Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (11)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (10)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (7)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (15)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (24)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (19)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (20)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Поняття та сутність співробітництва держав у сфері боротьби із злочинністю

 

Співробітництво держав у боротьбі зі злочинами, у тому числі тими, які носять міжнародний характер, обумовлено самою суттю цих злочинів, що зазіхають на загальнолюдські цінності, підривають фундаментальні основи державності, перешкоджають соціальним перетворенням у суспільстві.

Злочинами міжнародного характеру (їх також називають конвенційними) є ті правопорушення індивідів або групи осіб, які зазіхають не тільки на національний, але й на міжнародний правопорядок, становлячи суспільну небезпеку для двох або декількох держав світу. Вони відбуваються поза зв’язком з тією або іншою державною політикою. Злочини міжнародного характеру в більшості випадків дуже близькі до загальнокараних злочинів. Принциповою відмінністю є наявність «іноземного елемента».

Перелік злочинів міжнародного характеру в юридичній літературі в основному склався, хоча ріст злочинності змушує постійно його поповнювати. Підставою для віднесення того або іншого діяння до категорії злочинів міжнародного характеру, як правило, виступають: 1) суспільна небезпека діяння, що зазіхає на міжнародні відносини, на міжнародний правопорядок; 2) об’єкт злочинного посягання; 3) наявність спеціальної міжнародної конвенції про боротьбу з таким діянням або включення в міжнародний договір більш широкого призначення спеціальних положень подібного змісту.[15, С. 27; 13, С. 74][1]

З урахуванням сучасного рівня розвитку злочинності можливе умовне виділення наступних основних груп і видів злочинів міжнародного характеру:

1. Злочин, що підриває основи нормальних міжнародних відносин – міжнародний тероризм, – який включає у себе: 

        незаконне захоплення повітряних суден й інші незаконні акти проти безпеки цивільної авіації;

        злочини проти осіб, які користуються міжнародним захистом;

        захоплення заручників;

        розкрадання ядерного матеріалу;

        морський тероризм;

        бомбовий тероризм;

        ядерний тероризм та ін.

2. Злочини, що заподіюють шкоду економічному, соціальному й культурному розвитку держав:

         підроблення грошей;

         незаконні операції з наркотичними засобами й психотропними речовинами;

         незаконні фінансові операції, що включають підробку цінних паперів і легалізацію злочинних доходів;

         комп’ютерні злочини;

         контрабанда;

         незаконний ввіз мігрантів;

         зазіхання на національно-культурне надбання народів.

3. Зазіхання на особисті права та свободи людини:

         рабство, работоргівля й інші форми торгівлі людьми;

         експлуатація проституції третіми особами;

         торгівля людськими органами для пересадження;

         поширення порнографії;

         катування й ін.

4. Злочини, вчинені на морі:

         піратство (морський

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров