Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Організація та методика дослідження виникнення конфліктів між батьками та дітьми

 

 

В емпіричній частині ми використовували наступні методики:

Методика PARI

Одним з найважливіших напрямків роботи практичного психолога є робота з родиною (подружжям, батьками, родиною і дітьми). Ключовий момент у цій роботі - одержання повної й об'єктивної, інформації. У вітчизняній психології найбільше повно представлені методики збору інформації про подружні відносини і менш змістовно - про батьківсько-дитячі.

Методика PARІ (parental attіtude research іnstrument) призначена для вивчення відносини батьків (насамперед , матерів) до різних сторін сімейного життя (сімейної ролі). Автори – американські психологи Е.С. Шефер і Р.К. Белл. Ця методика широко використовувалася в Польщі (Рембовски) і Словаччині (Котаскова). У нашій країні адаптована Т.В. Нещерет.

У методиці виділені 23 аспекти-ознаки, що стосуються різних сторін відносини батьків до дитини і життя в родині. З них 8 ознак описують відношення до сімейної ролі і 15 стосуються батьківсько-дитячі відносини. Ці 15 ознак поділяються на наступні 3 групи: 1 - оптимальний емоційний контакт, 2 - зайва емоційна дистанція з дитиною, 3 - зайва концентрація на дитині.

Відношення до сімейної ролі

Описується за допомогою 8 ознак, їхнього номера в опитувальному листі 3,5,7,11,13,17,19,23:

обмеженість інтересів жінки рамками родини, турботами винятково про родину (3);

відчуття самопожертви в ролі матері (5);

сімейні конфлікти (7);

надавторитет батьків (11);

незадоволеність роллю господарки будинку (13);

"байдужість" чоловіка, його невключеність у справи родини (17);

домінування матері (19);

залежність і несамостійність матері (23).

Відношення батьків до дитини

Оптимальний емоційний контакт (складається з 4 ознак, їхнього номера по опитувальному листі 1, 14, 15, 21);

спонукання словесних проявів, вербалізацій (1);

партнерські відносини (14);

розвиток активності дитини (15);

зрівняльні відносини між родителями і дитиною (21).

Зайва емоційна дистанція з дитиною (складається з 3 ознак, їхнього номера по опитувальному листі 8, 9, 16):

дратівливість, запальність (8);

суворість, зайва строгість (9);

відхилення від контакту з дитиною (16).

Зайва концентрація на дитині (описується 8 ознаками, їхнього номера по опитувальному листі 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20,22):

надмірна турбота, установлення відносин залежності (2);

подолання опору, придушення волі (4);

створення безпеки, побоювання скривдити (6);

виключення позасімейних впливів (10);

придушення агресивності (12);

придушення сексуальності (18);

надмірне втручання у світ дитини (20);

прагнення прискорити розвиток дитини (20).

Кожна ознака вимірюється за допомогою 5 суджень, урівноважених з погляду здатності, що вимірює, і значеннєвого змісту. Уся методика складається з 115 суджень. Судження розташовані у визначеній послідовності, і респондент повинен виразити до них відношення у виді активної або часткової згоди або незгоди. Схема перерахування відповідей у бали утримується в "ключі" методики. Сума цифрової значимості визначає виразність ознаки 20, мінімальна 5,18, 19, 20 - високі оцінки, відповідно 8, 7, 6, 5 - низькі. Опросник і лист відповідей додаються.

Має сенс у першу чергу аналізувати високі і низькі оцінки.

Тест батьківського відношення (Варга, Столин).

Батьківське відношення розуміється як система різноманітних почуттів і вчинків дорослих людей стосовно дітей. З психологічної точки зору батьківське відношення - це педагогічна соціальна установка стосовно   дітей, що включає в себе раціональний, емоційний і поведінковий компоненти. Усі вони в тім або іншому ступені оцінюються за допомогою опросника, що складає основу даної методики.

61 питання опросника (див. додаток А) складає п'ять наступних шкал, що виражають собою ті або інші аспекти батьківського відношення:

1. Прийняття - відкидання дитини. Ця шкала виражає собою загальне емоційно позитивне (прийняття) або емоційне негативне (відкидання) відношення до дитини.

2. Кооперація. Ця шкала виражає прагнення дорослих до співробітництва з дитиною, прояв з їх боку щирої зацікавленості й участь у її справах.

3. Симбіоз. Питання цієї шкали орієнтовані на те, щоб з'ясувати,  чи прагне дорослий до єднання з дитиною або, навпроти, намагається зберегти між дитиною і собою психологічну дистанцію. Це - своєрідна контактність дитини і дорослої людини.

4. Контроль. Дана шкала характеризує те, як дорослі контролюють поводження дитини, наскільки вони демократичні або авторитарні у відносинах з нею.

5. Відношення до невдач дитини. Ця, остання шкала показує, як дорослі відносяться до здібностей дитини, до її достоїнств і недоліків, успіхів і невдач.

За кожну відповідь типу "так" випробуваний одержує 1 бал, а за кожну відповідь типу "ні" - 0 балів. Високі бали свідчать про значну розвиненість зазначених вище видів батьківських відносин, а низькі бали - про те, що вони порівняно слабко розвинуті. Якщо говорити конкретно, то оцінка й інтерпретація отриманих даних проводяться в такий спосіб.

Високі бали по шкалі "прийняття - відкидання" - від 24 до 33 - говорять про те, що в даного випробуваного виражене позитивне відношення до дитини. Дорослий у даному випадку приймає дитину такою, якою вона є, поважає і визнає її індивідуальність, схвалює її інтереси, підтримує плани, проводить з нею досить чимало часу і не шкодує про це.

Низькі бали по цій же шкалі - від 0 до 8 - говорять про те, що дорослий відчуває стосовно дитини в основному тільки негативні почуття: роздратування, злість, досаду, навіть іноді ненависть. Такий дорослий вважає дитину невдахою, не вірить у її майбутнє, низько оцінює її здатності і нерідко своїм відношенням третирує дитину. Зрозуміло, що дорослий з такими нахилами не може бути гарним педагогом.

Високі бали по шкалі "кооперація" - 7-8 балів - є ознакою того, що дорослий виявляє щиру цікавість до того, що цікавить дитину, високо оцінює здатності дитини, заохочує самостійність і ініціативу дитини, намагається бути з нею на рівних.

Низькі бали по даній шкалі - 1-2 бала - говорять про те, що дорослий стосовно   дитини поводиться  протилежним чином і не може претендувати на роль гарного педагога.

Високі бали по шкалі "симбіоз" - 6-7 балів - достатні для того, щоб зробити висновок про те, що дана доросла людина не встановлює психологічну дистанцію між собою і дитиною, намагається завжди бути ближче до неї, задовольняти її основні розумні потреби, відгородити від неприємностей.

Низькі бали по цій же шкалі - 1-2 бала - є ознакою того, що дорослий, навпроти, установлює значну психологічну дистанцію між собою і дитиною, мало піклується про неї. Навряд чи такий дорослий може бути гарним вчителем і вихователем для дитини.

Високі бали по шкалі "контроль" - 6-7 балів - говорять про те, що доросла людина поводиться занадто авторитарно стосовно дитини, вимагаючи від неї беззастережної слухняності і задаючи їй строгі дисциплінарні рамки. Він нав’язує дитині майже в усьому свою волю. Така доросла людина далеко не завжди може бути корисною, як вихователь, для дітей.

Низькі бали по цій же шкалі - 1-2 бала - навпроти, свідчать про те, що контроль за діями дитини з боку дорослої людини практично відсутній. Це може бути не дуже добре для навчання і виховання дітей. Найкращим варіантом оцінки педагогічних здібностей дорослої людини по цій шкалі є середні оцінки, від 3 до 5 балів.

Високі бали по шкалі "відношення до невдач дитини" - 7-8 балів - є ознакою того, що доросла людина вважає дитину маленьким невдахою і відноситься до неї як до нетямущої істоти. Інтереси, захоплення, думки і почуття дитини здаються дорослій людині несерйозними, і вона ігнорує їх. Навряд чи такий дорослий може стати гарним вчителем і вихователем для дитини.

Низькі бали по цій же шкалі - 1-2 бала, навпроти, свідчать про те, що невдачі дитини дорослий вважає випадковими і вірить у неї. Такий дорослий, швидше за все, стане непоганим вчителем і вихователем.

Оцінка агресивності у відносинах (Тест А. Ассінгера)

Флегматична людина рідко виявляє себе як цікавий співрозмовник, але і з надмірно агресивним, що накидається як тигр із засідки, неприємно спілкуватися.

Методика А. Ассінгера ("опросник Ассінгера") визначає,  чи досить людина коректна у відношенні з навколишніми і чи легко спілкуватися з нею. Для більшої об'єктивності відповідей можна провести взаємооцінку, коли колеги відповідають на питання один за одного. Це допоможе зрозуміти, наскільки вірна їхня самооцінка.

Результати:

45 і більш балів. Ви зайво агресивні, при тому нерідко буваєте неврівноваженим і жорстоким стосовно   інших. Ви сподіваєтеся добратися до управлінських "верхів", розраховуючи на власні методи, домогтися успіху, жертвуючи інтересами навколишніх. Тому Вас не дивує ворожість товаришів по службі, але при найменшій можливості Ви намагаєтеся їх за це покарати.

36-44 балів. Ви помірковано агресивні, але цілком успішно йдете по життю, оскільки у Вас достатньо здорового честолюбства і самовпевненості.

35 і менш балів. Ви надмірно миролюбні, що обумовлено недостатньою впевненістю у власних силах і можливостях. Це аж ніяк не значить, що Ви як травинка гнетеся під будь-яким вітерцем. І все-таки  більше рішучості Вам не перешкодить!

Якщо по сімох і більш питаннях Ви набрали по три бали і менш чим по сімох питаннях - по одному балу, то вибухи Вашої агресивності носять скоріше руйнівний, чим конструктивний характер. Ви схильні до непродуманих вчинків і запеклих дискусій. Ви відноситеся до людей зневажливо і своїм поводженням провокуєте конфліктні ситуації, яких цілком могли б уникнути.

 

Якщо ж по сімох і більш питаннях Ви одержите по одному балу і менш, ніж по сімох питаннях - по три бали, то Ви надмірно замкнуті. Це не значить, що Вам не властиві спалахи агресивності, але Ви придушуєте їх занадто ретельно.

            Вибірка дослідження. Група піддослідних складається з 15 сімейних пар, чоловік та дружина та їх діти віком від 13 до 15 років (підлітковий вік, вихід з кризи 13 років). Всього: 15 жінок (мам) та 15 чоловіків (тат), 15 підлітків (13-15 років), з них 8 хлопців та 7 дівчат.

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров