Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Етап укладення двосторонніх угод (поч. 20 ст. – 1945 р.)

 

Співробітництво держав у боротьбі зі злочинами міжнародного характеру на першому етапі (початок ХХ століття – 1945 рік) здійснювалося на основі обопільних умов. За період з 1900 по 1917 роки світовому співтовариству вдалося закласти основу співробітництва держав  у боротьбі зі злочинами міжнародного характеру. Так, Російська імперія прийняла в цьому процесі активну участь. Характерно, що ядром міжнародно-правового масиву були двосторонні конвенції про видачу, які створили детально пророблену правову основу співробітництва Росії з іншими державами в питаннях екстрадиції. Так, за договором з Японією 1911 року, особа не видавалася третій державі за інші злочини, окрім вчинених до видачі. Дозволявся транзит злочинців через територію договірних сторін з інших держав.

За Конвенцією про впорядкування видачі підсудних, обвинувачених і засуджених, укладеною з Болгарією в 1911 році сторони зобов’язалися забезпечити особисту явку свідка по кримінальній справі. При цьому гарантувався захист свідка й збереження його статусу. Конвенція передбачала обмін інформацією про вироки стосовно підданих двох держав.

Серйозність підходів Росії до цієї проблеми виявилася в прийнятті спеціального закону про видачу 1911 року, що за рівнем регламентації екстрадиційної діяльності держави відповідає нормам сучасного міжнародного права. За законом передбачалася видача й осіб, обвинувачуваних у замаху або в співучасті в злочині. Особливо обмовлялося, що у відсутності договору видача зможе здійснюватися й на основі взаємності. Це демонструвало прагнення Росії до встановлення доброзичливих міждержавних відносин, що забезпечують успішну боротьбу зі злочинністю.

Результати боротьби зі злочинністю, досягнуті з 1917 по 1945 роки, виглядають значно скромніше на тлі попереднього періоду.

Участь нашої держави в міжнародному співробітництві по боротьбі зі злочинністю багато в чому визначалася внутрішньою й міжнародною суспільно-політичною ситуацією того часу. Це було викликано тим, що Радянська Україна була принципово новою державою, за своєю класовою суттю – антагоністом всіх інших держав. У зв’язку із цим міжнародне співробітництво по боротьбі зі злочинами міжнародного характеру в цей період носило обмежений характер. Інститут екстрадиції не одержав абсолютно ніякого розвитку, а міжнародні зв’язки в сфері надання правової допомоги з кримінальних справ були перервані. Однак, це не означає, що Радянський Союз повністю ігнорував міжнародне співробітництво в боротьбі зі злочинністю. Зусилля, що вживалися СРСР по створенню системи колективної безпеки, мали на меті запобігти Другій світовій війні, а потім залучитися до вирішення інших соціальних проблем, у тому числі й проблем злочинності. [8, С. 510-511][1]

У ході першого етапу при участі Російської Імперії й СРСР також був укладений ряд декларацій, багатосторонніх угод по боротьбі з різними видами злочинів міжнародного характеру. Деякі з них були прийняті під егідою Ліги Націй. В 1937 році 24 держави підписали Конвенцію про попередження й припинення тероризму. На жаль, в силу вона не вступила. На рівні проекту  залишилася й Конвенція по боротьбі з торгівлею жінками. Багатосторонні угоди в цілому серйозного впливу на процес співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю не зробили, у першу чергу, через складну міжнародну обстановку, викликану двома світовими війнами.[1] Гринчак В.  Форми співробітництва держав у боротьбі з міжнародною злочинністю // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. – Львів, 2004. – С. 510-511.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров