Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Самые новые

Значок файла Т.В. Шмелева. Вторичные речевые жанры. ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ (5)
(Статьи)

Значок файла Разуваева Т.Н., Лебедева С.Е. ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ АНТИИПАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ (5)
(Статьи)

Значок файла Влияние игр на обучение иностранному языку. Экспериментальное исследование использования сюжетно – ролевых игр в обучении английскому языку (4)
(Рефераты)

Значок файла И. В. Недрышкин. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА У ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (6)
(Статьи)

Значок файла ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА. № 4(52) Журнал теоретических и прикладных исследований Июль, 2008 (13)
(Статьи)

Значок файла Дубень Елена Александровна, Копытич Ирина Георгиевна ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ (12)
(Статьи)

Значок файла Бузуева Ю.С., Глазунова Н.А. ГРУППОВАЯ ФОРМА РАБОТЫ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ (14)
(Статьи)


Заказ научной авторской работы

Формування і розвиток договірно-правового механізму співробітництва держав по боротьбі із злочинністю (1945 – 1991 р.р.)

Другий етап співробітництва держав у боротьбі зі злочинами міжнародного характеру ознаменувався формуванням і розвитком договірно-правового механізму й збігся з епохою «холодної війни» і розпаду СРСР (1945-1991 роки). Він пройшов під впливом ряду факторів, зміст яких багато в чому залежали від міжнародної обстановки того часу. Визначальним фактором післявоєнного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю стало створення ООН. Розглянутий період став часом формування сучасного міжнародного права, розвитку його найважливіших інститутів і галузей. Саме життя вимагало міжнародного співробітництва, тому що це було викликано необхідністю боротьби зі злочинами міжнародного характеру, що зазіхають на інтереси декількох або багатьох держав чи всього світового співтовариства.

Наприкінці 50-х років СРСР  уклав декілька договорів про правову допомогу з цивільних, сімейних, і кримінальних справ із країнами соціалістичної співдружності: Корейською Народною Демократичною Республікою, Польською Народною Республікою й Чехословацькою Соціалістичною Республікою – в 1957 році, а також з Народною Республікою Албанією, Румунською Народною Республікою й Угорською Народною Республікою – в 1958 році.

Разом з тим, серйозним фактором, що вплинув на співробітництво держав, стала «холодна війна». Світ поділився на конфронтуючі військово-політичні блоки, і  співробітництво держав йшло, в основному, у їхніх рамках. Не сприяли взаємному співробітництву соціалістичних і капіталістичних країн Берлінська криза 1961 року і Карибська криза 1962 року.

В 60-і роки XX століття як першочергові загрози, що вимагали об’єднання зусиль багатьох країн світу, розглядалися злочини проти цивільної авіації; проти осіб, що користуються міжнародним захистом; захоплення заручників. Міжнародно-правові норми регламентували в цей період боротьбу з вищевказаними злочинами. Були прийняті Токійська конвенція про злочини й деякі інші акти, вчинені на борті повітряних суден 1963 року, Гаазька конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних судів 1970 року, Монреальська конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року й Конвенція ООН про запобігання й покарання за злочини проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973 року.

Саме в ході другого етапу починається створення єдиної системи боротьби зі злочинністю, у тому числі й міжнародної. Ріст тероризму в цей період зажадав від держав зміни зовнішньої й внутрішньої політики, важливою складовою якої стало міждержавне співробітництво в боротьбі зі злочинами міжнародного характеру. У цьому зв’язку були здійснені зміни в національному законодавстві більшості країн миру. Так, виконуючи свої міжнародно-правові зобов’язання, СРСР доповнив Кримінальний кодекс УРСР статтею «Захоплення заручників». Текст статті по змісту точно збігався з текстом статті Конвенції про боротьбу із захопленням заручників.

Багато держав створили спеціальні антитерористичні підрозділи. В 1974 році в СРСР у структурі Комітету державної безпеки була створена група антитерору «Альфа».

Серйозною погрозою для людства став незаконний оборот наркотиків. Міжнародне співробітництво держав по боротьбі із цим видом злочинів міжнародного характеру в ці роки здійснювалося на основі Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року із Протоколом 1972 року; Конвенції про психотропні речовини 1971 року; Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року.

Характерним явищем 70-80-х років XX століття  стало формування в багатьох державах організованої злочинності, у першу чергу, на основі незаконного обороту наркотиків. Невипадково в ході укладення Конвенції ООН 1988 року було ухвалене рішення про заходи щодо виявлення й припиненню діяльності, пов’язаної з відмиванням грошей. [4, С. 436][1]

Зміни, що відбулися в соціалістичних країнах і розпад СРСР на заключній стадії другого етапу спровокували ріст загальнокримінальної злочинності, формування транснаціональної організованої злочинності. Кінець даного етапу характеризувався недооцінкою багатьма державами небезпеки, що виходить від транснаціональної організованої злочинності.[1] Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. – К.: Либідь, 2003. – С. 436.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров