Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Нечесов В.В. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 4. Чрезвычайные си-туации. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Гурковская Е.А. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 3. Основы про-мышленной экологии. Часть 2. Защита почв от промышленных отходов. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла Мартынова А.П. Безопасность жизнедеятельности. Раздел 1. Гигиена труда. Учебно-практическое пособие – М., МГУТУ, 2004 (4)
(Методические материалы)

Значок файла Безопасность жизнедеятельности. Рабочая программа, темы контрольных ра-бот и методические указания по их выполнению. – М., МГТА, 2004 (5)
(Методические материалы)

Значок файла  Налетова И.А.,Никифоров-Никишин Д.Л. Анализ и диагностика финансовой и хохяйственной деятельности предприятия Учебно-практическое пособие. – М., МГУТУ, 2004 (6)
(Методические материалы)

Значок файла Минаева Е.В., Маламуд Д.Б., Юткина О.В. Антикризисное управление. Учебно-практическое пособие. – М.,МГУТУ, 2004. – 54 с (5)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование взаимосвязи отдельных компонентов мелодии и вызываемых ими эмоциональных состояний (18)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Основи побудови бухгалтерського обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

 

У виробничій діяльності підприємства використовуються засоби праці відносно невисокої вартості та невеликого строку служби [32, с. 223]. Такі предмети називаються малоцінними та швидкозношуваними (далі — МШП), і належать вони до класу запасів.

МШП визнаються активами, якщо існує ймовірність того, що підприємство одержить у майбутньому економічну вигоду від їх використання та їхня вартість може бути достовірно визначена.

МШП охоплюють предмети, які використовуються протягом не більше 1-го року або нормального операційного циклу, якщо він більше року [5].

У наказі про облікову політику підприємства встановлюється вартісна межа для розміщення основних та малоцінних засобів.

До МШП належать інструменти, господарський інвентар, спецодяг і спецвзуття тощо.

Малоцінні предмети, строк використання яких більше ніж 1 рік (спецінструменти та спеціальні пристрої тощо), обліковуються в складі основних засобів як інші необоротні матеріальні активи на субрахунку 112 “Малоцінні необоротні матеріальні активи”. На відміну від МШП, їхня вартість погашається нарахуванням зносу, що передбачено П(С)БО 7 “Основні засоби”.

Для обліку МШП використовується активний основний інвентарний рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”. За дебетом рахунка відображається надходження предметів, а за кредитом — їх списання.

Рахунок 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух малоцінних та швидкозношуваних предметів, що належать підприємству (рис. 1.2).

 

 

Дебет

Рахунок 22 „МШП”

Кредит

· придбання МШП

· передача МШП в експлуатацію, строк використання яких більше року

· повернення на склад МШП з експлуатації, строк використання яких більше року

· відпуск, списання на матеріальні витрати, загальновиробничі, адміністративні витрати

 

· списання нестач і втрат від псування цінностей

 

Рис. 1.2. Зміст господарських операцій, що відображаються за рахунком 22 «МШП»

 

Схема кореспонденції рахунків за надходженням виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних предметів відображена на рис. 1.3.

 

Рис. 1.3. Облік надходження малоцінних і швидкозношуваних предметів

Пояснення:   1. Оприбутковані МШП, придбані за плату.

1а. Відображено суму ПДВ за придбані МШП.

2. Оприбутковані МШП, отримані як внесок до статутного капіталу.

3. Оприбутковані МШП, отримані в обмін на неподібні активи.

4. Оприбутковані МШП, отримані безоплатно.

5. Оприбутковані раніше не враховані на балансі МШП

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров