитаних, тільки кожний одинадцятий, працюючий у скороченому режимі, повідомив що не бажав мати роботу з повним робочим днем і кожний сімнадцятий мав такий графік роботи за станом здоров'я або у зв'язку з сімейними обставинами.

Більше половини працівників були переведені на умови неповного робочого дня (тижня) за ініціативою адміністрації, а понад чверть – працювали в такому режимі через те, що не змогли знайти роботу з повним робочим днем (тижнем).

Взагалі поширення неповної зайнятості є ознакою гнучкості ринку праці і спостерігається у сучасному світі далеко не тільки за умов економічної кризи – воно є, скоріше, віддзеркаленням обраної конкретним суспільством соціально-економічної моделі [6].

Але в Україні воно є наслідком передусім низького рівня завантаженості виробничих потужностей, недостатності сфери докладання праці. Про це свідчить, зокрема, і помітне скорочення масштабів неповної зайнятості після подолання економічної кризи.

Порівняно з 1999 р. питома вага працівників, переведених на скорочений графік роботи в загальній кількості працюючих знизилася на 31%, цей процес тривав і в 2007 p., де їхня частка становила 11,3%.

Втрати робочого часу через неоплачувані відпустки та зайнятість неповний робочий день (тиждень) з ініціативи адміністрації в розрахунку на одного штатного працівника становлять 2,3% фонду робочого часу за 2007 рік.

В Українi вимушена неповна зайнятiсть поки що не регламентована законом, i тому об’єктивно та неминуче це призводить до порушення мiжнародних норм.

Так, у Законi України «Про зайнятiсть населення» працюючих в умовах повного i неповного робочого часу вiднесено до однiєї категорiї зайнятого населення.

У Законi вiдсутнє поняття «часткове безробiття». Тобто вiдсутнi законодавчi норми, що визнають безробiтними або такими, що потребують соцiального захисту, працiвникiв, якi фактично є безробiтними, але в той же час перебувають у трудових вiдносинах зі своїми пiдприємствами.

Урегулювання цiєї проблеми вимагає: внесення вiдповiдних змiн до нацiонального законодавства, встановлення нормативу робочого часу i законодавче визнання категорiї частково безробiтного вiдповiдно до мiжнародних норм; подання державою та пiдприємствами допомоги частково безробiтним; запровадження страхування на випадок часткового безробiття.

Вибiрковi соцiологiчнi обстеження чисельностi та складу незайнятого працездатного населення, прихованого безробiття на пiдприємствах показують, що в сферi нерегламентованої зайнятостi основнi доходи одержує не менше третини працездатного населення. З них близько половини офiцiйно не мають роботи, а iншi беруть участь у нiй на засадах вторинної зайнятостi.

Частка осiб, якi мають додатковi заробiтки та активно їх шукають, вiдносно стабiльна i становить 3035 % працюючих.

Добровiльною називається неповна зайнятiсть, зумовлена соцiальними причинами: необхiднiстю пiдвищення квалiфiкацiї, набуттям професiї, станом здоров’я, вихованням дiтей, необхiднiстю змiни професiї та iншими соцiальними потребами.

Нормативно встановленого порогу тривалостi робочого тижня, вiд якого роблять вiдлiк при визначеннi неповної зайнятостi, в бiльшостi розвинених країн немає.

У деяких країнах зайнятiсть вважається неповною, якщо тривалість робочого часу менша від нормативної. В iнших країнах встановлено точну тривалiсть робочого часу, нижче якого починається неповна зайнятiсть. У деяких країнах неповнiстю зайнятими вважаються тi, хто сам заявив, що працює неповний робочий час.

Неповна зайнятiсть має двi суттєвi ознаки: по-перше, зайнятiсть може стосуватися лише осiб найманої працi, по-друге, неповнiстю зайнятими вважаються особи, якi регулярно, постiйно зайнятi протягом певної кiлькостi годин, рiдше – кожного мiсяця.

Саме тому до неповнiстю зайнятих не належать тимчасовi, сезоннi та випадковi працiвники, хоча тривалість їхнього робочого часу, як правило, менша від нормативної. Тому такi працiвники, якщо тривалiсть робочого перiоду нижча від нормативної, належать до неповнiстю зайнятих.

ДО ТЕОРІЇ, В ЦЬОМУ. РОЗДІЛІ АНАЛІЗ

Зменшення працедавцями тривалості робочого дня або тижня, відправку працівників в неоплачувані відпустки є дуже серйозною проблемою.

Для прикладу слід зазначити, що співробітник однієї з будівельних компаній Києва на умовах анонімності розповів, що в кінці 2008 р. його фірма відправила 90% персоналу в безоплатні відпустки до кінця лютого, а потім продовжила їх до кінця березня.

? Він запевняє, що через відсутність попиту на житло, що зводиться, така ситуація спостерігається практично у всіх будівельно-девелоперських компаніях.

„Першими під приховане скорочення потрапляють відділи піару і маркетингу, працівники яких, не отримуючи зарплати, починають шукати роботу, а коли находять її – звільняються. У більшості столичних будфірм людей переклали на двогодинний робочий день або відправили до неоплачуваних відпусток, а повну ставку отримують тільки гендиректор, бухгалтер і юрист” – відзначив він. ХТО?

УЗАГАЛЬНИТИ НЕ НАУКОВИЙ СТИЛЬ

Дію подібних заходів випробували на собі близько 100 тис. киян, що працюють переважно в будівельній, промисловій і торговій галузях. Спочатку ці люди втрачають до 40% своїх доходів, а у разі подальшого погіршення економічної ситуації є першими кандидатами на звільнення.

Що стосується зниження доходів, тільки близько 15% столичних компаній провели адекватну індексацію зарплат своїх працівників і навіть підвищили їх в доларовому еквіваленті. Більшість же працедавців продовжують платити своїм співробітникам зарплату по курсу 5,0, а частину підприємств скоротили фонд оплати праці, урізавши бонуси, доплати і премії.

Подолати приховане безробіття чиновники мають намір за допомогою прийнятого парламентом в грудні Закону "Про внесення змін до деяких законів України відносно зменшення впливу світової економічної кризи на сферу зайнятості населення".

Нові законодавчі зміни, що набули чинності з 13 січня, припускають, що підприємство, що знаходиться в умовах тимчасового простою, зможе протягом шести місяців отримувати гроші з Фонду соціального страхування на випадок безробіття для виплати зарплат своїм працівникам.

Складність в тому, що наказ Міністерства праці, який прописує процедуру отримання таких дотацій, набув чинності тільки 16 березня. А щоб визначити, які компанії зможуть скористатися цією допомогою, потрібний час.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров