Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Потенційні можливості більш ефективного регулювання торговельних відносин України і країн ЄС

 

Підвищення ефективності діяльності України на ринку ЄС виходить далеко за межі сугубо комерційної утилітарності. Це важливий компонент загальної стратегії інтеграції країни в ЄС і в той же час - індикатор, що дозволяє оцінювати результативність внутрішніх економічних реформ в Україні і її євроінтеграційного курсу.

Присутність України на ринках ЄС регулюється як загальними для всіх країн елементами торговельного режиму, так і численними вибірковими регуляторами, застосовуваними до країн з неринковою економікою або країнам - не членам СОТ, до яких дотепер відноситься Україна.

Нинішні відносини між Україною і ЄС регулюються насамперед Угодою про партнерство й співробітництво (УПС), що набуло чинності 1 березня 1998 року строком на 10 років. Цей документ затверджує пріоритети ринкових відносин в економічній, торговельній і іншій сферах взаємодії між країнами. У той же час положення Угоди досить декларативні й не містять яких-небудь конкретних планів і механізмів. Тому важливим доповненням до нього став План дій Україна — ЄС [[1]], прийнятий в 2005 році в рамках впровадження нової Програми сусідства ЄС [[2]].

У цілому ринок ЄС має досить ліберальний торговельний режим, що характеризується невисоким рівнем середнього імпортного тарифу (близько 4 %) і чималою часткою (близько 1/4) імпорту без стягнення мита, що підсилюється дією Генеральної системи преференцій (ГСП), якими може (хоч і обмежено) користуватися Україна. Сьогодні Україна користується загальним режимом, що передбачений ГСП. Преференції, що отримує Україна в рамках ГСП, поступово розширюються. Наприклад, раніше Україна не володіла преференційним доступом для рибопродуктів, зерна, насіння, фруктів и овочів, а також для добрив, тобто товарів, які становлять значну частку експорту країни в ЄС [[3]].

У той же час в окремих галузях, що представляють інтерес для українських експортерів (сільське господарство, металургійна промисловість), застосовуються протекціоністські міри. Зокрема, у галузі сільського господарства спостерігається значна частка так званих пікових (тобто вище 15%) тарифів, що іноді досягають 75-процентної оцінки. Відносно України діють кількісні обмеження імпорту деяких сталеливарних виробів.

Важливою тенденцією є й загальне посилення в ЄС значення нетарифного регулювання (особливо технічного).

Безумовно, за останні роки відбувалися певні позитивні зрушення в аспекті присутності України на ринку Євросоюзу.

Україна є індустріальною державою і потенційним експортером сільськогосподарської продукції на світовий ринок, отже питання визнання її як рівноправного партнера виглядає дуже актуальним.

Сучасний стан розвитку експортного виробництва такий, що не відповідає не тільки експортному потенціалу країни, але й господарсько-технологічній структурі, галузевому розподілу і рівню кадрового корпусу. За 2006 р. експорт товарів склав 38367,7 млн. дол. США, імпорт – 45034,5 млн. дол. США. Порівняно з відповідним періодом минулого року експорт збільшився на 12,1 %,      імпорт – на 24,6 %. Від’ємне сальдо становило 6666,8 млн. дол. (у 2005р. –     1907,9 млн. дол.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту складав 0,85 проти 0,95 у 2005 р. [[4]].

 Як свідчать дані офіційного звіту [[5]], експорт українських товарів має значну сировинну спрямованість. Маючи потужний науковий потенціал майже відсутній експорт високотехнологічної продукції наукомісткого виробництва.

Територіальне розміщення потужностей, які забезпечують експорт є вкрай нераціональним, тому що більш 50 % експорту України приходиться на Донецьку, Луганську, Дніпропетровську і Запорізьку області [[6]] (Додаток 1).

У загальному для торгівлі України із країнами ЄС характерно негативне сальдо (див. табл. 3.6), що обумовлено негативним значенням товарної складової, оскільки експорт послуг у ЄС перевищував їхній імпорт.

Таблиця 3.6

Звітний зовнішньоторговельний баланс  [[7]]

(млн.доларів США)

Показник

Експорт FOB

Імпорт CIF

Сальдо

2005

2006

2005

2006

2005

2006

Усього (товари і послуги)

40363,1

45873,2

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров