Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Можливі взаємодії між мікроелементами та радіонуклідами

 

На теперішній час досить добре вивчені взаємодії між макроелементами, гірше – між мікроелементами. В останні роки з’явилося чимало даних про взаємодії між макроелементами та радіонуклідами, точніше про вже згадані взаємодії між калієм, кальцієм і фосфором з одного боку та цезієм і стронцієм з іншого. Але зовсім немає відомостей про взаємодії між мікроелементами та радіонуклідами, знову ж таки, точніше між мікроелементами та цезієм і стронцієм.

Роль мінеральних елементів, в тому числі і мікроелементів, як постачальників поживних речовин рослин, в умовах радіонуклідного забруднення не змінюється, але вони можуть набувати нових функцій, які визначаються їх фізичними, хімічними та біологічними властивостями. Саме тому вивчення можливих взаємодій між окремими елементами відкриває широкі можливості щодо регуляції надходження і транспорту їх в організм. В особливості це стосується автотрофних організмів – рослин, для яких мінеральне живлення є основним джерелом забезпечення життєдіяльності.

Сабінін [32] розглядав такі типи взаємодії компонентів суміші:

1. Адитивну, за яку дія компонентів дорівнює загальній сумі ефектів кожного компоненту;

2. Синергічну, коли один з компонентів посилює дію іншого, в результаті чого фізіологічний ефект їх суміші перевищує суму ефектів;

3. Антагоністичну, при котрій ефект дії виявляється меншим, ніж дія кожного з компонентів окремо і ніж сумарна дія.

На думку А. Валланце та В. Беррі [45] адитивність свідчить про відсутність взаємодії між елементами. Антагоністичний ефект має місце у випадках, коли один з елементів знижує концентрацію іншого чи конкурує з ним за місця поглинання, але не здатен замінити його у фізіологічних процесах. Синергічний ефект спостерігається тоді, коли один з елементів може частково замінити інший у деяких функціях (про повну заміну не може й бути мови). Автори вважають синергічну взаємодію найменш імовірною, так як вона може виникати тільки у випадках, коли елемент є поліфункціональним і може здійснювати деякі функції разом з іншими елементами.

На цій основі в залежності від умов, що включають в першу чергу такі показники, як ступінь радіонуклідного забруднення, склад радіонуклідів, гранулометричній склад ґрунту, його агрохімічні властивості та деяких інших показників, можуть бути застосовані три основні стратегії зменшення ступеню надходження радіонуклідів в рослини, ні в якому разі не альтернативні, а навіть доповнюючи одна одну:

1. Створення конкурентної ситуації для надходження радіонуклідів на основі антагоністичних взаємодій їх та елементів мінерального живлення;

2. Посилення надходження в рослини елементів живлення антагоністів радіонуклідів, засноване на синергізмі між окремими елементами;

3. Зв’язування (комплексоутворення) радіонуклідів в ґрунті за допомогою елементів мінерального живлення.

Створення конкурентної ситуації між елементами мінерального живлення та радіонуклідами базується  на взаємодії іонів елементів з хімічними властивостями достатньо близькими для того, щоб конкурувати  при поглинанні, транспорті, метаболізмі. При цьому конкуренція буде більш значимою для елементів та радіонуклідів зі схожими розмірами іонних радіусів, зарядом, геометрією координаційної та електронної конфігурації. Підбір антагоністів можна здійснювати не тільки в межах однієї групи періодичної системи, але й серед елементів інших, як правило сусідніх, груп, серед елементів перемінних валентностей.

Так, можна очікувати, що антагоністами цезію будуть не тільки калій, натрій, літій, мідь, рубідій (із зрозумілих причин не називається срібло і золото, котрі теж знаходяться у першій групі), але й такі елементи, як молібден, марганець, алюміній, бор, залізо, кобальт; стронцію – не тільки кальцій, магній, барій, цинк, але й бор, алюміній, берилій, кобальт, мідь, марганець, залізо.

Посилення надходження  в рослини елементів живлення - антагоністів радіонуклідів передбачає активацію потоків одних з основних макроелементів - калію і кальцію, котрі є відомими конкурентами відповідно цезію і стронцію, а також фосфору, котрий може зв’язувати стронцій, утворюючи з ним нерозчинні фосфати. Можна очікувати що посилення надходження цих елементів буде блокувати надходження радіонуклідів.

Механізм дії мікроелементів з одного боку може бути зумовлений їх антагоністичною взаємодією з радіонуклідами, а з іншого – синергестичною взаємодією з макроелемнтами-антагоністами радіонуклідів і посиленням надходження останніх в рослини чи організм тварин з одночасним блокуванням  надходження радіонуклідів. Так, літій з одного боку проявляє антагонізм по відношенню до стронцію і цезію, а з іншого – синергізм до калію і кальцію; мідь – антагонізм до цезію і синергізм не тільки до калію і кальцію, а й до фосфору; цинк – антагонізм до стронцію і синергізм до тих же калію, кальцію і фосфору.

Необхідно враховувати комплексоутворюючу здатність при вивченні взаємодій між елементами мінерального живлення з одного боку, та важких металів або радіонуклідів з іншого, так як вона може приводити до їх зв’язування між собою, утворенню високостійких халатних комплексів та переходу у практично недоступний для рослин нерозчинний стан.

Важко переоцінити прикладне значення робіт з вивчення взаємодій між елементами. Вони відкривають перспективи щодо спрямованої регуляції надходження в рослини макроелементів за допомогою мікроелементів, часткової заміни одних елементів іншими в умовах дефіциту в ґрунті, інгібування надходження важких металів як в рослини, так і у тваринний організм.

Особливого значення набуває це питання у проблемі регуляції накопичення радіонуклідів сільськогосподарськими рослинами та їх надходження в організм сільськогосподарських тварин на забруднених внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС угіддях. За допомогою створення конкурентної ситуації, заснованій на введенні у середовище елементів з подібними властивостями, можна у декілька разів зменшити їх перехід у рослини. Враховуючи здатність деяких елементів до комплексоутворення, можна також індукувати включення радіонуклідів у сполуки, у складі яких вони не можуть надійти у рослини. Зменшуючи таким чином вміст радіонуклідів в продукції рослинництва і, відповідно, кормовиробництва, можна суттєво знизити їх кількість і в продукції тваринництва – основне джерело утворення дози внутрішнього опромінення людини у теперішній час.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров