Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Критерії   готовності  дитини до навчання у школі

 

За якими критеріями можна оцінювати готовність дитини до школи? Особливо це стосується нової навчальної програми 12-літньої освіти, адже 5-6 літня дитина - це не 7-8 літня дитина.

            При обстеженні вашої дитини психолог вивчає, по-перше, рівень мотиваційної готовності, тобто потреби в розумовій активності, бажання чи небажання вчитись, чи проявляє вона інтерес до шкільного змісту занять.

            По-друге, знання про навколишній світ, вміння зосереджувати (концентрувати) і розподіляти увагу, здатність розуміти суттєві зв’язки між явищами, логічне запам’ятовування, навички звукового аналізу слів, підготовки руки до письма.

По-третє, дитина повинна чітко усвідомлювати свою внутрішню позицію, статеву належність, мати навички самообслуговування, вміти підкоряти себе обставинам, поступатися, якщо це необхідно, своїми бажаннями.

            По-четверте, емоційна готовність проявляється в тому, що дитина іде до школи із задоволенням, радістю, довірою. Ці переживання роблять її відкритою для контактів з учителем, новими товаришами, підтримують впевненість в собі, прагнення знайти своє місце серед однолітків.

            По-п’яте, дитина повинна вміти керувати своєю поведінкою. Адже навчання в школі вимагає довільного сприйняття, тобто вміння не тільки слухати, а й чути вчителя, товаришів, довільного запам’ятовування й відтворення, вміння довільно виконувати рухи, робити не тільки те, що цікаво, а й те, що потрібно, доводити почату справу до кінця.

            Коли говорять про "готовність до школи", то мають на увазі не окремі уміння і знання, а їхній визначений набір, у якому присутні всі основні компоненти. Традиційно виділяються три аспекти шкільної зрілості: інтелектуальний, емоційний і соціальний [13, С. 56].

            Інтелектуальна зрілість- це здатність концентрувати увагу, здатність уловити основні зв'язки між явищами (аналітичне мислення); це диференційоване сприйняття (наприклад, уміння виділити фігуру з фону), уміння відтворювати зразок, а, також, достатній рівень розвитку зорово-моторної координації. Критерієм інтелектуальної готовності є, також, розвинута мова дитини. Можна сказати, що інтелектуальна зрілість відбиває функціональне дозрівання структур головного мозку.

            Емоційна зрілість - уміння регулювати свою поведінку, можливість досить тривалий час виконувати не дуже привабливе завдання. До соціальної зрілості відноситься потреба дитини в спілкуванні з однолітками й уміння спілкуватися, а також здатність виконувати роль учня. Усе перераховане є психологічною готовністю до навчання в умовах школи.

            Концепції готовності до шкільного навчання як комплексові якостей, що утворять уміння учитися, дотримували А.В. Запорожець, А.Н. Леонтьєв, В.С. Мухіна, АА. Люблінська. Вони включають у поняття готовності до навчання розуміння дитиною змісту навчальних задач, їхня відмінність від практичних, усвідомлення способів виконання дії, навички самоконтролю і самооцінки, розвиток вольових якостей, уміння спостерігати, слухати, запам'ятовувати, домагатися рішення поставлених задач.

            Виділяють три основні лінії, по яких повинна вестися підготовка до школи:

По-перше, це загальний розвиток. На той час, коли дитина стане школярем, її загальний розвиток повинний досягти визначеного рівня. Мова йде в першу чергу про розвиток пам'яті, уваги й особливо інтелекту. І тут нас цікавить як наявний у неї запас знань і представлень, так і уміння, як говорять психологи, діяти у внутрішньому плані, або, іншими словами, робити деякі дії в розумі;

По-друге, це виховання уміння довільно керувати собою. У дитини дошкільного віку яскраве сприйняття, увага, що легко переключається, і гарна пам'ять, але довільно керувати ними вона ще як слід не вміє. Вона може надовго й у деталях запам'ятати якусь подію або розмову дорослих, можливо, що не призначалася для неї, якщо вона чимось залучила її увагу. Але зосередитися скільки-небудь тривалий час на тім, що не викликає в неї безпосереднього інтересу, їй важко. А тим часом це уміння досконало необхідно виробити до моменту вступу до школи. Так само як і уміння більш широкого плану - робити не тільки те, що тобі хочеться, але і те, що треба, хоча, може бути, і не зовсім хочеться або навіть зовсім не хочеться;

По-третє, формування мотивів, що спонукують до навчання. Мається на увазі не той природний інтерес, що виявляють дітлахи-дошкільники до школи. Мова йде про виховання дійсної і глибокої мотивації, що зможе стати спонукальною причиною їхнього прагнення до придбання знань [17, С. 35-39].

            Усі ці три лінії однаково важливі, і ні одну з них не можна випустити з уваги, щоб навчання дитини не закульгало із самого початку.

            Можна виділяти окремі сторони готовності до школи: фізичну, інтелектуальн, вольов, особистісн і соціально-психологічну.

            Що розуміється під фізичною готовністю? Загальний фізичний розвиток: нормальна вага, зріст, обсяг грудей, м'язовий тонус, пропорції, шкірний покрив та інші показники, що відповідають нормам фізичного розвитку хлопчиків і дівчаток 6-7-літнього віку в країні. Стан зору, слуху, моторики (особливо дрібних рухів кистей рук і пальців). Стан нервової системи дитини: ступінь її збудливості й урівноваженості, сили і рухливості. Загальний стан здоров'я.

            У зміст інтелектуальної готовності включають не тільки словниковий запас, кругозір, спеціальні уміння, але і рівень розвитку пізнавальних процесів; їхня орієнтованість на зону найближчого розвитку, вищі форми наочно-образного мислення; уміння виділяти навчальну задачу, перетворювати неї в самостійну мету діяльності.

            Під особистісною і соціально-психологічною готовністю розуміють сформованості нової соціальної позиції ("внутрішня позиція школяра"); формування групи моральних якостей, необхідних для навчання; формування довільності поведінки, якостей спілкування з однолітками і дорослими.

            Емоційно-вольову готовність вважають сформованою, якщо дитина вміє ставити мету, приймати рішення, намічати план дії, докладати зусиль до його реалізації, переборювати перешкоди. У неї формується довільність психічних процесів.

            Іноді різні аспекти, що стосуються розвитку психічних процесів, у тому числі мотиваційну готовність, поєднують терміном психологічна готовність на відміну від моральної і фізичної.

            У залежності від вибору тієї або іншої концепції готовності дитини до систематичного шкільного навчання практичний психолог вибирає основні її критерії і підбирає відповідні методики для їхньої діагностики.

            Як  критерії підготовленості дитини до школи можна прийняти наступні показники:

1) нормальний фізичний розвиток і координація рухів;

2) бажання учитися;

3) керування своєю поведінкою;

4) володіння прийомами розумової діяльності;

5) прояв самостійності;

6) відношення до товаришів і дорослих;

7) відношення до праці;

8) уміння орієнтуватися в просторі і зошиті.

Готовність за першим критерієм припускає досить розвиту мускулатуру, точність рухів, готовність руки до виконання дрібних, точних і різноманітних рухів, погодженість руху руки й очей, уміння володіти ручкою, олівцем, пензликом.

            Другий критерій включає наявність мотивів навчання, відношення до нього як до дуже важливої, значимої справи, прагнення до придбання знань, інтерес до визначених навчальних занять.

            Зміст третього критерію включає довільність зовнішньої рухової поведінки, що забезпечує можливість витримувати шкільний режим, організовувати себе на уроці; довільне керування внутрішніми психічними діями для цілеспрямованого спостереження явищ, зосередженості уваги для запам'ятовування викладеного вчителем або відомостей, що утримуються в підручнику [26, С. 19-28].

            У четвертому критерії фігурує володіння прийомами розумової діяльності, що припускає визначений рівень розвитку пізнавальних процесів дитини. Це диференціація сприйняття, що дозволяє спостерігати предмети і явища, виділяти в них ті або інші властивості і сторони, володіння логічними операціями, способами осмисленого запам'ятовування матеріалу.

            П'ятий критерій - прояв самостійності - можна розглядати як прагнення шукати способи рішення і пояснення всього нового і дивного, спонукання застосовувати різні шляхи, давати різні варіанти рішень, обходитися в практичній діяльності без сторонньої допомоги.

            Шостий критерій припускає сформованість у дітей бажання і звички трудитися для себе й інших, усвідомлення відповідальності і важливості виконуваного доручення.

            У зміст сьомого критерію входить уміння працювати в колективі, рахуватися з інтересами і бажаннями товаришів, володіти навичками спілкування з однолітками і дорослими.

            Восьмий критерій зв'язаний з орієнтуванням у просторі і часі, знанням одиниць виміру, наявністю почуттєвого досвіду, окоміру.

            При прийомі дітей у школу, у період їхньої адаптації до навчання й в організації навчально-виховного процесу важливо враховувати знання про психологічні особливості дітей 6-7-річного віку.  

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров