Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Методические указания к научно-исследовательской работе студентов по курсу “Социология”. Ч. 1/ Сост.: Е. А. Сафонова: СибГИУ. - Новокузнецк, 2003. – 45 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические рекомендации для практических занятий по психологии: Метод. указ./ Сост.: С. Г. Колесов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2002. – 29 (2)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по проведению производственной практики (первой). Специальность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Контроль качества бетона. Определение прочности бетона неразру-шающими методами. Методические указания к выполнению лабора-торных работ по курсу «Технология строительных процессов». Специ-альность «Промышленное и гражданское строительство» (290300) (2)
(Методические материалы)

Значок файла Динамика. Тема 6. ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ: Расч. прак./ Сост.: Г.Т. Баранова, Н.И. Михайленко: СибГИУ.-Новокузнецк, 2003.- с (2)
(Методические материалы)

Значок файла Семенихин А.Я. С 30 Технология подземных горных работ: Учебное пособие / А.Я. Семенихин, В.И. Любогощев, Ю.А. Златицкая. – Новокузнецк: СибГИУ, 2003. - 91 с (18)
(Методические материалы)

Значок файла Огнев С.П., Ляховец М.В. Основы теории управления: методические указания. – Новокузнецк: ГОУ ВПО «СибГИУ», 2004. – 45 с (13)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Поняття та сутність співробітництва держав у сфері боротьби із злочинністю

 

Співробітництво держав у боротьбі зі злочинами, у тому числі тими, які носять міжнародний характер, обумовлено самою суттю цих злочинів, що зазіхають на загальнолюдські цінності, підривають фундаментальні основи державності, перешкоджають соціальним перетворенням у суспільстві.

Злочинами міжнародного характеру (їх також називають конвенційними) є ті правопорушення індивідів або групи осіб, які зазіхають не тільки на національний, але й на міжнародний правопорядок, становлячи суспільну небезпеку для двох або декількох держав світу. Вони відбуваються поза зв’язком з тією або іншою державною політикою. Злочини міжнародного характеру в більшості випадків дуже близькі до загальнокараних злочинів. Принциповою відмінністю є наявність «іноземного елемента».

Перелік злочинів міжнародного характеру в юридичній літературі в основному склався, хоча ріст злочинності змушує постійно його поповнювати. Підставою для віднесення того або іншого діяння до категорії злочинів міжнародного характеру, як правило, виступають: 1) суспільна небезпека діяння, що зазіхає на міжнародні відносини, на міжнародний правопорядок; 2) об’єкт злочинного посягання; 3) наявність спеціальної міжнародної конвенції про боротьбу з таким діянням або включення в міжнародний договір більш широкого призначення спеціальних положень подібного змісту.[15, С. 27; 13, С. 74][1]

З урахуванням сучасного рівня розвитку злочинності можливе умовне виділення наступних основних груп і видів злочинів міжнародного характеру:

1. Злочин, що підриває основи нормальних міжнародних відносин – міжнародний тероризм, – який включає у себе: 

        незаконне захоплення повітряних суден й інші незаконні акти проти безпеки цивільної авіації;

        злочини проти осіб, які користуються міжнародним захистом;

        захоплення заручників;

        розкрадання ядерного матеріалу;

        морський тероризм;

        бомбовий тероризм;

        ядерний тероризм та ін.

2. Злочини, що заподіюють шкоду економічному, соціальному й культурному розвитку держав:

         підроблення грошей;

         незаконні операції з наркотичними засобами й психотропними речовинами;

         незаконні фінансові операції, що включають підробку цінних паперів і легалізацію злочинних доходів;

         комп’ютерні злочини;

         контрабанда;

         незаконний ввіз мігрантів;

         зазіхання на національно-культурне надбання народів.

3. Зазіхання на особисті права та свободи людини:

         рабство, работоргівля й інші форми торгівлі людьми;

         експлуатація проституції третіми особами;

         торгівля людськими органами для пересадження;

         поширення порнографії;

         катування й ін.

4. Злочини, вчинені на морі:

         піратство (морський

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров