Заказ работы

Заказать
Каталог тем

Заказ научной авторской работы

Формування і розвиток договірно-правового механізму співробітництва держав по боротьбі із злочинністю (1945 – 1991 р.р.)

Другий етап співробітництва держав у боротьбі зі злочинами міжнародного характеру ознаменувався формуванням і розвитком договірно-правового механізму й збігся з епохою «холодної війни» і розпаду СРСР (1945-1991 роки). Він пройшов під впливом ряду факторів, зміст яких багато в чому залежали від міжнародної обстановки того часу. Визначальним фактором післявоєнного співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю стало створення ООН. Розглянутий період став часом формування сучасного міжнародного права, розвитку його найважливіших інститутів і галузей. Саме життя вимагало міжнародного співробітництва, тому що це було викликано необхідністю боротьби зі злочинами міжнародного характеру, що зазіхають на інтереси декількох або багатьох держав чи всього світового співтовариства.

Наприкінці 50-х років СРСР  уклав декілька договорів про правову допомогу з цивільних, сімейних, і кримінальних справ із країнами соціалістичної співдружності: Корейською Народною Демократичною Республікою, Польською Народною Республікою й Чехословацькою Соціалістичною Республікою – в 1957 році, а також з Народною Республікою Албанією, Румунською Народною Республікою й Угорською Народною Республікою – в 1958 році.

Разом з тим, серйозним фактором, що вплинув на співробітництво держав, стала «холодна війна». Світ поділився на конфронтуючі військово-політичні блоки, і  співробітництво держав йшло, в основному, у їхніх рамках. Не сприяли взаємному співробітництву соціалістичних і капіталістичних країн Берлінська криза 1961 року і Карибська криза 1962 року.

В 60-і роки XX століття як першочергові загрози, що вимагали об’єднання зусиль багатьох країн світу, розглядалися злочини проти цивільної авіації; проти осіб, що користуються міжнародним захистом; захоплення заручників. Міжнародно-правові норми регламентували в цей період боротьбу з вищевказаними злочинами. Були прийняті Токійська конвенція про злочини й деякі інші акти, вчинені на борті повітряних суден 1963 року, Гаазька конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних судів 1970 року, Монреальська конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації 1971 року й Конвенція ООН про запобігання й покарання за злочини проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973 року.

Саме в ході другого етапу починається створення єдиної системи боротьби зі злочинністю, у тому числі й міжнародної. Ріст тероризму в цей період зажадав від держав зміни зовнішньої й внутрішньої політики, важливою складовою якої стало міждержавне співробітництво в боротьбі зі злочинами міжнародного характеру. У цьому зв’язку були здійснені зміни в національному законодавстві більшості країн миру. Так, виконуючи свої міжнародно-правові зобов’язання, СРСР доповнив Кримінальний кодекс УРСР статтею «Захоплення заручників». Текст статті по змісту точно збігався з текстом статті Конвенції про боротьбу із захопленням заручників.

Багато держав створили спеціальні антитерористичні підрозділи. В 1974 році в СРСР у структурі Комітету державної безпеки була створена група антитерору «Альфа».

Серйозною погрозою для людства став незаконний оборот наркотиків. Міжнародне співробітництво держав по боротьбі із цим видом злочинів міжнародного характеру в ці роки здійснювалося на основі Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року із Протоколом 1972 року; Конвенції про психотропні речовини 1971 року; Конвенції ООН про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року.

Характерним явищем 70-80-х років XX століття  стало формування в багатьох державах організованої злочинності, у першу чергу, на основі незаконного обороту наркотиків. Невипадково в ході укладення Конвенції ООН 1988 року було ухвалене рішення про заходи щодо виявлення й припиненню діяльності, пов’язаної з відмиванням грошей. [4, С. 436][1]

Зміни, що відбулися в соціалістичних країнах і розпад СРСР на заключній стадії другого етапу спровокували ріст загальнокримінальної злочинності, формування транснаціональної організованої злочинності. Кінець даного етапу характеризувався недооцінкою багатьма державами небезпеки, що виходить від транснаціональної організованої злочинності.[1] Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. – К.: Либідь, 2003. – С. 436.

 

 

     Ниже Вы можете заказать выполнение научной работы. Располагая значительным штатом авторов в технических и гуманитарных областях наук, мы подберем Вам профессионального специалиста, который выполнит работу грамотно и в срок.


* поля отмеченные звёздочкой, обязательны для заполнения!

Тема работы:*
Вид работы:
контрольная
реферат
отчет по практике
курсовая
диплом
магистерская диссертация
кандидатская диссертация
докторская диссертация
другое

Дата выполнения:*
Комментарии к заказу:
Ваше имя:*
Ваш Е-mail (указывайте очень внимательно):*
Ваш телефон (с кодом города):

Впишите проверочный код:*    
Заказ курсовой диплома или диссертации.

Горячая Линия


Вход для партнеров