Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к практическии занятиям по дисциплине ФИЗИКА Часть 5 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 43 Определение ширины запирающего слоя p-n-перехода и концентрации примеси в области лавинного пробоя (1)
(Методические материалы)

Значок файла ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 43 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШИРИНЫ ЗАПИРАЮЩЕГО СЛОЯ p-n-ПЕРЕХОДА И КОНЦЕНТРАЦИИ ПРИМЕСИ В ОБЛАСТИ ЛАВИННОГО ПРОБОЯ (2)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 32 Определение длины световой волны с помощью дифракционной решетки (2)
(Методические материалы)

Значок файла Лабораторная работа № 52 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ И ИОНИЗАЦИИ АТОМОВ ГАЗА (2)
(Методические материалы)

Значок файла ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 46 ИССЛЕДОВАНИЕ ЯВЛЕНИЯ ГИСТЕРЕЗИСА С ПОМОЩЬЮ ОСЦИЛЛОГРАФА (2)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование электрических характеристик полупроводника с помощью эффекта Холла (2)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Методичні підходом до визначення ефективності управління структурою власного капіталу. Ефект фінансового важеля

 

Методичний підход до визначення ефективності управління підприємства здійснюється по наступним основних етапах.

1. Аналіз формування власних фінансових ресурсів підприємства в попередньому періоді. Метою такого аналізу є виявлення потенціалу формування власних фінансових ресурсів і його відповідності темпам розвитку підприємства [12, с.206].

На першому етапі аналізу вивчаються загальний обсяг формування власних фінансових ресурсів, відповідність темпів приросту власного капіталу темпам приросту активів і обсягу реалізованої продукції підприємства, динаміка питомої ваги власних ресурсів у загальному обсязі формування фінансових ресурсів у передплановому періоді.

На другому етапі аналізу розглядаються джерела формування власних фінансових ресурсів. У першу чергу вивчається співвідношення зовнішніх і внутрішніх джерел формування власних фінансових ресурсів, а також вартість залучення власного капіталу за рахунок різних джерел.

На третьому етапі аналізу оцінюється достатність власних фінансових ресурсів, сформованих на підприємстві в передплановому періоді.

2.   Визначення загальної потреби у власних  фінансових ресурсах.  Ця потреба визначається по наступній формулі:

ПВФР = (ПК * УСК) / 100 - СКН + ПР,                                                                            (1.1)

де ПВФР - загальна потреба у власних фінансових ресурсах підприємства в планованому періоді;

ПК - загальна потреба в капіталі на кінець планового періоду;

УСК - планована питома вага власного капіталу в загальній його сумі;

СКН - сума власного капіталу на початок планованого періоду;

ПР - сума прибутку направляється на споживання в плановому періоді.

Розрахована загальна потреба охоплює необхідну суму власних фінансових ресурсів формованих як за рахунок внутрішніх, так і за рахунок зовнішніх джерел.

3.     Оцінка вартості залучення власного капіталу з різних джерел. Така оцінка проводиться в розрізі основних елементів власного капіталу формованого за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел. Результати такої оцінки є основою розробки управлінських рішень щодо вибору альтернативних джерел формування власних фінансових ресурсів, що забезпечують приріст власного капіталу підприємства.

4.     Забезпечення максимального обсягу залучення власних фінансових ресурсів за рахунок внутрішніх джерел. До того, як звертатися до зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів, повинні бути реалізовані всі можливості їхнього формування за рахунок внутрішніх джерел. Тому що рівними планованими внутрішніми джерелами формування власних фінансових ресурсів підприємства є сума чистого прибутку й амортизаційному відрахуванні, то в першу чергу випливає в процесі планування цих показників передбачити можливості їхнього росту за рахунок різних резервів.

5.  Забезпечення необхідного обсягу залучення власних фінансових ресурсів із зовнішніх джерел. Обсяг залучення власних фінансових ресурсів із зовнішніх джерел покликаний забезпечити ту їхню частину, що не удалося сформувати за рахунок внутрішніх джерел фінансування. Якщо сума приваблюваних за рахунок внутрішніх джерел власних фінансових ресурсів цілком забезпечує загальну потребу в них у плановому періоді, то в залученні цих ресурсів за рахунок зовнішніх джерел немає необхідності.

Потреба в залученні власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел пропонує розраховувати по наступній формулі:

СФРвнеш = Псфр-СФРвнут                                                                                                                              (1.2)

де СФРвнеш - потреба в залученні власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел;

Псфр - загальна потреба у власних фінансових ресурсах підприємства в планованому періоді;

СФРвнут - сума власних фінансових ресурсів планованих до залучення за рахунок внутрішніх джерел.

Забезпечення задоволення потреби у власних фінансових ресурсах за рахунок зовнішніх джерел планується за залучення додаткового пайового капіталу, додаткової емісії чи акцій за рахунок інших джерел.

6.  Оптимізація співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел формування власних фінансових ресурсів. Процес цієї оптимізації ґрунтується на наступних критеріях:

-  забезпеченні мінімальної сукупної вартості залучення власних фінансових ресурсів. Якщо вартість залучення власних фінансових ресурсів за рахунок зовнішніх джерел істотно перевищує плановану вартість залучення позикових засобів, то від такого формування власних ресурсів варто відмовитися;

-   забезпеченні збереження управління підприємством первісними його засновниками. Ріст додаткового пайового чи акціонерного капіталу за рахунок сторонніх інвесторів може привести до втрати такої керованості.

Ефективність розробленої політики формування власних фінансових ресурсів оцінюється за допомогою коефіцієнта самофінансування розвитку підприємства в  майбутньому періоді. Його рівень повинний відповідати поставленої мети. [8, с.91]

Коефіцієнт самофінансування розвитку підприємства розраховується по наступній формулі:

Ксф = СФР/(Л А + ПП),                                                                                                (1.3)

де Ксф - коефіцієнт самофінансування майбутнього розвитку підприємства;

СФР - планований обсяг формування власних фінансових ресурсів;

ЛА - планований приріст активів підприємства;

ПП - планований обсяг споживання чистого прибутку.

Успішна реалізація розробленої політики формування власних фінансових ресурсів зв'язана з рішенням наступних основних задач:

-       

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров