Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Обработка экспериментальных данных при многократном измерении с обеспечением требуемой точности. Метод. указ. к лабораторной работе по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» / Сост.: В.А. Дорошенко, И.П. Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2004. – 20 с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному и курсовому проектированию к расчету материального баланса кислородно-конвертерной плавки при переделе фосфористого чугуна с промежуточным удалением шлака / Сост.: В.А._Дорошенко, И.П _Герасименко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – с. (8)
(Методические материалы)

Значок файла Методические указания по дипломному проектированию к расчету оборудования кислородно-конвертерного цеха / Сост.: И.П. Герасименко, В.А. Дорошенко: ГОУ ВПО «СибГИУ». – Новокузнецк, 2003. – 14 с. (9)
(Методические материалы)

Значок файла Исследование особенностей гидродинамики конвертерной ванны: Метод. указ. / Сост. Е.В. Протопопов, Н.А. Чернышева: СибГИУ. – Новокузнецк, 2003. – 16 с., 4 ил (8)
(Методические материалы)

Значок файла Изучение особенностей прокатки сортовых профилей. Метод. указ. / Сост.: А.Р. Фастыковский, В.Н. Кадыков, В.М. Нефедов: СибГИУ. – Новокузнецк, 2004. – 18 с (7)
(Методические материалы)

Значок файла ХИМИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА Методические рекомендации, программа и контрольные задания для студентов заочного факультета (8)
(Методические материалы)

Значок файла Задания для пятнадцатиминутных опросов на практических и лабораторных работах: /Сост.: Ж.М.Шулина, О.Р.Глухова: ГОУ ВПО «СибГИУ».-Новокузнецк, 2003 (8)
(Методические материалы)


Заказ научной авторской работы

Поняття та сутність співробітництва держав у сфері боротьби із злочинністю

 

Співробітництво держав у боротьбі зі злочинами, у тому числі тими, які носять міжнародний характер, обумовлено самою суттю цих злочинів, що зазіхають на загальнолюдські цінності, підривають фундаментальні основи державності, перешкоджають соціальним перетворенням у суспільстві.

Злочинами міжнародного характеру (їх також називають конвенційними) є ті правопорушення індивідів або групи осіб, які зазіхають не тільки на національний, але й на міжнародний правопорядок, становлячи суспільну небезпеку для двох або декількох держав світу. Вони відбуваються поза зв’язком з тією або іншою державною політикою. Злочини міжнародного характеру в більшості випадків дуже близькі до загальнокараних злочинів. Принциповою відмінністю є наявність «іноземного елемента».

Перелік злочинів міжнародного характеру в юридичній літературі в основному склався, хоча ріст злочинності змушує постійно його поповнювати. Підставою для віднесення того або іншого діяння до категорії злочинів міжнародного характеру, як правило, виступають: 1) суспільна небезпека діяння, що зазіхає на міжнародні відносини, на міжнародний правопорядок; 2) об’єкт злочинного посягання; 3) наявність спеціальної міжнародної конвенції про боротьбу з таким діянням або включення в міжнародний договір більш широкого призначення спеціальних положень подібного змісту.[15, С. 27; 13, С. 74][1]

З урахуванням сучасного рівня розвитку злочинності можливе умовне виділення наступних основних груп і видів злочинів міжнародного характеру:

1. Злочин, що підриває основи нормальних міжнародних відносин – міжнародний тероризм, – який включає у себе: 

        незаконне захоплення повітряних суден й інші незаконні акти проти безпеки цивільної авіації;

        злочини проти осіб, які користуються міжнародним захистом;

        захоплення заручників;

        розкрадання ядерного матеріалу;

        морський тероризм;

        бомбовий тероризм;

        ядерний тероризм та ін.

2. Злочини, що заподіюють шкоду економічному, соціальному й культурному розвитку держав:

         підроблення грошей;

         незаконні операції з наркотичними засобами й психотропними речовинами;

         незаконні фінансові операції, що включають підробку цінних паперів і легалізацію злочинних доходів;

         комп’ютерні злочини;

         контрабанда;

         незаконний ввіз мігрантів;

         зазіхання на національно-культурне надбання народів.

3. Зазіхання на особисті права та свободи людини:

         рабство, работоргівля й інші форми торгівлі людьми;

         експлуатація проституції третіми особами;

         торгівля людськими органами для пересадження;

         поширення порнографії;

         катування й ін.

4. Злочини, вчинені на морі:

         піратство (морський

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров