Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Міграція радіонуклідів в системі ґрунт – рослина

 

Надходження радіонуклідів з ґрунту в рослини залежить від багатьох факторів. Серед них фізико-хімічні властивості радіонуклідів, агрохімічні властивості ґрунту, біологічні властивості рослин, технологія вирощування культур, особливості погодних умов року та інші.

Вплив властивостей ґрунту на накопичення найбільш значущих радіонуклідів у рослинах було вивчено В.М. Клечковським, І.В.Гулякіним, К.В. Юдінцевою, Р.М. Алексахіним [14]. У цілому поведінка радіонуклідів в ґрунті підлягає основним закономірностям, характерним для макро- та мікроелементів. Разом з тим В.М. Клечковський відмічав, що вона відрізняється певною специфічністю, тому що вони знаходяться в ґрунті у вкрай низьких концентраціях. А головне – більшість радіонуклідів, зокрема ізотопи стронцію, цезію, плутонію, америцію як хімічні елементи не впливають на певні фізіолого-біохімічні процеси, як, наприклад, мікроелементи цинк, кобальт, мідь, марганець та інші.

Порівняння накопичення радіонуклідів рослинами із водного розчину та з ґрунту показало, що внаслідок сорбції ґрунтом змінюється як накопичення радіонуклідів рослинами, так і послідовність за ступенем їх поглинання. Радіонукліди в системі “водний розчин-рослина” утворюють ряд:137Сs > 90Sr> 144Се > 131I . При вирощуванні на ґрунті перехід 90Sr зменшується в середньому у 20 разів, а 137Сs - 100-1000 разів. Змінюється і послідовність в ряду: 90Sr > 131I > 140Ва > 137Сs > 239Pu [41].

Поведінка радіонуклідів в ланці ґрунт-рослина переважно аналогічна поведінці їх стабільних аналогів. Надходження радіонуклідів в рослини відбувається інтенсивніше із супіщаних та піщаних ґрунтів, ніж з ґрунтів важкого механічного складу. Механічні мулисті фракції чорнозему більш сильно знижують надходження 137Сs в рослини у порівнянні з фракцією мулу з дерново-підзолистого ґрунту, що можна пояснити їх різним мінералогічним складом [38].

У загальному вигляді вплив ґрунту виявляється у зниженні біологічної доступності радіонуклідів у ряду збільшення вмісту обмінних катіонів, органічної речовини, мулистих частинок, мінералів монтморилонітової групи, ємності поглинання. Накопичення радіонуклідів рослинами з ґрунту в залежності від його властивостей змінюється в 10-20 разів, а для деяких нуклідів - до 100-200 разів [33].

У вивченні поведінки радіонуклідів в системі ґрунт-рослина значна увага приділяється вивченню залежності між концентраціями радіоактивних речовин в ґрунті та рослинах. Більшість авторів схиляються до лінійного характеру цього закону.

Вперше лінійну залежність накопичення радіонуклідів рослинами від їх вмісту в ґрунті було встановлено В.М. Клечковським та його співробітниками в 1956 р. у вегетаційних дослідах [21]. Досліди такого ж напрямку продовжували І.В. Гулякін та К.В. Юдінцева і довели, що надходження радіонуклідів в рослини лінійно збільшується із збільшенням їх концентрації в ґрунті, але до певної межі [13]. Пізніше цими ж авторами відмічено, що в міру збільшення дози стабільного ізотопу цезію, внесеного в ґрунти різного механічного складу з постійним вмістом 137Сs, поглинання радіоцезію рослинами збільшується прямо пропорційно, при чому для піщаних ґрунтів цей процес більш інтенсивний. Лінійність накопичення 90Sr сільськогосподарськими культурами відмічалась І.Ф. Зубарєвою та співавторами [17].

Лінійному характеру залежності накопичення 137Сs рослинами від рівня забрудненості ґрунту присвячено ряд робіт Б.С. Прістера. [42] Деякі автори заперечують лінійність залежності концентрації цезію в рослинах від концентрації 137Сs в ґрунті, хоча і відзначають, що для побудови достовірної залежності необхідні розбіжності в щільності забруднення на декілька порядків.

Роль кислотності ґрунту у накопиченні радіонуклідів рослинами відмічено в багатьох роботах [36]. Доступність радіонуклідів збільшується в кислому середовищі, що пов'язано із зміною їх хімічної форми.

Необхідно відмітити вплив процесу “старіння” 137Cs на його біологічну рухомість. У роботі [7] показано, що якщо прийняти накопичення цезію в рослинах в перший рік за 100%, то на другий і третій роки засвоєння радіонукліду рослинами складатиме 30 і 20%, відповідно. Про зміну доступності цезію рослинам в залежності від часу його контакту з ґрунтом повідомляється і в інших роботах.

На біологічну рухомість 90Sr і 137Cs здійснюють вплив агрометеорологічні фактори. Встановлено, що накопичення 137Cs в рослинах знаходиться в оберненій залежності від кількості опадів за вегетаційний період і від запасів вологи в метровому шарі ґрунту. У залежності від конкретних погодних умов року коефіцієнти переходу можуть коливатись до 3 разів [10].

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров