Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Складові системи розвитку персоналу

 

Створення ефективної системи розвитку персоналу організації на тривалий період є важливим компонентом стратегічного плану розвитку безпосередньо колективу організації та кожного окремого її працівника.

Система розвитку персоналу в сучасній організації включає:

-    професійне навчання;

-    планування та розвиток кар'єри;

-    створення та ведення кадрового резерву [14, c.207].

Розглянемо детальніше складові системи розвитку персоналу.

Професійний розвиток персоналу організації являє собою елемент планування, організації та реалізації кар’єри працівників з метою підготовки їх до виконання нових практичних функцій, обіймання нових посад, розв’язання нових завдань шляхом розвитку їх професійної компетенції [14, c.207].

Сучасна діяльність в організації вимагає від фахівців принципово нового мислення, підходів та підвищеної персональної відповідальності кожного за досягнуті професійні результати, що суттєво впливає на існуючу структуру професійного розвитку кадрів підприємства і вимагає обов’язкового їх професійно-інноваційного розвитку та професійного саморозвитку.

Професійний розвиток – це процес підготування співробітників до виконання нових виробничих функцій, отримання нових посад, вирішення нових питань [62, c.425].

Основними напрямками професійного навчання та підвищення кваліфікаціє є:

Первинне навчання відповідно до завдань підприємства та специфіки роботи.

Навчання для ліквідації розриву між вимогами посади та якостями працівника.

Навчання для підвищення кваліфікації.

Навчання для роботи за новими напрямками розвитку організації.

Навчання для засвоєння нових прийомів та заходів виконання трудових операцій.

Підготовка нових працівників – первинне профессійне навчання та економічне навчання осіб, що були прийняті на підприємство та раніше не працювали.

Перепідготовка організується з метою засвоєння вивільненими працівниками нових професій, якщо по своїм професіям вони вже не можуть працювати.

Навчання робітників іншим (суміжним) професіям з початковим рівнем кваліфікацій більш високим з метою розширення професійної майстерності, підготовки до роботи в нових умовах

Підвищення кваліфікації – це навчання після отримання працівником загальної освіти, спрямоване на послідовну підтримку та вдосконалення їх професійних та економічних знань та навиків.

Існують такі форми підвищення кваліфікації [52, c.426]:

Внутрішня (в межах організації, на робочому місці чи за її межами) та зовнішня (в навчальних закладах, спеціальних центрах).

Організаційна та неорганізаційна (самонавчання).

Професійна чи проблемно-орієнтована (за вимогою), що спрямована на відпрацювання необхідної організаційної поведінки.

Побудована на стандартних чи спеціальних (загальних, конкретних) програмах.

Форма кваліфікації, що призначається для конкретних цільових груп (керівників чи спеціалістів), або для всього персоналу.

Сучасні програми з підвищення кваліфікації мають на меті навчити працівника самостійно мислити, вирішувати комплексні питання, застосовувати підприємницький підхід до вирішення питань, до справи, працювати в команді. Вони дають знання, що виходять за межі посади та викликають бажання вчитися надалі.

Планування кар’єри в організації

Кар'єра - це результат усвідомленої позиції і поведінки людини у сфері трудової діяльності, пов'язаний з посадовим або професійним розвитком [88, c.17].

Інтерес до організації управління кар'єрою на підприємстві в умовах ринкових відносин має два джерела –  індивідуальне й управлінське. Перше пов'язане з актуалізацією потреби людини у  забезпеченні  власної безпеки та благополуччя  в умовах стохастичного середовища, друге – зі зростанням значення повного використання обмежених ресурсів, у тому числі кадрового й інтелектуального потенціалу працівників.

Об'єктом управління при організації управління кар'єрою на підприємстві є виявлення потреб, мотивів, інтересів і життєвих цілей індивіда, які є підґрунтям побудови кар'єри, і вплив на них з метою організації розвитку кар'єри відповідно до інтересів підприємства.

Задоволеність чи незадоволеність кар'єрою та роботою на підприємстві визначається сукупною дією чотирьох основних мотиваційних блоків: сприйняттям і оцінкою змісту роботи; стосунками  між працівниками у процесі кар'єрної реалізації; величиною матеріальної винагороди; доцільністю кар'єрних зусиль і виробничої діяльності.

Впливаючи на той чи інший мотиваційний блок, підприємство може корегувати ставлення персоналу до кар'єри та роботи. При задовільній кар'єрній мотивації працівники виконують той мінімум, що прийнятний для керівництва. На рівні відмінної кар'єрної мотивації робота на підприємстві стає частиною життя і дозволяє людині задовольнити повний спектр кар'єрних потреб, що покращує її ставлення до підприємства. Якщо в першому випадку формується незадоволеність кар'єрою та роботою на підприємстві, то в другому – навпаки.

У кар'єрних відносинах відбувається трансформація, про що свідчать зміни уявлень про кар'єру і її значимість для індивіда. Якщо на перших етапах формування та розвитку суспільства її головне призначення полягає в забезпеченні соціальної безпеки та стабільності, то сьогодні, як показують результати соціологічного дослідження, на перше місце виходить потреба забезпечення можливості самовираження за допомогою кар'єри.

Між тим кар'єра для персоналу підприємств – це цілеспрямована діяльність, вона не займає значного місця в системі цінностей особистості. В той же час, збільшується значення горизонтального та доцентрового напрямку в кар'єрному зростанні (більшість сприймає кар'єру як можливість самовираження, натомість, посадове зростання, яке традиційно пов'язувалося з успішною кар'єрою, вибрали тільки 11% респондентів)  

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров